Üniversite, sosyal hizmet mezunları arasında ayrım yapmamalı!

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından 17 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de çok sayıda öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımı ilan …

By

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından 17 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de çok sayıda öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımı ilan edilmiştir.

Kelam konusu ilanı incelediğimizde; Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Toplumsal Hizmet ve Danışmanlık Kısmı Toplumsal Hizmetler Programında ilan edilen “Sıhhat Bilimleri Fakültesi yahut Sıhhat Yüksekokullarının Toplumsal Hizmet kısmı lisans mezunu olmak. Toplumsal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.” kaidesi aranmaktadır.

Benzeri biçimde, Sıhhat Yüksekokulu Toplumsal Hizmetler Kısmı Araştırma Vazifelisi alımında da; “Sıhhat Bilimleri Fakültesi yahut Sıhhat Yüksekokullarının Toplumsal Hizmet kısmı lisans mezunu olmak. Toplumsal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.” özel kuralı yer almaktadır.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalarda Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı tarafından, farklı fakültelerde olmasına karşın, tıpkı program ismiyle mezun olan şahısların gerek lisansüstü öğrenci alımlarında gerekse akademik takım ilanlarında mağdur edildiği, bu çeşitten kısıtlamalara giden yükseköğretim kurumları hakkında şikayet gelmesi halinde gerekli süreçlerin yapılmasında “tereddüt” gösterilmeyeceği tabir edilmişti.

Bu ikaz doğrultusunda değerlendirildiğinde, ülkemizde Toplumsal Hizmet lisans programları sadece Sıhhat Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yüksekokulları bünyesinde mezun vermemektedir. Halihazırda YÖK Atlas datalarını incelediğimizde, Toplumsal Hizmet Lisans programları;
-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri,
-Fen Edebiyat Fakülteleri,
-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri,
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,
-Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,
olmak üzere çok geniş bir yelpazede açılarak öğrenci yetiştirmektedir.

Bu doğrultuda, Bitlis Eren Üniversitesi tarafından ilanda sadece Sıhhat Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yüksekokulları mezunlarına imkan verilmesi, öteki fakülte/yüksekokul bünyesinden mezun olan adaylar nezdinde mağduriyet yaratmaktadır.

Sonuç olarak, Bitlis Eren Üniversitesinin Yükseköğretim Şurasının hususa dair yazısı ve haberde yer verdiğimiz açıklamaları dikkate almak suretiyle, ilanda yer alan fakülte sonlandırmasını kaldırmasının uygun olacağını kıymetlendiriyoruz.

You may also like