Eğitim 5.0 modeliyle şehrin merkezinde eğitim

Nişantaşı Eğitim Vakfı kurucusu Levent Uysal, “Bugünün veya dünün eğitimini değil, geleceğin eğitimini veriyoruz. Hızla değişen ve yenilen …

By

Nişantaşı Eğitim Vakfı kurucusu Levent Uysal, “Bugünün veya dünün eğitimini değil, geleceğin eğitimini veriyoruz. Hızla değişen ve yenilen dünyada yalnızca değişime yönelik çalışmıyor, değişimin kendisi olmaya çalışıyoruz, değişimi üretecek olanları yetiştiriyoruz. 106 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük kapalı kampüslerinden olan NeoTech Kampüsümüzde, teknoloji ve insan bütünlüğü, eğitim modelimizin de ana ilkesi. Şu anda Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsümüzün öğrenci kapasitesi 68 bin ve bünyemizde 40 bine yakın kayıtlı öğrencimiz eğitim görüyor” diyor.

Uysal, öğrencilerin, dijital öğrenme platformlarında, test merkezlerinde etkileşimli öğrenme laboratuvarlarında teknoloji tabanlı harmanlanmış eğitim gördüğünü belirterek, tercih döneminde adaylara şunları söylüyor:
“Nişantaşı Üniversitesi olarak biz de bundan hareketle piyasanın ihtiyacı olan sadece diploma alan değil farklı yetkinliklerle o diplomayı dolduran öğrenciler yetiştiriyoruz. Tercih ederken öğrencilerimizin üniversitelerin de gelişim ve değişim gösteren, sıralamalardan ibaret olmayan yapılar olmadığını göz önünde bulundurarak araştırmalarını yapmalarını tavsiye ediyoruz.”

Levent Uysal, Nişantaşı Üniversitesi ile adayların doğru tercih yapma konusundaki sorularımızı yanıtladı:

– Öğrencilerinizi nasıl yetiştiriyorsunuz?
Nişantaşı Üniversitesi olarak teknolojik gücü doğru yönetecek ve akıllı toplum felsefesine ulaşacak bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. ‘Eğitim 5.0’ modeliyle; teknoloji ve sınıf işbirliği, kişiselleştirilmiş eğitim, sürekli gelişim, eleştirel düşünme ve problem çözme, proje tabanlı öğrenme, veri yorumlama ve öğrenci katılımlı müfredat gibi ana ilkeleri tüm müfredatlarımızı oluştururken kullanıyoruz. ‘Global Dijital Eğitim’ ile dünyanın en tanınan üniversiteleriyle ortak müfredat kullanıyor, eğitim modelimizi uluslararası platformlarda kabul gören seviyelere taşıyoruz.

– Kaç öğrenciniz var?
Bugünün veya dünün eğitimini değil, geleceğin eğitimini veriyoruz. Hızla değişen ve yenilen dünyada yalnızca değişime yönelik çalışmıyor, değişimin kendisi olmaya çalışıyoruz, değişimi üretecek olanları yetiştiriyoruz. 106 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük kapalı kampüslerinden olan NeoTech Kampüsümüzde, teknoloji ve insan bütünlüğü, eğitim modelimizin de ana ilkesi. Şu anda Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsümüzün öğrenci kapasitesi 68 bin ve bünyemizde 40 bine yakın kayıtlı öğrencimiz eğitim görüyor.

MEZUNLARIMIZ PROFESYONEL YAŞAMA BİR ADIM ÖNDE BAŞLIYOR
– Hedefiniz ne?
Hedefimiz, geleceği yalnızca görmekle kalmayan, geleceği oluşturacak, yönetecek bir nesil geliştirmek. Geleceğin sorunlarını görebilen, bu sorunlara çözüm üretebilecek, mesleğini ve yeteneklerini geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilecek bireyler yetiştirmek bizim en öncelikli amacımız. Dijital öğrenme platformlarımız, test merkezlerimiz, etkileşimli öğrenme laboratuvarlarımızla teknoloji tabanlı harmanlanmış eğitimin Türkiye’deki en iyi örneklerinden birini üniversitemizde gerçekleştirerek, mezunlarımızın profesyonel yaşama bir adım önde başlamalarını sağlıyoruz.

