69 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31356 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, BAĞLANTILI KURUM VE KURULUŞLAR İLE …

By

6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31356

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, BAĞLANTILI KURUM VE KURULUŞLAR İLE BAŞKA KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 69

UNSUR 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Alakalı Kurum ve Kuruluşlar ile Öteki Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu unsur kapsamında geri ödemeli olarak sağlanacak dayanaklar ile erken ödemeler, İcra Komitesi tarafından belirlenen tarz ve temeller doğrultusunda teminatlı yahut teminat alınmaksızın verilebilir.”

HUSUS 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 555 inci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Teknik Şura üyelerine 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 29 uncu unsuruna nazaran ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak ölçüde huzur hakkı ödenir.”

HUSUS 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 556 ncı unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İdare Şurası Lider ve üyelerine 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 29 uncu hususuna nazaran ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (9000) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak ölçüde huzur hakkı ödenir.”

UNSUR 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 561 inci hususunun dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“(5) Enstitüde, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 31 inci hususuna nazaran vekalet yahut istisna kontratı ile danışman ve uzmanlara gördürülebilir.”

HUSUS 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

5 Ocak 2021

You may also like