Araştırma vazifelisi alımında desteği olmayan koşul

Türk Alman Üniversitesi tarafından 28 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete’de farklı alanlarda öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımı ilan …

By

Türk Alman Üniversitesi tarafından 28 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete’de farklı alanlarda öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımı ilan edilmiştir.

Kelam konusu ilanı incelediğimizde; karşımıza ilgili mevzuatında desteği bulunmayan bir kural çıkmıştır. Türk Alman Üniversitesi araştırma vazifelisi takımına başvuracak adayların “…İLANDA BELİRTİLEN YÜKSEK LİSANS YAHUT DOKTORA KAYITLARININ İSTANBUL’DA BULUNAN ÜNİVERSİTELERİN BİRİNDE OLMASI” gerektiğine yönelik bir kriter koymuştur.

Gerek 2547 sayılı Kanunun 33/a ve 50/d hususları, gerekse ilgili Kanuna dayanılarak hazırlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelik“te üniversitelerin başvuracak adayların lisansüstü eğitimlerini yapacakları vilayetleri belirlemeye yönelik bir kural koymalarına cevaz verecek karar bulunmamaktadır.

Anayasamız bağlamında bakıldığında ise, İstanbul ili dışındaki bir üniversitede lisansüstü eğitim gören adayların kamuya giriş hakları elinden alınmaktadır. Üniversite her ne kadar başvuracak adaylara bir bildiri vermeye çalışsa bile, bu tip kurumsal kararların mevzuat müsaade vermediği sürece ilan metniyle adayların önüne pürüz olarak koyulması mümkün değildir.

Bu kapsamda, her ne kadar memleketler arası bağlar bağlamında bir emele yönelik kurulmuş olsa bile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu çerçevesinde devlet yükseköğretim kurumu olarak faaliyet gösteren ve ilgili mevzuatına tabi olan Türk Alman Üniversitesinin araştırma vazifelisi adaylarının başvurusunu engelleyen ve desteği olmayan bu özel kaidesi ilandan kaldırması gerekmektedir.

You may also like