MEZUN OLMADAN İŞ DENEYİMİ
– Nişantaşı Üniversitesi’nden diploma alanların en belirgin özellikleri neler?
Değişen dünyayla birlikte, geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda pek çok mesleğin, yetkinliğin değişmesi kaçınılamaz. Bu nedenle mezunlarımızı değişimi ve ihtiyaçları yönetecek yetilerle donatmanın gerekliliğine inanıyoruz. Nişantaşı Üniversitesi mezunlarının en belirgin özellikleri, ne istediğini bilen ve değişime hızla adapte olabilen, teknolojiyi kariyerlerine entegre edebilen donanımlı genç yetenekler olarak mezun olmalarıdır. Bununla birlikte profesyonel iş hayatında bireyi başarıya taşıyacak olan yabancı dil yetkinliği, kariyerine destek olacak alanına ait sertifikalara sahip olması, daha mezun olmadan iş başında mesleki uygulamayla elde ettikleri iş deneyimi, İngilizce hazırlık oldukları takdirde ücretsiz okuma şansı yakaladıkları MBA eğitimi ve çift ana dal, yan dal imkânları sayesinden edindikleri iki diploma, mezunlarımızın farklılığını ve gücünü ortaya koyuyor.

– Mezunlara kariyer yönlendirmesi yapıyor musunuz?
Mezunlarımızın öncelikle kişisel analizini yapıyoruz ve kişilik testleriyle kendilerini tanımalarını sağlıyoruz. Güçlü yönlerini ya da gelişime açık özelliklerini fark eden mezunlarımız sonrasında kendilerine en uygun şirket ve departman seçimini çok daha kolay yapabiliyor. Mezunlar Ofisimizin sağladığı kariyer danışmanlığı ve koçluk hizmetleriyle anında mezunlarımıza destek oluyoruz. Üniversitemiz bu sene İŞKUR ile ortak bir çalışma yürütüyor. Nişantaşı Üniversitesi ve İŞKUR işbirliğiyle üniversitemiz içerisinde yalnızca öğrencilerimize hizmet verecek olan İŞKUR ofisi, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı profesyonel iş hayatıyla tanıştırıp iş ve sektör tecrübesi kazanmaları için Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla iletişime geçmelerini sağlayacak. Böylece mezunlarımız ve öğrencilerimiz iş/staj olanaklarına öncelikli olarak ulaşabilecek.

İŞ DÜNYASININ KALBİ MASLAK’TA NEOTECH KAMPÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
– Hangi bölümlerde faaliyettesiniz, üniversitenizin eğitim anlayışını anlatır mısınız?
2019-2020 akademik yılında, bölüm sayısı İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 16, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde sekiz, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde yedi, Beden Eğitimi Yüksekokulu’nda dört, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda iki, Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda üç, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda iki, Meslek Yüksekokulu’nda ise farklı program sayısı 44’e ulaştı. Ayrıca Lisanüstü Enstitüsü’nde 17 adet yüksek lisans ve doktora programı bulunuyor. Teknoloji odaklı kurulan ve geleceğin dünyasını şekillendiren NeoTech Kampüsümüz iş dünyasının kalbi Maslak’ta yer alıyor.

Rektörlük, Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu, Hazırlık Birimi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üretim Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Enstitülerin hepsi tek kampüsümüz olan Neotech Kampüs’te yer alıyor.

– Üniversitenizin eğitim anlayışı nedir?
Üniversitemizin eğitim anlayışından bahsedersek; artık öğretim üyelerinin anlattıklarını dinleyen ve not alan öğrenciler yok. Eğitim içinde öğrenciler sadece sınavlarla sınanmıyor. Öğrencilerimiz, gold sınıflarda modern teknolojinin getirdiği uygulamalarla başarının anahtarını ellerinde tutuyor; kendi projelerini hayata geçirerek başarıya ulaşıyorlar. Eğitim 5.0 anlayışımızla, özgüven sahibi, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı, etkili iletişim kurabilen, yeni nesil çalışma ortamlarında sorumluluk alabilen, yaşam boyu öğrenmeden kopmayan bir nesil yetiştiriyoruz.

