TEDMEM’den okulların açılışı için rapor: Ders saatleri azaltılıp esnek eğitime geçilmeli

OKULLARI AÇARKEN YAPILMASI GEREKENLER
– Çok sayıda öğrenci, veli veya çalışanın bir araya gelmesine sebep olacak her türlü faaliyete kısıtlama …

By

OKULLARI AÇARKEN YAPILMASI GEREKENLER
Çok sayıda öğrenci, veli veya çalışanın bir araya gelmesine sebep olacak her türlü faaliyete kısıtlama getirilmesi, okul giriş/çıkış saatlerinin ve beslenme saatlerinin düzenlenmesi, okul servislerinde sosyal mesafe kısıtlamaları getirilmesi, sınıfların dış mekâna veya büyük alanlara taşınması veya sınıf mevcutlarının düşürülmesi gibi açık ve anlaşılması kolay protokoller geliştirilmeli.
– Benzer protokoller el yıkama, koruyucu ekipman kullanma, okulun temizliğinin sağlanması, gıdaların güvenli şekilde sunulması dâhil tüm hijyen önlemleri için de geliştirilmeli.
– Okullar açıldığında ise öğrenme kaybının telafisi için öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu mesleki gelişim, program ve materyal desteği sunulmalı. İlköğretim çağındaki çocuklar için okuryazarlık ve matematiksel becerileri odağına alan telafi programları ile öğrenme kaybının azaltılması sağlanabilir.
– Okullar açıldığında hemen derslere başlamak yerine, öğrencilerin okulların kapalı olduğu dönemde maruz kaldıkları salgın kaynaklı endişelerin giderilmesine, sosyal izolasyon ve öğrenme güçlüklerine bağlı olarak oluşan sosyal ve psikolojik kayıplarının telafisine, öğrencilerin okula duygusal olarak uyum sağlamalarına öncelik vermek gerekiyor.
– Okulda rahatsızlanan bir öğrenci ya da personel olması durumunda okul yönetiminin uygulayacağı prosedürleri içeren acil durum planları oluşturulmalı.

Okulların açılmasının ‘normalleşme sürecinin bir parçası olarak görüldüğü ifade edilen raporda, “Okullar ister Haziran ayı başında ister Ağustos veya Eylül ayında açılsın, okula dönüş hiçbir şekilde okullar kapanmadan önceki normal koşullarda olamayacak” denildi. Sürece ilişkin bilinmeyenler nedeniyle okullar açılırken ayrıntılı bir planlama yapılması ve riskleri azaltmak için her ayrıntının dikkatle gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Okulların hangi koşullar altında, kim için ve nasıl yeniden açılabileceğiyle ilgili raporda özetle şu ifadelere yer verildi:

HANGİ KADEMELER İÇİN OKULLAR AÇILABİLİR
Tüm okul türleri, eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde okulların eş zamanlı olarak açılması mümkün olmayabilir. Başlangıçta okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullar açılabilir. Çünkü bu kademelerdeki öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla öğrenmelerinde kayıpların daha fazla olacağı öngörülüyor. Ayrıca bu yaş gurubu çocukların ebeveynlerinin çalışabilmesi için okulların açık olması gerekiyor.
– Uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan, ailede yeterli destek alamayan, kırsal kesimde görece izole yerleşim yerlerinde yaşayan veya COVID-19 vakasının bulunmadığı yerleşim yerlerindeki öğrenciler için okullar daha erken açılabilir.
– Bazı dersler veya bir dersin bir kısmı uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Böylece okuldaki öğrenme süresi azaltılarak öğrencilerin dönüşümlü olarak, küçük gruplar halinde okula gelmesi sağlanabilir.
– Yüz yüze eğitimi zorunlu kılan meslek eğitimi veya uygulamalı beceri eğitimi veren okullar öncelikli olarak açılabilir.
– Sağlık riski yüksek olan öğretmenler tespit edilip, bu gruptaki öğretmenler için farklı çalışma düzenlemeleri yapılabilir. Örneğin, bu öğretmenlerin hâlen evlerinde olan çocuklar için uzaktan eğitim sürecini yönetmeleri sağlanabilir.
– Okullar yeniden açıldığında ailelere çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda esneklik sunulabilir. Bu durumda okula devamın yeniden tanımlanması ve evde kalan çocuklar için uzaktan eğitiminin devam etmesi gerekir.

You may also like