11 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI Adalet Bakanlığı nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü …

By

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı

nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Adalet Müfettişleri Kerem Kerim ARSLAN, Berkay ALTUĞ, Mehmet OĞRAŞ ve Semih ÇAYÖNÜ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü unsurları yeterince, Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet AÇIKGÖZ vazifeden alınmış ve bu suretle boşalan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş ALIÇ atanmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü;

– XII. Bölge Müdürlüğüne, XXII. Bölge Müdürü Tamer TAŞKIRAN,

– XXII. Bölge Müdürlüğüne İsmail ERTÜRK,

– III. Bölge Müdürlüğüne Yusuf MEŞHUR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Ali İstek GÖK misyondan alınmış ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Hikmetullah ARVAS atanmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Deniz COŞKUN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Adana Vilayet Kültür ve Turizm Müdürü Sabri TARİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu mucibince misyondan alınmıştır.Açık bulunan Bilecik İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Serkan BİRCAN atanmıştır.

Açık bulunan Çanakkale Vilayet Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Murat YILMAZ atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan;

– İzmir Vilayet Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat KARAÇANTA,

– Kırıkkale Vilayet Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bitlis Vilayet Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan GENCAN,

– Niğde Vilayet Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Lütfi GÖNCÜ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince atanmıştır.

Ulusal Eğitim Bakanlığı

Açık bulunan Bilecik Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince Mustafa Sami AKYOL atanmıştır.

Ulusal Eğitim Bakanlığında açık bulunan Kırklareli Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Hüseyin KALKAN atanmıştır.

Ulusal Eğitim Bakanlığı;

– Zonguldak Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğüne, Yalova Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü Ali TOSUN,

– Yalova Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz YENİYOL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince atanmıştır.

Sıhhat Bakanlığı

nda açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Müfettişler Eda KARATAŞ ve Mesut ÜK atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Mustafa IŞIK atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Metroloji ve Sanayi Eserleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Haşan Hüseyin MEMNUN atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Metroloji ve Sanayi Eserleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Sıdıka Çiğdem KANMAZ atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Çankırı Vilayet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince Emrullah CELEPVERDİ atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Zonguldak Vilayet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince Yaşar KARAMAN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince Dursun KELKİT atanmıştır.

Açık bulunan Bartın 11 Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Yasin LİDER atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

nda açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik imtihanında muvaffakiyet gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcıları Osman AKKOR, Adem DEMİRCİ, Cengiz SOYLU, Selçuk DELİGÖZ, Göksel ÇETİNKOL ve Emin ÖZER 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince atanmıştır.

10 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

You may also like