FARKLI ORANLARDA TÜM ÖĞRENCİLERE BURS İMKÂNI
– Burs koşullarınız, yüzdeniz nedir? Kimlere hangi koşullarda burs veriyorsunuz?
Farklı oranlarda olmak koşuluyla okulumuzdaki tüm öğrencilerimiz burslu. Burs oranı en yüksek üniversitelerden birisiyiz. Öğrencilerimizin akademik başarıları, ders geçme durumları ne olursa olsun burs oranlarında herhangi bir kesinti olmuyor. Farklı burs seçeneklerimiz bulunuyor; Üniversiteye Giriş Bursu yüzde 30, İlk Tercih Bursu, yüzde 5 Kampüs Bursu, Kardeş Bursu, Engelli Bursu, Spora Destek Bursu, Bilim, Sanat ve Kültür Bursu, Yatay Geçiş Bursu, Apply Nişantaşı Bursu, Çift Anadal ve Yandal Bursu, MBA Bursumuz var.

– Üniversite olarak farkınız ne?
Klasik üniversite anlayışından çok farklı bir eğitim anlayışına ve kampüs altyapısına sahibiz. Üniversite olarak; sadece diploma almayı değil; mesleki yeterlilik, düşünme ve fikir üretme yetisi kazandırmayı hedefleyen eğitim 5.0 modelini benimsiyoruz. Eğitim 5.0’ın temeli, kişiselleştirilmiş eğitim, proje bazlı öğrenme, teknoloji ve eğitimin birlikteliği gibi, çağımızın ve geleceğin dinamiklerine dayanıyor. Öğrencilerimiz merak ve yaratıcılık duygularını geliştirebilecekleri bir ortam sağlayarak; öğrenmeye açık, ileri görüşlü ve yenilikçi bireyler yetiştiriyoruz. Diğer üniversiteden farklılaştığımız bir diğer konu ise ‘iş başında mesleki uygulama’ dersi. Lisans öğrencileri teorik derslerini yedi dönemde kampüste derslerine girerek, son dönemi ise iş başında mesleki uygulama dersiyle sektörde çalışarak tamamlıyor. Bu sayede iş tecrübesiyle mezun oluyor ve iş dünyasına hazır bir şekilde kariyerlerine ilk adımı atıyorlar.

NEOTECH KAMPÜSÜ’NDE 124 LABORATUVAR, 8 SİMÜLASYON MERKEZİ VE AKILLI SINIFLARIMIZLA FARK YARATIYORUZ

Türkiye’nin en hızlı büyüyen vakıf üniversitelerinden olan üniversitemizin en büyük projesi NeoTech Kampüs. Kampüsümüzü planlarken hem teknolojisine hem de engelsiz olmasına dikkat ettik. 2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde Mekanda Erişebilirlik ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik ödüllerini aldık. Çünkü takımımızda herkese yer var. Teknolojiyle birlikte yerleşkenin dizaynını oluşturduğumuz için bütün engelli öğrencilerimize aynı amfide eğitim verebiliyoruz. Bu kampüsümüzle eğitimde yenilikçi ve teknolojik bir çağ başladı. Büyük bir yatırımla Maslak’ta yükselen ve geleceğin dünyasını şekillendirmeyi amaçlayan NeoTech Kampüs ile Türkiye’yi ezber bozan yeniliklerle tanıştırdığımızı düşünüyoruz. Okul yönetimimizden akademisyenlerimize, 124 laboratuvar, sekiz simülasyon merkezi ve 200 akıllı sınıfımızdan eğitim anlayışımıza kadar tüm bileşenleriyle bilimi, teknolojiyi, dünyayı yakından takip ediyor; farklı bakmanın, görmenin, değişmenin ve değiştirmenin gücüne inanıyoruz. NeoTech Kampüs ile şehrin merkezinde yükselenin yalnızca yapılar değil, eğitim ve insan olmasına da büyük özen gösteriyoruz. Vakıf üniversiteleri arasında bir ilk olan bu özelliğiyle daha fazla sayıda öğrenciye ulaşarak Türkiye’nin geleceğini olumlu yönde hızla şekillendirmeyi amaçlıyoruz.
106 BİN METREKARELİK ALANDAKİ KAMPÜSTE
250’NİN ÜZERİNDE ETKİNLİK İMKÂNI SUNULUYOR

