AYM: HAGB verilen bir belgede, kişi hatalı olarak görülemez

Edirne’de yaşanan bir olayda bir memur hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan ceza yargılaması yapılmıştır. Belge için, daha sonra “sahte doküman …

By

Edirne’de yaşanan bir olayda bir memur hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan ceza yargılaması yapılmıştır. Belge için, daha sonra “sahte doküman düzenlemekten” de ek iddianame düzenlenmiştir. Memur, ihaleye fesat karıştırmaktan beraat etmiş fakat düzmece doküman düzenlemekten mahpus cezası almış, bu mahpus cezası için ise HAGB kararı verilmiştir.

Kamu yönetimi ise geçersiz evraktan alınan HAGB’ye binaen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermiştir. Açılan davalar, yönetim mahkemesince “davacının Ağır Ceza Mahkemesinde özel dokümanda sahtecilik cürmünden karar giymiş olduğu” gerekçesiyle reddedilmiş, bu karar da Danıştay tarafından onanmıştır.

Anayasa Mahkemesi önüne gelen belgede, yönetim mahkemesi kararını, HAGB’yi güya cezai bir sorumluluk yükleyen bir kararmış üzere değerlendirdiği gerekçesiyle, masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

8 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

You may also like