Üniversite, raylı sistemler mühendisliği mezunlarına başvuru şansı tanımadı!

Memurlar.Net olarak yaptığımız birçok haberle, üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim elemanı alımlarında, programlarla direkt ilgili olan …

By

Memurlar.Net olarak yaptığımız birçok haberle, üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim elemanı alımlarında, programlarla direkt ilgili olan mezunların müracaatlarının engellenmesinin yarattığı meseleleri gündeme getirerek kamuoyu nezdinde farkındalık yaratmaya çabalıyoruz.

Buna dair adımlarımız bazen meyvelerini verse de, bu mevzuda gerekli ihtar ve denetim sistemleri kurulmadığı sürece problemler bitecek üzere görünmüyor. Bu bahsettiğimiz hususa dair bir engelleme de yakın tarihte Osmaniye Korkut Cet Üniversitesince yapıldı. 09 Kasım 2020 tarihinde ilan edilen öğretim elemanı takımları ortasında Düziçi Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Kısmı Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programına başvuracak adaylar için aşağıda belirtilen görselde yer alan koşullar aranmaktadır.

Bilindiği üzere, üniversiteler yereldeki dinamikler ya da idarenin direkt aldığı bir grup kararlarla; yükseköğretim sisteminde gibisi olmayan, meslek tarifi bulunmayan, devlet ve özel bölümde istihdamı bulunmayan kısımlar açmıştır. Bu hususa dair farklı isimli ön lisans ve lisans programlarının da giderek yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl YÖK tarafından yapılan çalışma sonucunda birtakım program isimlerinde sadeleştirilmeye gidilerek karmaşık yapıya tahlil bulunmaya çalışılmıştır.Ancak, geçmiş devirde yapılan yanlışların kısa vadede mevcut sistem içerisinde düzelmesi vakit alacak üzere görünmektedir.

Bu özetlediğimiz duruma dair bir örnek, Karabük Üniversitesi tarafından yapılmıştır. İlgili yükseköğretim kurumu Mühendislik Fakültesi çatısı altında birincisi 2011-2012 yılında olmak üzere “Raylı Sistemler Mühendisliği” kısmı açmak suretiyle birinci öğrencilerini alınmıştır. Geçen yıllar içerisinde kısım bir müddet kontenjan doluluğu sorunu yaşamazken, giderek öğrenci tercihlerinde eğilim düşmüş, son tercih devri prestijiyle bakıldığında, İngilizce program dahil toplam 50 kişilik kontenjana 10 öğrenci tercih yapmıştır.

Tercihlerde azalma sorunu öbür bir haber konusu olmakla birlikte, burada bizim temel olarak gündeme getirmek istediğimiz konu, Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi tarafından Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programında açılan 2 öğretim vazifelisi alımında ilgili alanda eğitim verebilecek “Raylı Sistemler Mühendisliği” kısmı mezunlarına müracaat fırsatı verilmemesidir.

İlgili Meslek Yüksekokulunun alım yapılan programına ilişkin internet sayfasını incelediğimizde “Bu programa şimdi öğrenci alınmamıştır. Çalışmalar devam etmektedir.” bilgisine yer verilmiş olup YÖK Akademik sayfasından baktığımızda da takımında rastgele bir çalışanın bulunmadığı da görülünce aslında taban öğretim elemanı sayısı temini yoluna gidilen bu ilanda Raylı Sistemler Mühendisliği mezunlarına da imkan tanınarak eğitim-öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için taban öğretim elemanları sayısı içerisinde en uygun alana yer verilmiş olacak ve bu sayede her Üniversiteye hudutlu sayıda verilmiş olan atama müsaadesini en geniş alanı kapsayan mezunların istihdamına imkan verilmek suretiyle en az sayıda öğretim elemanı ile programın devamı sağlanarak kamu kaynaklarının daha faal kullanılmasında da somut bir adım atılmış olacaktır.

Dikey Geçiş İmtihanı (DGS) ile Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Nazaran Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları listesinde Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı mezunlarının Raylı Sistemler Mühendisliği Programına dikey geçiş yapabildikleri, Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği internet sayfasında Misyonu incelendiğinde makina mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği ve inşaat mühendisliği kısımlarını bir ortada barındıran disiplinler topluluğu olduğu, raylı sistemler mühendisliği olarak bu alanda tahsil görecek öğrencilere, temel düzeyde makine, elektrik-elektronik ve inşaat mühendisliği eğitimlerinin yanı sıra, raylı sistemler teknolojilerinin alt yapısını oluşturan bileşenlerini ve bunların misyonlarıyla uygulama alanlarının öğretilmesi de gerçekleştirdikleri de düşünüldüğünde aslında Raylı Sistemler Mühendisliği mezunlarının istihdamına yer verilerek kamu kaynaklarının aktif kullanımını sağlanacaktır.

Şahıslar dört yıllık mühendislik eğitimi sonrası bu programlara müracaat yapamayacaksa, hangi takımlara başvurabilecektir? Akademik meslek düşünen bireyler için bulunmaz fırsat olan bu takımlara Osmaniye Korkut Cet Üniversitesince öbür mühendislik alanlarına imkan verilmesi kamuya girişte fırsat eşitliği açısından hem hak ihlali oluşturmakta hem de en az sayıda istihdamla programı yürütme imkanı sağlayarak kaynakların faal kullanımını sağlayabilecekken ilanlarında yalnızca Makine Mühendisliğine yüklü yer vererek öğrencilerin geçiş yapabildiği Sanayi Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği alanına yönelik eğitim verebilmek için yeni alımlar yapmaları gerekebilecek ya da burada tahsil görecek öğrenciler eksik eğitim alarak mezun olma yoluna gidecek ki bu türlü bir şey umarız olmaz.

Sonuç olarak, ülkemizde tek bir yükseköğretim kurumundan mezun olan “Raylı Sistemler Mühendisliği” kısmı mezunlarına Osmaniye Korkut Cet Üniversitesinin ilanında müracaat hakkı verilmesini takdir ve dikkatlerine sunuyoruz!

You may also like