Adalet, Hazine, Maliye ile Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başladı

TBMM Genel Şurası, bütçenin 2. cins görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Şurada Adalet …

By

TBMM Genel Şurası, bütçenin 2. cins görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Şurada Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulusal Savunma Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Yargıçlar ve Savcılar Heyeti, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Ferdî Dataları Müdafaa Kurumu, Gelir Yönetimi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı, Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Konseyi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bütçeleri de ele alınacak.

Görüşmelerde birinci olarak CHP Kümesi ismine konuşmalar yapılıyor.

You may also like