Avukatların 28 unsurluk ıslahat önerisi, Bakan Gül’e iletildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Lideri Metin Feyzioğlu, yargıda bekledikleri ıslahatları, meseleler ve tahlil teklifleri ile ilgili çalışmayı …

By

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Lideri Metin Feyzioğlu, yargıda bekledikleri ıslahatları, meseleler ve tahlil teklifleri ile ilgili çalışmayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e iletti.

TBB’den, Bakan Gül ile Feyzioğlu’nun görüşmesine ait açıklama yapıldı.

Açıklamaya nazaran Feyzioğlu görüşmede, Yargı Islahatı Strateji Evrakı kapsamında bugüne kadar değerli adımlar atıldığını, bunların yanı sıra yeni periyotta gerçekleşmesini diledikleri ıslahatlarla ilgili çalışmayı hazırlamadan evvel tüm barolara ve meslektaşlarına görüşlerini sorduklarını belirtti.

Çalışma için baro liderleri toplantılarında, genel konseylerde ve meslek örgütü faaliyetlerinde yıllardır edindikleri bilgi ve deneyimleri, isimli yıl açılış konuşmaları başta olmak üzere, yaptıkları açıklamalarda lisana getirdikleri hususları derlediklerini söz eden Feyzioğlu, 1102 avukattan gelen görüşleri de tek tek okuduklarını ve değerlendirdiklerini aktardı.

– Islahatlar, sıkıntılar ve tahlil teklifleri

Açıklamaya nazaran, Adalet Bakanı Gül’e sunulan ıslahatlar, sıkıntılar ve tahlil teklifleri, 28 hususta şöyle sıralandı:

“1- Bayana ve çocuğa yönelik şiddetle gayrette Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği ve barolar ortak çalışma yürütmelidir. Mağdurlara isimli yardım kapsamında lakin işin ivediliğine binaen maddi durum araştırması yapılmaksızın barolarca avukat görevlendirmesi yapılmalıdır. Mağdur ile mülakat yapan avukat, bayana ve çocuğa yönelik şiddetle türel gayrette uzmanlaşmış ve bu hataların mağdurları ile bağlantı kurma konusunda eğitim almış olmalıdır. Mağdur sürecin hiçbir kademesinde fiziken de yalnız bırakılmamalı, gidilecek tüm resmi makam ve kurumlara isimli yardım listesi alt kümesinden görevlendirilmiş avukatıyla gitmelidir. Bayana Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Çabaya Dair Avrupa Kurulu Kontratı kapsamında bayana karşı kolay yaralama, hakaret ve tehdit hatalarında uzlaştırma yoluna gidilmemesi gerektiği değerlendirilmelidir.

2- Birinci yargı ıslahatı paketi kapsamında TBMM’ce yapılan kanun değişikliği ile yürürlüğe giren hukuk alanındaki mesleklere giriş imtihanından geri adım atılmamalı, 2019’da hukuk fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerden başlamak üzere hukuk fakültesi mezunlarının bu imtihana tabi olacağı daima vurgulanarak hukuk fakültelerinin eğitim-öğretim kalitelerini artırması zorunluluğuna işaret edilmelidir.

3- Birinci yargı ıslahatı paketi çerçevesinde, hukuk fakültelerine girişte aranan eşiğin 100 bine ve akabinde 80 bine yükseltilmesinde büyük yarar vardır.

4- Mevcutlar, istek edilen düzeye gelinceye kadar, uzun bir mühlet yeni hukuk fakültesi açılmamalıdır.

5- Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu getirilmelidir.

6- Avukat, hakim ve savcı olmak isteyen herkese hukuk fakültesi mezuniyeti sonrasında YÖK tarafından görevlendirilen az sayıda üniversite bünyesinde özel açılacak yüksek lisans programını tamamlama mecburiliği üzerinde çalışılmalıdır.

7- Türkiye Adalet Akademisinin, Türkiye Barolar Birliğinin de temsil edildiği genel heyeti kaldırılmış, yerine Müşavere Şurası oluşturulmuştur. Bu heyette Türkiye Barolar Birliğinin de temsil edilmesi sağlanmalıdır.

8- Yargıçların bağımsızlığını ve teminatını, savcıların teminatını eksiksiz sağlamak üzere Yargıçlar ve Savcılar Şurası, ‘Hakimler Kurulu’ ve ‘Savcılar Kurulu’ olarak ikiye ayrılmalıdır. Birine Yargıtay Lideri, başkasına Yargıtay Başsavcısının başkanlık etmesi düşünülmelidir.

9- Hakim ve savcı adaylarının gireceği imtihanlar da dahil olmak üzere kamuya işçi alımlarında tercihen mülakat uygulamasına son verilmelidir. Mülakat imtihanları devam edecek ise mülakatlar kamera kaydına alınmalı ve mülakata çağırılacak aday adaylarının sayısı, alımı yapılacak adayların örneğin yüzde 10 yahut 15’ini geçmemelidir. Böylelikle yazılı imtihanın manasını yitirmesi ve liyakat unsurundan uzaklaşıldığına dair her türlü tereddüt önlenmelidir.

