Anayasa Mahkemesi yeni yıla 6 belgeyi temelden görüşerek başlayacak

Birinci kere görüşülecek belgelerden biri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına …

By

Birinci kere görüşülecek belgelerden biri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30. unsurunun dördüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan “Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla.” ve “.(üniversitelerde ders fiyatı karşılığı ders misyonu verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),” ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

Temelden görüşülecek evraklardan 2 tanesi Esnaf ve Çiftçi Partisi, Büyük Türkiye Partisi ile Büyük Türkiye Partisinin resen dağılma halinin ve buna bağlı olarak tüzel varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Temelden görüşülecek başka dosyala ise;

(4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Alakalı Kurum ve Kuruluşlar ile Başka Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kimi unsurları

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Toplumsal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. hususunun birinci fıkrasında yer alan “.çalıştığı işten ayrıldıktan sonra.” ibaresinin iptali,

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun süreksiz 1. Hususunun birtakım kararları

You may also like