2021’de kim ne kadar vergi verecek?

Türkiye’nin 2021 bütçesinde yer alan 1.1 trilyon liralık gelirin 922.7 milyar lirası vergilerden oluşacak. Bu vergilerin 2021 bütçesi …

By

Türkiye’nin 2021 bütçesinde yer alan 1.1 trilyon liralık gelirin 922.7 milyar lirası vergilerden oluşacak. Bu vergilerin 2021 bütçesi içerisindeki dağılımına bakıldığında devletin, gelir vergisinden 195.3 milyar lira, kurumlar vergisisinden 105.2 milyar lira, özel tüketim vergisinden 213.7 milyar lira, dahilde alınan KDV’den 70.6 milyar lira, ithalatta alınan KDV’den 194.9 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisinden 18.5 milyar lira, BSMV’den 28.5 milyar lira, damga vergisisinden 23.8 milyar lira, harçlardan 34.4 milyar lira, öteki vergilerden de 37.9 milyar lira gelir etmesi öngörülüyor. Tüm bu öngörülere ulaşmanın yolu da mükelleflerin, vergilerini takip edip ödemelerinden geçiyor.

Milliyet’ten Ebru Sungur’un haberine nazaran; Sistem Küresel Danışmanlık Kontrol Müdürü Adil Gökçe Karagülle, hem vatandaşın hem de devletin bütçesine taraf verecek kimi mali yükümlülüklerin nasıl hesaplandığını şöyle lisana getirdi:

“Öncelikle 28 Aralık 2020 tarihinde Taban Fiyat Kurulu kararı ile 2021 yılı taban fiyat meblağı belirlendi. 29 Aralık 2020 tarihli 1. tekrarlanmış Resmi Gazete’de yayımlanan genel bildiriler ile de 2021 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında temel alınan had ve fiyatlar açıklanmış oldu. Had ve meblağlardaki artışın hesaplanmasında kullanılan yine değerleme oranı yüzde 9.11 olarak açıklandı. TÜİK datalarına nazaran, evvelki yıla nazaran TÜFE yıllık yüzde 14.03, YÜFE yüzde 23.11 ve enflasyon oranı yüzde 14.60 artış gösterdi. Bu göstergeler, 2021 yılı boyunca, hayatımızın pek çok alanında karşılaşacağımız vergi ve öteki maliyetleri de belirledi.”

Karagülle, bu yıl mükelleflerin günlük hayatta en sık karşılaşacakları mali yükümlülükleri, kelam konusu parametrelere nazaran hesaplayarak Milliyet okurları için kaleme aldı.

Minimum fiyatın patrona maliyeti 4.203 lira

2021 yılı net taban fiyat yüzde 21.56 artış ile 2.825,90 TL olarak belirlendi. 28 Aralık 2020 tarihinde açıklanan Taban Fiyat Tespit Kurulu kararıyla brüt taban fiyat aylık 3.577,50 TL olarak belirlendi.

Belirlenen taban fiyat tarifesine nazaran, brüt minimum fiyat üzerinden, emekçi ismine ödenen vergi ve SGK primleri düşüldükten sonra, taban fiyatlı çalışanın eline geçen net fiyat 2.825,90 TL olacak. Lakin 2021 yılında taban fiyatlı bir çalışanın, patrona maliyeti, yüzde 5 SGK indirimi de hesaplamalara dahil edildiğinde 4.203,56 TL olarak gerçekleşecek.

Uzmanlar 4 gün bilgilendirecek

Devletin, kamu hizmetini sürdürmek için halktan aldığı vergilerin meblağları her yıl değişiyor. Bu değişimde birden fazla vakit, enflasyona bağlı bir hesap olan ‘yeniden değerleme oranı’, kimi vakit da öteki özel parametreler belirleyici oluyor. Vergi mükellefleri hem değişen bu fiyatları hem de aktüel vergi takvimini takip ederek vatandaşlık vazifelerini yerine getiriyorlar.

2021 yılında mükelleflerin ödeyeceği vergilerle ilgili rehberi, Sistem Küresel Danışmanlık uzmanları hazırlayarak, Milliyet okurlarının bilgisine sundu. Yurtiçi ve yurtdışındaki ofisleriyle şirketlere geniş yelpazede danışmanlık hizmeti veren Sistem Küresel’in Kurucu Ortağı Yeminli Mali Müşavir Necmi Ulus liderliğindeki vergi uzmanları, dört gün sürecek olan bu dizide 2021 yılı vergileriyle ilgili bilgilerin yanı sıra mükellef beklentilerini de sayfalarımıza taşıyacaklar.