10- Vatandaşların adalete erişimini sağlamak ve güçlendirmek açısından türel himaye sigortası üzerinde çalışılmalıdır.

11- İstinaf kanun yolunda kararların mutlaklaşması için öngörülen hudutlar, temyiz kanun yoluna gidilebilecek kararların sayısını arttıracak biçimde düşürülmelidir.

12- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin ferdî müracaatlarda verdiği ilkesel nitelikteki kararlara uygun karar verme, yargıçların terfisinde kesinlikle dikkate alınmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla bağlılık prensibinin uygulamada yıpranmamasına ihtimam gösterilmelidir.

13- Stajyer avukatlara avukat yanında fiyatlı ve sigortalı çalışma hakkı tanınması angarya yasağını ihlal boyutlarına varan kıymetli bir insan hakları sıkıntısının tahliline katkı sağlayacaktır.

14- Baroların, stajyer avukatların iş bulmalarını yahut kendi ofislerini açmalarına yardımcı olmak için ‘kariyer ofisleri’ açması planlanmalıdır.

15- Kolluk amirliği adaylığına alımların değerli bir yüzdesinin hukuk fakültesi mezunları ortasından yapılması, soruşturma evresi isimli kolluk faaliyetlerinde hukuk devleti standartlarının yükselmesine büyük katkı sağlayacaktır.

16- Seri muhakeme kurumunda, seri muhakeme teklifinin uygulamada müdafi huzurunda yapılmasının yerleşmesi bu kurumdan beklenen maksada yani faal savunma hakkından feragat etmeden iş yükünün azaltılması maksadına ulaşılmasını sağlayacaktır.

17- Kamuda çalışan avukatların ek gösterge talepleri tahlile kavuşturulmalıdır.

18- CMK fiyat tarifesi, Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi ile eşitlenmelidir.

19- Özgür avukatların emekli maaşları 1800 TL civarındadır. Tıpkı mühlet çalışıp emekli olmuş bir hakimin ise emekli maaşı yaklaşık 7 bin TL’dir. Şu durumda avukatların emekli maaşıyla minimum gereksinimlerini dahi karşılama imkanları yoktur. Bu durum çözülmelidir.

20- Avukatlık hizmetinin her kaleminde KDV’nin düşürülmesi, vatandaşlarımızın adalete erişim hakkını güçlendirecektir.

21- Mahkemelerde duruşma saatlerine uyulmaması avukatın çalışma hürriyetini ihlal eder boyuta gelmiştir. Sabah 10.00 duruşmalarına öğlenden sonra hatta akşam üzeri girilmesi uzun müddettir olağan uygulamalara dönüşmüştür. Tahlil, iş planlamasının yanlışsız yapılması ve birinci duruşmanın verilen saatte açıldığının nizamlı olarak denetlenmesidir.

22- Avukatların belgeye sunduğu kanıtların mahkeme tarafından yargılama sırasında bir kere de ilgili yerlerden toplanması muhakemelerin uzamasına neden olmaktadır. Sunulan evraklara ait münasebet gösterilerek bir uyuşmazlık çıkarılmadığı takdirde bunlar sahih kabul edilmelidir.

23- Uyuşmazlıkların doğmadan önlenmesini teminen gözetici avukatlık modelleri üzerinde çalışılmalıdır.

24- İş uyuşmazlıklarında talep eden her çalışana toplumsal hukuk devleti prensibi çerçevesinde isimli yardım kapsamında barolarca avukat görevlendirilmesi düzenlenmelidir.

25- Tutuklamada katalog cürümler gerekçesiz tutuklama kararlarına sebebiyet vermektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki katalog kaldırılmalıdır.

26- Uygulamada ceza mahkemelerinde yargıçların son celseye ekseriyetle kısa karar taslağını hazırlamış olarak gelmeleri müdafinin yaptığı savunmanın tesirini önemli oranda azaltmaktadır. Karar taslağını temel hakkındaki savunmayı dinlemeden hazırlayan hakim ister istemez ön yargılı hale gelmektedir. Bu sorunun tahlili için yalnızca kararın tefhim edileceği, kelam alınması ve kanıt ileri sürülmesi mümkün olmayan bir tefhim celsesi kanunla öngörülmelidir.

27- 15 yıl avukatlık, hakimlik, savcılık yahut hukuk fakültesi mezunu olmak kaydıyla valilik üzere üst seviye idarecilik yapmış olanların temel eğitim almaları kaydıyla imtihansız arabulucu olmalarına imkan sağlanmalıdır.

28- İstanbul Tahkim Merkezinin genel şurası, yönetimin direkt yahut dolaylı olarak atadığı genel şura üyeleri yerine Türkiye Barolar Birliğinin ve/veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendirdiği üyelerden oluşur ise ulusal ve memleketler arası yatırımcı açısından daha cazip hale gelir.”

You may also like