Özel Güvenlik alanı için Uluslararası İlşkiler lisans ve İktisat yüksek lisans şartı arandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 18 Ağustos 2020 tarihinde Özel Güvenlik ve Müdafaa Programında duyuru edilen Öğretim Vazifelisi …

By

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 18 Ağustos 2020 tarihinde Özel Güvenlik ve Müdafaa Programında duyuru edilen Öğretim Vazifelisi takımında; “Memleketler arası Ilgiler lisans mezunu olmak. İktisat anabilim kısmında yüksek lisans yapmış olmak. Özel güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl iş tecrübesi olmak.” kaidesi aranmaktadır.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, ön lisans seviyesinde eğitim veren 21 programa atanacak öğretim vazifelileri ALES’ten muaf tutulmaktadır. Lakin, buradaki bir öbür kıymetli detay ise bireylerin ALES’ten muaf sayılabilmesi için atanacakları programın alanında en az 2 (iki) yıl müddet ile deneyimli olmaları gerekir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin duyurusunu incelediğimizde, “Özel Güvenlik” alanında deneyim kaidesi bulunması sebebiyle, bu takıma başvuracak adaylar için ALES kuralı aranmamalıdır. İlgili yükseköğretim kurumu ise bu takıma başvuracak adaylar için ALES puan koşulu aramış ve puan cinsini Eşit Yük olarak belirlemiştir.

Öte yandan, kelam konusu duyuru makul bir adayı açıkça tanım etmektedir. İlgilinin lisans mezuniyeti Milletlerarası Münasebetler, yüksek lisans alanı ise İktisat olarak tespit edilmiştir. Birebir vakitte kişinin beş yıl deneyimli olması istenilmiştir. Ülkemizde bu kuralları taşıyan aday sayısı haliyle epeyce sonludur.

Bu nedenle, rekabeti hayli engelleyen bu duyurunun Özel Güvenlik ve Muhafaza alanında deneyimli adayların yarışına imkan verecek formda düzeltilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

You may also like