Veraset ve intikalde matrahlar belirlendi

Veraset ve intikal vergisinin hesap edildiği matrah yine değerleme oranında artırıldı. Veraset ve intikal vergisinde makul matrah dilimleri için farklı oranlarda vergi hesaplanıyor. Ayrıyeten bu hesaplamada intikalin ne yolla olduğu da dikkate alınıyor. Tekrar değerlemeye nazaran yapılan hesaplamada bu yıl en düşük vergiye mevzu matrah seviyesi 380 bin liraya kadar olacak.

Gelir vergisi tarifesinin, gelir dilimleri de yine değerleme oranında artırıldı. En düşük vergi dilimi olan 24 bin lira için yüzde 15 gelir vergisi hesaplanacak. Vergi dilimi yükseldikçe oran da artacak.

Pasaport harç fiyatı 227 liradan başlıyor

Pasaport harçları yüzde 9.11’lik yine değerleme oranı kadar artırıldı. 6 ay periyodik pasaport harcı için 227.20 lira ödeyecek olan vatandaşlar 3 yıldan fazla periyodik pasaport almak istiyorlarsa 1.085,40 liralık harç yatıracaklar.

Engelliye 330.800 liraya kadar araçta ÖTV yok

Engelli vatandaşların ÖTV’den istisna araç alımlarında uygulanan mali hudutlar yine değerleme oranında artırıldı. ÖTV’den istisna araç satışında, 2020 yılında 303.200 TL olan nakdî hudut, 2021 yılında 330.800 TL olarak belirlendi. Ayrıyeten engelli bir çalışanın fiyat matrahından indirilerek, vergi avantajı sağlayan engellilik indirimi meblağları, 2021 yılında tablodaki üzere belirlendi.

Kira gelirinin 7 bin lirası vergiden istisna edilecek

Yeni yılla birlikte tıpkı vergi ve yükümlülükler üzere devletin mükelleflere sağladığı kolaylıkların hesabı da değişti. İstisnalar ve vergi indirimlerini içeren bu kolaylıklardan kimileri şöyle:

Mesken sahiplerinin mesken kiraları ile ilgili elde ettiği kira gelirlerindeki istisna fiyat 2021 yılı için 7 bin lira olarak belirlendi. 2020 yılı için istisna fiyatı 6 bin 600 liraydı.

Çalışanları ilgilendiren bir gelişme de vergiden istisna yemek ve taşıma bedellerinin belirlenmiş olması. 2021 yılında Patronlarca işyeri dışında kalan yerlerde işçiye yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ait istisna meblağı KDV hariç 25 TL olarak belirlendi. Yani patron işçisine günlük 25 TL + KDV fiyatında yemek bedelini vergisiz olarak verebilecek. 2020 yılında bu fiyat 23 TL + KDV idi.

Patronlarca taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda vergiden istisna günlük yol fiyatı 13 TL olarak belirlendi. 2020 yılında bu meblağ 12 TL idi.

2021 yılında mükelleflerin, kiralama yoluyla edinilen binek arabalarının, her birine ait aylık kira bedelinin 6.000 TL ye kadarlık kısmı kurum çıkarından indirilebilecek. (2020 yılında 5.500 TL)

2021 yılında mükelleflerin binek araçların alımında olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma kıymet vergisinin toplam meblağı 150.000 TL olarak belirlendi. (2020 yılında 140.000 TL)

Telefon harcı 2.006 lira

Yurtdışından getirilecek telefonlar için ödenen harç meblağı, 2021 yılı prestiji ile 2.006 TL oldu. 2020’de tıpkı fiyat 1.838 TL idi.

2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak. (Yeniden değerleme oranının yarısı)

2021 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) meblağları da yine değerleme oranında artırılarak yine belirlendi.

2021 yılında en düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi MTV ödemelerinin birinci taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılacak.2021 yılı için ne kadar MTV ödeneceğinin hesaplaması Gelirler Yönetimi’nin internet sitesinden, aracın yaşı ve motor hacmine nazaran yapılabilmekte.

Gelir Yönetimi takvimi yayınladı

Vergi Yöntem Kanunu’nda yer alan had ve fiyatlar tekrar değerleme oranında artırıldı. 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak had ve fiyatlara ait liste Gelir yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinden takip edilebilir.https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb522ek.pdf
Gelir Yönetimi Başkanlığı ayrıyeten bu yıl ödenmesi gereken vergilere ait takvimi de yayınladı. Bu takvime de https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi adresinden ulaşmak mümkün.

You may also like