Tapu, KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2020/1 KPSS tercihlerinde, Genel Müdürlüğe yerleşen adaylardan istenecek evrakları açıkladı. Genel Müdürlük …

By

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2020/1 KPSS tercihlerinde, Genel Müdürlüğe yerleşen adaylardan istenecek evrakları açıkladı. Genel Müdürlük, dokümanların en geç 7 Eylül tarihine kadar teslim edilmesini istedi.

KPSS 2020/1 İLE ÖSYM’CE KURUMUMUZ BUYRUĞUNA YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

KPSS 2020/1 ile ÖSYM’ce Kurumumuza yerleşen adayların, atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen evrakları tamamlayarak en geç 07.09.2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzde olacak biçimde, posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Işçi Dairesi Başkanlığına (Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR:
1. Yerleştirme Sonuç Evrakı (İnternet Çıktısı)
2. Isimli Sicil Kaydı Dokümanı (e-Devlet Kapısı “www.turkiye.gov.tr” adresinden alınan)
3. Askerlik Durum Dokümanı (e-Devlet Kapısı “www.turkiye.gov.tr” adresinden alınan)
4. 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)
5. 1 Adet Diploma Fotokopisi
6. 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 Adet)
(https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki “Formlar” kısmından temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)
8. Işçi Beyan Formu (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki “Formlar” kısmından temin edilecektir.)
9. Işçi Bilgi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü) (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/fbrmlar-2 adresindeki “Formlar” kısmından temin edilecektir.)
10. Mal Bildirimi Formu (Tek Kağıda Arkalı-Önlü) (https: //www .tkgm. gov .tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki “Formlar” kısmından temin edilecektir.)
11. Kamu Vazifelileri Etik Kontratı (https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresindeki “Formlar” kısmından temin edilecektir.)

NOT: Kurumumuz buyruğuna yerleşen adayların atamaları yapıldıktan sonra kendilerine ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

You may also like