AYM, amirlerine FETÖ’cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu

Anayasa Mahkemesi, memurun BİMER’e gönderdiği şikayet dilekçesinde yer alan argümanların temelsiz olduğunun ortaya çıkması sonucu tarafına …

By

Anayasa Mahkemesi, memurun BİMER’e gönderdiği şikayet dilekçesinde yer alan argümanların temelsiz olduğunun ortaya çıkması sonucu tarafına verilen cezayı hukuka uygun buldu!

Dava konusu olayda, Toprak Mahsulleri Ofisinde programcı olarak misyon yapan davacı 2014 yılında mülga Başbakanlık İrtibat Merkezine (BİMER) müracaatta bulunarak, kurumunda vazife yapan kimi bireylerle ilgili paralel yapılanmaya mensup oldukları argümanıyla müracaatta bulunmuştur.

BİMER’e yapılan müracaat sonrası TMO Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmada şikayetçi sözünde; “….Kurum içerisinde çalışma ortamında yaşanan kimi ferdî olaylara çok sinirlendiğim için bir anda düşünmeden BİMER’e şahsen yazdığım dilekçede üstünde durduğum paralel örgüt konusu ile paralelciler korkusu ile tamamiyle eşimi ve kendimi teminat altına almak emeliyle kurmuş olduğum cümlelerdir. Artık kelam konusu işçinin rahatsızlık verici davranışları ortadan kalktığı için bu mevzuda şikayetçi değilim ve kahır duyduğum şahısla bağlantılarımı düzeltme yolunda gayret gösterdiğimden bahisle ilgili açıklama yapmak istemiyorum. AKİM’e direkt şikayet etmeme karşın bu bahsin işyerinde müdürlerim (M.C) ve (G.Ö) tarafından duyulmuş olabileceğini düşündüğümden bu bireylerin bana cephe aldıkları ve baskı yaptıkları kanısındayım..” demiştir.

İlgili soruşturmada şikayetçi ile birebir kurumda misyon yapan eşinin alınan tabirinde de, kendisine ve eşine müdürleri tarafından Mobbing yapıldığını düşünmediğini söz etmiştir.

Müfettişlik tarafından hazırlanan soruşturma raporunda, şikayetçinin savlarının gerçeğini yansıtmadığı ve Mobbing yapıldığına kanıtlayıcı bir evrak sunamadığı gerekçesiyle, 657 sayılı Kanunun 125/B-1 hususu uyarınca “Kurumların huzur, sükun ve çalışma sistemini bozmak” kararı uyarınca tarafına “KINAMA” cezası verilmiştir.

Şikayetçi aldığı ceza sonrası açtığı iptal davalarında, birinci derece mahkemesinde haklı bulunurken, Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi tarafından cürmü sabit görülerek verilen ceza hukuka uygun bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesine yapılan ferdî müracaatta;

1-17-25 sürecinden sonra bir kamu görevlisinin FETÖ/PDY ile irtibatı olduğunun ileri sürülmesinin onun gerek meslek hayatında gerekse özel hayatında son derece önemli sonuçlar doğurma potansiyeli olduğunun açık olduğu,

2-Kamu vazifelilerinin görev yaptığı kurumlara dair sav yahut şikayetlerini yöntemine uygun yol ve tekniklerle açıklama özgürlüğü bulunduğundan kuşku olmadığı, üstelik kamu görevlisinin ileri sürdüğü savların kesin olarak doğrulanmamış olması halinde bu durumdan ötürü direkt ceza verilmesinin gerekmediği, lakin somut olayda müracaatçının ferdî sorunlarını misyonuna yansıtarak kurumun huzur ve ahengine bozacak halde amirlerine ağır isnatlarda bulunduğu,

3-Somut olayda müracaatçıya verilen kınama cezasının kamu vazifelisi olan kişinin tabir özgürlüğü ile ödev ve sorumlulukları ortasında adil bir istikrar kurulduğu,

Münasebetlerinden ötürü söz özgürlüğünün ihlali edilmediğine karar verilmiştir.

İŞTE AYM KARARI

You may also like