Üniversiteden örnek ilan! Kişiye özel nitelik ve belirli adaylara yönelik sertifika şartı yok!

Hepinizin bildiği üzere, Memurlar.net olarak üniversitelerde katlanarak artan şahsa özel duyuruların takipçisi olmaya devam ediyoruz. Başta …

By

Hepinizin bildiği üzere, Memurlar.net olarak üniversitelerde katlanarak artan şahsa özel duyuruların takipçisi olmaya devam ediyoruz. Başta akademik takımlar olmak üzere son aylarda ise kontratlı işçi (4-b) duyurularında akla dahi gelmeyecek direkt bir adayı tanım eden sertifikalarla çok düşük KPSS puanıyla bireylerin devlet memuru yapıldığını gözler önüne seriyoruz.

Hatta, 2018 yılında kurulan üniversiteler özelinde hazırladığımız 06 Temmuz 2020 tarihli yazımızda, yaklaşık iki yılı aşkın müddet içerisinde gerek büyük üniversitelerden bölünerek kurulanlar, gerekse sıfırdan kuruluş süreci gerçekleştiren üniversitelerde önemli bir idari işçi gereksinimi olmasından ötürü Cumhurbaşkanlığınca kontratlı ofis ve teknik işçi takımlarının verildiği, yükseköğretim kurumlarına sonlu sayıda verilen kontratlı işçi takımlarının bilhassa yeni kurulan üniversiteler için büyük değer arz ettiğini, fakat gelinen noktada yeni kurulan üniversitelere tahsis edilen kontratlı işçi takımlarının kurumların kuruluş sürecine katkı vermek yerine, bireye özel yahut mevzuata alışılmamış halde duyuru edilerek emeli dışında kullanılmaya devam edildiğini gündeme taşımıştık.

Bu sefer, sizlere kötüyü gösterip eleştirmek yerine örneği sunarak öteki kurumları da motive etmek hedefiyle, yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 03 Eylül 2020 tarihinde duyuru edilen kontratlı işçi takımlarını paylaşmak istiyoruz.

İlgili yükseköğretim kurumu tarafından yayımlanan duyuruda 8 Ofis Çalışanı, 2 Laborant ve 1 Tekniker unvanlı peronel takımına yer verilmiş olup, duyuru niteliklerine baktığımızda belli bir adayı tanımlayan kurallara ve bilhassa sertifikalara yer verilmediği görülmektedir. Haliyle, rekabetin olması gerektiği KPSS puanı üzerinden sağlanacak olması hakkaniyetli bir alım yapılacağının işaretidir.

Bu vesile ile alım sayısı gerek az gerek çok olsun adalet ve hakkaniyetten uzak her türlü idari sürecin yalnızca beklenen adayları değil toplumun geneline tesir edecek yozlaşmaya neden olacağını hatırlatmak isteriz. Başta Ispartalı Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olmak üzere tüm Üniversitelerimizin her türlü alım prosedürlerinde yeni isimli yılın başladığı bu haftada adalet ve hakkaniyeti gözeterek süreç tesis etmelerini, idarecilerimizin Yükseköğretim Konseyinin rastgele bir yaptırım ya da sorgulamasından evvel kendi vicdanlarını sorgulamalarını temenni ediyor, haberimize bahis duyurunun tüm üniversitelerimize örnek olmasını diliyoruz.

Son olarak, üniversitenin e-devlet üzerinden elektronik müracaat (https://ik.isparta.edu.tr/#/home) alarak 81 vilayetten iştirake imkan vermesi kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumu açısından da örnek bir uygulamadır.

You may also like