106 bin metrekare alanı ile Nişantaşı Üniversitesi NeoTech kampüsünde 5.0 eğitimin yanında öğrencileri için zengin bir kampüs hayatı imkanı sunuyor. Öğrenci kulüplerimiz, bu imkanların oluşmasında çok önemli bir yer tutuyor. Sosyal hizmetlerden tiyatroya, müzikten dansa, sosyal, sanatsal, bilimsel ve kültürel 50’nin üzerinde kulüp var. Üniversitemizde seminer, konferans, sergi, konser ve çeşitli dans performansları, çeşitli kamplar ve teknik geziler gibi yılda 250’nin üzerinde etkinlik ile öğrencilerimizin katılabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri sosyal ortamlar sağlanıyor.

Basketbol, voleybol, fitness, pilates ve grup egzersiz salonları gibi bir çok sportif etkinlik alanı ve düzenlenen organizasyonlar ile öğrencilerimizin fiziksel ve sosyal ihtiyaçları gözetiliyor. Sayıları giderek artan spor takımları ve spor etkinlikleri ile öğrencilerimize birçok ders dışı aktivite seçeneği sunuluyor. Ayrıca kampüs içerisinde cafe ve restaurantların bulunduğu bölümler, teraslar ve oyun alanları ile öğrencilerimizin sosyalleşebileceği arkadaşları ile vakit geçirebileceği alanlar yer alıyor. Öğrencilerimiz ders dışı zamanlarında şimdi ne yapacağım diye düşünmez, birçok sosyal imkan içinden ilgi duyduğunu seçer. Nişantaşı ailesi içerisinde kendini yalnız hissetmez.

YENİ BÖLÜMLER AÇTIK

Lisansta fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, yazılım mühendisliği, işletme(İngilizce), iç mimarlık ve çevre tasarımı, İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce mütercim tercümanlık, egzersiz ve spor bilimleri ön lisansta ise elektrik, makine, otomotiv teknolojisi bölümlerine bu yıl ilk defa öğrenci alacağız.
TERCİH YAPARKEN ÖĞRENCİNİN İLGİ VE YETENEKLERİNİ DİKKATE ALMALI

Üniversite adayı öğrencilerin tercihler için birçok parametre var. Doğru tercih dediğimiz kavram bu parametrelerin tamamı göz önüne alınarak yapılan tercihtir. Evet herkesin elinde bir puan var fakat bu puana sahip öğrenciler oradaki sayılardan çok daha fazla anlam ifade ediyorlar. Çevrenin, uzmanların  ve ailenin görüşleri elbette önemli yalnız tercih yapacak öğrencinin ilgi ve yetenekleri hepsinden daha önemli. Aday öğrenci kendini daha iyi geliştireceği, kişiliğine en uygun bölümü tercih etmeli. Artık sadece bir diploma almaktan daha önemli bir şey var; diplomanın içini doldurmak. Üniversite öğrenimi sürecinde CV’ye yazılacak her katkı ve bu katkıyı sağlayacak üniversiteler daha değerli olacak. Nişantaşı Üniversitesi olarak biz de bundan hareketle piyasanın ihtiyacı olan sadece diploma alan değil farklı yetkinliklerle o diplomayı dolduran öğrenciler yetiştiriyoruz. Tercih ederken öğrencilerimizin üniversitelerin de gelişim ve değişim gösteren, sıralamalardan ibaret olmayan yapılar olmadığını göz önünde bulundurarak araştırmalarını yapmalarını tavsiye ediyoruz.
PANDEMİDE SANAL KAMPÜS EĞİTİM VERDİ

Pandemi döneminde eğitimleri ve sınavları sanal kampüs üzerinden ilerlettik. Teknoloji bazlı bir eğitim sistemine ve kampüse sahip olduğumuz için sanal kampüs sistemi zaten pandemi öncesinde kurulan ve geliştirilen bir sistemdi. Bu sebeple pandemiye hazırlıksız yakalanmadık. Bu sürecesi sıfır hata ile tamamladık. Öğrencilerimiz de sanal kampüsten eğitim almaya ve sınav gerçekleştirmeye çok hızlı bir şekilde adapte oldular.

You may also like