AYM, 698 sayılı KHK’nin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), yeni hükümet sistemine ahenk düzenlemeleri kapsamında çıkarılan ve Bakanlar Heyetinin yetkilerini Cumhurbaşkanı’na …

By

Anayasa Mahkemesi (AYM), yeni hükümet sistemine ahenk düzenlemeleri kapsamında çıkarılan ve Bakanlar Heyetinin yetkilerini Cumhurbaşkanı’na devreden 698 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin (KHK) iptali istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına nazaran; CHP, 698 sayılı 477 Sayılı Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK’nin tümünün Anayasa’ya alışılmamış olduğunu ileri sürerek, iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Yeni hükümet sistemine geçiş için yasal değişiklikleri düzenleyen 698 KHK ile çok sayıda kanundaki “Başbakanlık” ve “Bakanlar Kurulu” ibareleri kaldırıldı, çeşitli kanunlarda Bakanlar Heyeti’ne verilen vazife ve yetkiler tümüyle Cumhurbaşkanı’na devredildi.

Dava dilekçesinde, ülkenin siyasal rejimini esaslı formda değiştiren Anayasa değişikliğine ahenk sağlanması emeliyle yapılacak yasal düzenlemelerin TBMM tarafından yapılması gerektiği, bu hususta KHK ile düzenleme yapılamayacağı öne sürüldü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle 698 sayılı KHK’nin Anayasa’ya alışılmamış olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin münasebetinde, dava konusu KHK’nin, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Ahenk Sağlanması Hedefiyle Çeşitli Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkarıldığı belirtildi.

Münasebette, KHK’lerle düzenlenemeyeceği açıkça belirtilen yasak alanlar dışında kalmak kaydıyla kanunla düzenleneceği belirtilen mevzularda KHK çıkarılmasına pürüz bir durum bulunmadığı vurgulandı.

6771 sayılı Kanun ile Anayasa’nın kimi hususlarında değişiklik yapılarak yeni hükümet sistemine geçildiği, bu kapsamda Bakanlar Konseyi’nin kaldırılarak, yürütme yetkisi ve misyonunun tek başına Cumhurbaşkanına verildiği hatırlatılan münasebette, Cumhurbaşkanının vazife ve yetkilerinin yine düzenlendiği vurgulandı.

Münasebette, bu değişikliklerin gerektirdiği yasal düzenlemelerin genel prestijiyle yeni hükümet sistemine geçilmesiyle ilgili olduğu, Anayasa’da bu konularda KHK çıkarılamayacağına ait direkt yahut dolaylı bir karar bulunmadığı vurgulandı.

You may also like