Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!

Bilindiği üzere, Üniversite Heyeti Başkanlığı tarafından sıhhat bilimlerine yönelik fakülte ve yüksekokullar altında yeni program açma aşamasında …

By

Bilindiği üzere, Üniversite Heyeti Başkanlığı tarafından sıhhat bilimlerine yönelik fakülte ve yüksekokullar altında yeni program açma aşamasında, eğitim ve tedrisatın sürdürülmesinde taban talim elemanı, taban laboratuvar ve pratik sahası koşulları, programın açılmasını takip eden üçüncü yılın ahir olması beklenen taban talim elemanı sayısı ile laboratuvar ve tatbik meydanları için “SIHHAT, SIHHATLE İLGİLİ YAHUT BAĞLI PROGRAMLARDA EĞİTİM VE TALIME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN MINIMUM KOŞULLAR UMUM PRENSIPLERI” belirlenerek tüm devlet ve vakıf üniversitelerine duyurulmuştur.

Bu unsurlar, üniversite kurumlarında birinci kez açılacak sıhhatle ilgili lisans programları ile daha evvelce açılmış sıhhat lisans programlarının talim üyesi alımlarında istihdam edebileceği meydanları da belirlemektedir.

Örneğin, laf konusu prensipler üzerinden baktığımızda; ilgili programın eğitim tedrisata başlaması için 3 tedrisat üyesinin koşul olduğunu, 1 kişinin ise tedrisat hizmetlisi yahut araştırma hizmetlisi olabileceğini görüyoruz. Ek olarak ilgili unsurlarda, Ebelik programında istihdam edilebilecek bireylerin ortamlarının da belirlendiğini görüyoruz. Buna nazaran ebelik programlarında şu ortamlarda talim üyesi istihdamına müsaade verilmektedir:

Ebelik yahut Doğum ve Bayan Marazları Hemşireliğinden (En az ikisinin bu sahadan olması zorunludur)

-Çocuk Sıhhati ve Illetleri Hemşireliği,

-Halk Sıhhati Hemşireliği,

-Kadın Illetleri ve Doğum (Tıp),

-Çocuk Sıhhati ve Illetleri (Tıp),

-Aile Hekimliği (Tıp),

-Halk Sağlığı(Tıp)

Bununla birlikte, birebir prensiplerde nokta alan Hemşirelik programına baktığımızda ise tedrisat üyesi alımına müsaade verilen ortamlar ise şunlardır:

-Hemşirelik esasları,

-Hemşirelikte idare,

-İç illetleri hemşireliği,

-Çocuk sıhhati ve marazları hemşireliği,

-Doğum ve bayan marazları hemşireliği

-Cerrahi hastalıklar/Ameliyathane hemşireliği,

-Farklı hemşirelik ve Tıp ortamları.

Görülebileceği üzere, Üniversite Şurası Başkanlığı tarafından sıhhatle ilgili lisans program ölçütlerinde epeyce geniş bir yelpazede talim üyesi alımına imkan verilmesine karşın, kimi üniversitelerimiz belirlenen umum unsurlara alışılmamış hareket etmeyi bir formda başarabiliyor!

Buna dair somut bir örneği yakın tarihte Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi tarafından 09 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen tedrisat üyesi takımlarında görebiliyoruz. İlgili üniversite tarafından Sıhhat Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kısmı Hemşirelik Anabilim Kısmı Hekim Talim Üyesi takımında, “EBELİK LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI BİYOKİMYA SAHASINDA YAPMIŞ OLMAK, OKSİTATİF GERILIM HUSUSLARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK” kuralı aranmaktadır.

Hemşirelik program açma ölçütlerinde, ne Ebeliğe ne de Biyokimya meydanına müsaade verilmektedir. Gerçekten, ilanda Ebelik lisans mezuniyet kuralı mekan alsa da, buraya başvurabilecek kişinin doktorası Biyokimya ortamı üzerinedir. Bu haliyle, ilanın muhtaçlıktan ve/veya program açma ölçütlerine ahenginden öte kimseye kişisel bir koşul içerdiği kıymetlendirilmektedir.

Bu bakımdan, hala müracaat süreci devam eden bu ilanın, Üniversite Konseyinin sıhhat ortamıyla ilgili belirlediği ölçütlere elverişli olması açısından üniversitece bir an önce iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

You may also like