Anayasa Mahkemesi 5 düzenlemeyi temelden görüşecek

652 sayılı KHK’nın ek 5 inci unsurunda yer alan, “(1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat …

By

652 sayılı KHK’nın ek 5 inci unsurunda yer alan, “(1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 7 nci hususunun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 8 inci unsurunun dördüncü fıkrası, 9 uncu unsurunun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları ile mecburî öğretim kapsamında tahsil gören öğrenciler hariç 10 uncu unsuru kararları Bakanlıkça yapılan merkezi imtihanlar hakkında da uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından yapılan merkezi imtihanlara ait olarak birinci fıkra kararlarının uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanunun 9 uncu unsurunun üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7 nci hususunun üçüncü fıkrası, 9 uncu hususunun ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu hususunun beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 10 uncu hususunun sekizinci fıkrasındaki yetkiler Bakanlık Müsteşarı tarafından kullanılır.” Kararındaki “10 uncu hususu kararları Bakanlıkça yapılan merkezi imtihanlar hakkında da uygulanır.” Kararı de asıldan görüşülecek düzenlemeler ortasında.

You may also like