AYM, bekçiliğe başvuruyu sınırlayan hapis cezası şartını iptal etti

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun 6. hususunda “….veya 6 aydan fazla mahpus…” cezası alanların bekçi olmayacağı düzenlenmiştir …

By

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun 6. hususunda “….veya 6 aydan fazla mahpus…” cezası alanların bekçi olmayacağı düzenlenmiştir.

Gaziantep 2. Yönetim Mahkemesinin başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi bu mevzuyu asıldan olarak karara bağlamıştır.

3 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara nazaran, yasal düzenleme kasden işlenen hatalarla taksirle işlenen kabahatler ortasında ayrım yapmadığından Anayasa’ya karşıt görülmüş ve iptal edilmiştir. Mahkeme heyeti, devlet memurluğa müracaatlarda kasden işlenen kabahatlerin kapsam dışında tutulduğuna dikkat çekti.

Artık ne olacak?

Bu iptal kararında, kanun koyucuya bir mühlet verilmemiştir. Bu nedenle karar, 3 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yeni yapılacak düzenlemede, 657 sayılı Kanunun 48/A-5 unsurunda yer alan “kasten işlenen bir hatadan ötürü … ay/yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına” ibaresinin 772 sayılı Kanuna eklenmesi gerekecektir.

Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.

You may also like