Özel Güvenlik alanı için Uluslararası İlişkiler lisans ve İktisat yüksek lisans şartı arandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 18 Ağustos 2020 tarihinde Özel Güvenlik ve Müdafaa Programında duyuru edilen Öğretim Vazifelisi …

By

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 18 Ağustos 2020 tarihinde Özel Güvenlik ve Müdafaa Programında duyuru edilen Öğretim Vazifelisi takımında; “Memleketler arası Ilgiler lisans mezunu olmak. İktisat anabilim kolunda yüksek lisans yapmış olmak. Özel güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl iş tecrübesi olmak.” kuralı aranmaktadır.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, ön lisans seviyesinde eğitim veren 21 programa atanacak öğretim vazifelileri ALES’ten muaf tutulmaktadır. Lakin, buradaki bir öbür değerli detay ise şahısların ALES’ten muaf sayılabilmesi için atanacakları programın alanında en az 2 (iki) yıl mühlet ile deneyimli olmaları gerekir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin duyurusunu incelediğimizde, “Özel Güvenlik” alanında deneyim kaidesi bulunması sebebiyle, bu takıma başvuracak adaylar için ALES kaidesi aranmamalıdır. İlgili yükseköğretim kurumu ise bu takıma başvuracak adaylar için ALES puan kaidesi aramış ve puan çeşidini Eşit Tartı olarak belirlemiştir.

Öte yandan, kelam konusu duyuru belli bir adayı açıkça tanım etmektedir. İlgilinin lisans mezuniyeti Milletlerarası Alakalar, yüksek lisans alanı ise İktisat olarak tespit edilmiştir. Tıpkı vakitte kişinin beş yıl deneyimli olması istenilmiştir. Ülkemizde bu kaideleri taşıyan aday sayısı haliyle epey sonludur.

Bu nedenle, rekabeti epeyce engelleyen bu duyurunun Özel Güvenlik ve Müdafaa alanında deneyimli adayların yarışına imkan verecek halde düzeltilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

You may also like