AYM, ceza alan memurun işten atılmasını hak ihlali saydı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde zabıta memuru Ekrem A., pazar yerinde toplanan işgaliye ve etiket bedelleri ile ilgili olarak tahsildar …

By

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde zabıta memuru Ekrem A., pazar yerinde toplanan işgaliye ve etiket bedelleri ile ilgili olarak tahsildar makbuzlarının aslına ve taban koçanına farklı sayılar yazmak ve kayıt dışı pazar etiketi bastırmak suretiyle gelir elde ettiği suçlamasıyla yürütülen idari soruşturma sonucunda, ‘memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak’ suçlamasıyla devlet memurluğundan çıkarıldı.

Ekrem A. hakkında birebir vakitte ‘zimmet’, ‘resmi evrakta sahtecilik’ ve ‘güveni berbata kullanma’ cürümlerinden kamu davası açıldı. Nevşehir 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ekrem A, evvel 5 yıl akabinde da indirim kararları uygulanarak 1 yıl 8 ay 25 gün mahpus cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa verilen cezanın 2 yıldan az olması nedeniyle, oluşan ziyanları gidermiş olduğundan bir daha cürüm işlemeyeceği kanaatiyle, kararın açıklanmasını geri bıraktı.

YÖNETİM MAHKEMESİ BAŞVURUYU REDDETTİ

Bunun üzerine Ekrem A, avukatı aracılığıyla memurluktan atılması istikametindeki kararın iptali için Kayseri 1’nci Yönetim Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme davayı reddetti. Kararda, kelam konusu hatanın sabit olduğu, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici nitelikte bulunduğunun anlaşıldığı tabir edilerek, “Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi. Yönetim Mahkemesinin kararı Danıştay tarafından onaylanarak katılaştı.

ANAYASA MAHKEMESİ HAK İHLALİ SAYDI

Ekrem A., kararın açıklanmasının geri bırakılması ile sonuçlanan ceza yargılaması temel alınarak davanın reddedildiğini, kararın açıklanmasının geri bırakılması kararının ilgili kanun uyarınca aleyhine tüzel sonuç doğurmaması gerektiğini belirterek, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa MAhkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ilgili unsurlarına atıfta bulunup ‘Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse hatalı sayılamaz’ ve ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan kararın sanık hakkında bir tüzel sonuç doğurmamasını tabir eder’ unsurlarını hatırlattı. Mahkeme, ilgili müracaatta Anayasa’nın 36’ncı hususu ile 38’nci hususunun dördüncü fıkrasında teminat altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine, bir üyenin karşı oyu ile oyçokluğuyla karar verdi.

Kararda, “Masumiyet karinesinin sağladığı teminatın devreye girdiği somut müracaatta Anayasa’nın 36’ncı ve 38’inci hususlarının uygulanabileceği sonucuna varılmaktadır. Bu prestijle ihlal tezlerinin Anayasa ve AİHM Sözleşme’nin ortak müdafaa alanının kapsamında yer aldığı, bir diğer tabirle müracaatın, Anayasa ve AİHM kararlarıyla husus bakımından bağdaşmazlık göstermediği anlaşılmaktadır. Açıkça destekten mahrum olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek öbür bir neden de bulunmadığı anlaşılan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine ait argümanın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir” denildi.

AVUKAT: KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE

Ekrem A.’nın avukatı Murat Boz, Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının türel sonuç doğurmayacağından, yalnızca bu karar temel alınarak Yönetim Mahkemesine açılan ‘memuriyetten ihraç kararının iptali’ davasının reddedilmesi, masumiyet karinesinin ihlali olarak değerlendirmiştir. Yani mahkemeden kararın açıklanmasının geri bırakılması kararı alan şahısların memuriyetten ihraçlarına ait açmış oldukları idari davanın yalnızca bu karar temel alınarak reddedilmesini hukuka karşıt bulmuştur” dedi.

You may also like