2 bin 500 belediye çalışanı bırakma hareketi yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş mukavelelerinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle belediyede çalışan 2 bin 500 emekçi bir müddet vazifesi …

By

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş mukavelelerinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle belediyede çalışan 2 bin 500 emekçi bir müddet vazifesi bırakma aksiyonuna gitti.

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile DİSK ortasında yapılan toplu iş kontratında yaşanan uyuşmazlık sonrası belediyenin 11 ilçesinde çalışan yaklaşık 2 bin 500 çalışan 4 saat müddet ile iş bırakma hareketi gerçekleştirdi. Bir anda işi bırakan 2 bin 500 çalışan CHP’li Büyükşehir Belediyesine karşı çeşitli sloganlar attı. DİSK Genel İş Sendikası tarafından yapılan açıklamasa, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikamız, 22 Eylül 2020 tarihinden bu yana 60 günü aşkın bir müddettir KHK ile çalışan sendika üyesi emekçilerin haklarını korumak ve birebir vakitte ekonomik, toplumsal ve kültürel manada iyileştirmeler yapabilmek için Toplu İş Kontrat görüşmeleri yapmaktadır. Bu vakit zarfında patron Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile 12 oturum gerçekleştirilmiş ve Toplu-İş Kontratı teklif taslağındaki 74 unsur üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Bizler sendika tarafı olarak, uzlaşmaya varılamayan ve çalışan arkadaşların yasal hakkı olan ‘Ağır Hizmet, Yıpranma Primi’ ve ‘2021 Ocak Ayı fiyat zammı’ unsurları için yönetime tekliflerimizi enflasyon artı güzelleştirme formunda ilettik. Patron Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bizim teklifimize 2021 yılı için evvel yüzde 10 artırım verebileceklerini kelamlı olarak söz etmişler, daha sonra bu teklifi de geri çekerek yüzde 3+3 artırım teklif etmişlerdir. Bu görüşmelerin akabinde patronu temsilen kurul, Büyükşehir Belediye Lideri Kadir Albayrak’ın da katılacağı bir toplantı talep etmiştir. Lider Kadir Albayrak’ın iştiraki ile gerçekleştirilen toplantıda ise lider bizlere Toplu İş Mukavelesi ile ilgili bugüne kadar yapılan oturumların, verilen kelamların, mutabakata varılan hususların geçersiz olduğunu ve mukavele kapsamında muahedeye varılan fiyatlandırmalar ile ilgili son kararın kendi yetkisinde olduğunu söylemiş ve toplantı son bulmuştur” denildi.

“2 bin 500 emekçiyi aylardır oyalıyor musunuz?”

Açıklamanın devamında, “Şimdi Sayın Kadir Albayrak’a soruyoruz. Siz 2 bin 500’ü aşkın emekçiyi aylardır oyalıyor musunuz? Tarafınızdan oluşturulan toplu mukavele kurulunuza güvenmiyor musunuz? Aylardır Toplu İş Kontratı masasında karşılıklı oturduğumuz ve sizin tarafınızdan görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Liderleri, Daire Müdürlerinin rastgele bir yetkisi yok mu? Geçmiş toplu kontrat devrinde olduğu üzere bu devirde de imzanıza sahip çıkmayacak mısınız? Lakin şunu bilin ki biz çalışanlar olarak; hakkımız olan bu toplu mukavele imzalanıncaya dek kararlılıkla uğraşa devam edeceğiz. Bu emelle geçtiğimiz hafta başlattığımız alkışlı protesto aksiyonlarımıza, 2 Aralık Çarşamba günü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ’nin bütün işyerlerinde ve tüm üyelerimizin iştiraki ile yarım gün iş bırakma aksiyonu yaparak devam edeceğiz. Arabulucu kademesine geçilen toplu iş kontrat görüşmelerinde DİSK Genel-İş Sendikası olarak kazanılmış haklarımızdan asla geri adım atmayacağız ve sonucu genel grev olsa bile bu haklı davamızdan katiyetle dönmeyeceğiz” tabirlerine yer verildi.

You may also like