AYM’den, yüzbaşının dilekçesindeki tabirler ‘saygısız’ değil kararı

Müracaatçı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yüzbaşı olarak vazife yapmaktadır. Misyon yaptığı komutanlıkta yürütülen nöbet hizmetlerinde kimi …

By

Müracaatçı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yüzbaşı olarak vazife yapmaktadır. Misyon yaptığı komutanlıkta yürütülen nöbet hizmetlerinde kimi düzenlemeler yapılması ve kanuna ters konuların yine gözden geçirilmesi talebiyle dilekçeyle müracaatta bulunmuştur. Müracaatçının nöbet hizmetleri hakkında yazdığı dilekçesinde “istek ve taleplerim” “mevzuatta gereğince açık olup“, “bu konu düzeltilmediği sürece birliğimizde dedikoduya mahal vereceği ve işçi ortasında hasımlık yaratacağı kanaatindeyim” formundaki sözlerin askerlik adabı, askeri yazışma kuralları ve üst amire hitap kuralları ile bağdaşmadığı gerekçesiyle evvel savunması istenmiş, ardından ise kınama cezası ile tecziye edilmiştir.

Askeri disiplin kanunu uyarınca mahkemeye başvurma hakkı olmadığından direkt Anayasa Mahkemesine ferdî müracaatta bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi bahis hakkında verdiği kararda özetle;

-Askerlik hizmetinin yerine getirdiği işlevin bir gereği olarak sıkı disiplin ve itaatin geçerli olduğu bir kamu hizmeti olması nedeniyle öteki kamu çalışanlarına göre daha katı bir disiplin beklenmesinin doğal olduğu, lakin dilekçedeki üslubun askeri disipline ziyan verip vermediği değerlendirilirken de hassas davranılması ve askeri çalışanın dilekçe hakkının orantısız kısıtlanmaması gerektiği,

-Başvurucunun şikayet dilekçesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde dilekçede saygısız, sert ve kati bir üsluba yer verilmediği üzere tekliflerin akabinde kelam konusu teklifleri uygulama inisiyatifinin ilgili komutanlıkta olduğunu belirttiği,

Münasebetleriyle müracaatçının Kınama cezası ile cezalandırılmasının söz özgürlüğünün ihlal edildiğine oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için .

You may also like