2021 yılı su, elektrik ve gaz sayaçları tamir fiyatları yayımladı

24 aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR FİYAT TARİFESİ HAKKINDA BİLDİRİM (TEBLİĞ NO …

By

24 aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR FİYAT TARİFESİ HAKKINDA BİLDİRİM (TEBLİĞ NO: MSÜGGM – 2020/33)

Maksat, kapsam ve destek

HUSUS 1 – (1) Bu Bildirimin emeli, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci unsuru uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar fiyatlarının belirlenmesidir.

(2) Bu Bildirim; sayaçların tamir, bakım ve ayar fiyatlarını kapsar.

Reddedilen sayaçlar

HUSUS 2 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir fiyat talep edilmez.

Fiyat tarifesi asma zaruriliği

HUSUS 3 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolaylıkla görülebilecek bir yere asılması zaruridir.

İdari para cezası

UNSUR 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen fiyatların üstünde fiyat talep eden yahut alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci hususunun birinci fıkrasının (g) bendi kararı uyarınca süreç yapılır.

Yürürlükten kaldırılan bildiri

UNSUR 5 – (1) 27/12/2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Fiyat Tarifesi Hakkında Bildirim (Tebliğ No: MSGM – 2019/55) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

HUSUS 6 – (1) Bu Bildiri 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 7 – (1) Bu Bildiri kararlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

You may also like