KPSS sonucu memur kadrosuna yerleştirilen kişi sonraki dönemde yeni KPSS puanıyla KİT’lere atanabilir mi?

Soru: 2020/1 merkezi atamasıyla … Kurumuna, memur takımına atandım. Kurum şimdi vazifeye başlatmadı. 2020 yılı yeni KPSS puanımla merkezi …

By

Soru: 2020/1 merkezi atamasıyla … Kurumuna, memur takımına atandım. Kurum şimdi vazifeye başlatmadı. 2020 yılı yeni KPSS puanımla merkezi atamadan kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) tercih verip yerleşmem durumunda yeni kurumuma atamam yapılır mı? Aday memur olduğum için istifa etmem durumunda rastgele bir yaptırımla karşılaşır mıyım?

Yanıt: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerinin kontratlı işçi alımları direkt Kamu Vazifelerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik ve merkezi yerleştirme kapsamında değildir. Fakat, KİT ve bağlı iştiraklerinin genel yatırım ve finansman programının tespitine ait Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan atıf sebebiyle dolaylı olarak bu kuruluşlar merkezi yerleştirme kapsamında işçi alımı yapmaktadır. 2020 yılına ait Kararın 7. hususunun birinci fıkrasında bu konu, “İlk kere açıktan atama ile işçi alımı, 22/1/1990 tarihli e 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan takım ve konumlar için Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirlenen yol ve asıllar çerçevesinde yapılır.” kararıyla tabir edilmektedir.

Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 2. unsuruna nazaran, merkezi yerleştirme sonucu B kümesine ilişkin rastgele bir takım yahut konuma yerleştirilen adaylar, daha sonraki işçi alımları için yerleştirmelerine temel alınan puanla müracaatta bulunamamaktadır.

Merkezi yerleştirme bağlamında, yerleştirme ve atama iki farklı idari ve türel süreçtir. Yerleştirme adayın ÖSYM tarafından ilan edilen takım yahut durumları tercihi sonucunda puan üstünlüğüne nazaran tercihlerinden birini hak etmesidir. Atama ise, yerleştirme sonucu hak kazanan adayın kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması sonucunda ilgili kurum tarafından yapılan bir süreçtir. Yerleştirmesi yapılan aday ilgili kuruma müracaatta bulunmaz, evrak teslim etmez yahut kuralları taşımadığı anlaşılır ise yerleştirme yapılmasına karşın ataması yapılmaz. Yerleştirmesi yapılan lakin üstte belirtilen sebeplerle ataması yapılmayan aday ise Yönetmeliğin ek 2. unsuru gereği birebir KPSS puanıyla sonraki merkezi alımlara müracaat yapamaz. Lakin aday memur olarak atandığı halde mühleti içinde vazifeye başlamaz ise 657 sayılı Kanunun 63. hususuna nazaran bir yıl mühletle Devlet memuru olamayacaktır.

ÖSYM tarafından açıklanan merkezi yerleştirme sonucu bir takım yahut duruma yerleştirilen adayın ilgili kurum tarafından atama onayı bildirim edilene kadar geçen süreçteki durumu “yerleştirme”, atama onayının bildirisi ile birlikte “atanma” olarak değerlendirilmelidir.

Üstteki açıklamalar çerçevesinde;
– Yerleştirilmiş olmasına karşın ataması yapılmayan bir aday yeni bir KPSS puanıyla sonraki merkezi alımlara başvurabilecek,
– Yerleştirme sonucu 657 sayılı Kanuna tabi bir takıma atanmasına karşın misyona başlamayan aday bir yıl mühletle yine memur statüsünde atanamayacak,
– Memur statüsünde atanmasına karşın vazifeye başlamayan işçi bir yıl beklemeksizin yeni bir KPSS puanıyla KİT’lerde kontratlı işçi olarak atanabilecek,
– Devlet memuru olarak misyona başladıktan sonra adaylık devrinde yeni bir KPSS puanıyla KİT’lerde kontratlı işçi olarak atanmaya hak kazanan kişi memuriyetten istifa ederek rastgele bir müddet beklemeksizin atanabilecektir.

Lakin şunu da belirtmek isteriz ki, yerleştirilmesine karşın atanmak için müracaat yapmayan bir aday hem ilgili kurumun işçi planlamasını sekteye uğratmakta hem de işe muhtaçlığı olan öteki bir adayın atanmasına mani olmaktadır. Maalesef ilgili kurumlar bu probleme kalıcı bir tahlil üretememiştir. Başka taraftan ise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını müteakip kurumların süratli davranması ve atama sürecini tekemmül ettirmesi, süreci sebepsiz yere uzatarak adayları mağdur etmemesinin gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz.

Ayrıyeten, KİT’lerde kontratlı işçi statüsünde ataması yapılanların birkaç istisna dışında 3 yıl mühletle öbür kamu kurumlarına atanmasının mümkün olmadığının da bilinmesi gerekir.

You may also like