Kamu Kurumları, merkezi alıma kadro ayırmıyor!

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Takım ve Metodu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci unsurunda yer alan; “Bu Cumhurbaşkanlığı …

By

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Takım ve Metodu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci unsurunda yer alan; “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı takımlarına açıktan yahut öteki kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ait konular, öğretim elemanları için Yükseköğretim Heyetinin görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Işçi Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.” kararı uyarınca kurum ve kuruluşların yıllık atama sayıları Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından “Cumhurbaşkanı Kararı” ile duyuru edilmektedir.

Buna nazaran, 2020 yılı için kamu yönetimlerine birinci dağılımda 1066, ikinci dağılımda 7235 toplam 8301 takım tahsisi yapılmıştır. Geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından duyuru edilen KPSS 1 inci periyot yerleştirme takımlarına baktığımızda ise tahsis edilen atama müsaadelerinin sırf %25’inin merkezi yerleştirmeye ayrıldığını görüyoruz.

Aşağıda yer verdiğimiz tablo üzerinden oranlara daha detaylı bakabilirsiniz.

Başka taraftan, KPSS yerleştirmeleri için merkezi yerleştirme için takım tahsis eden kurumlara nazaran kıymetlendirme yapıldığında ise, yükseköğretim kurumları, belediyeler ve KİTLER hariç olmak üzere ayrılan 1704 takımın 1400’ünü Toplumsal Güvenlik Kurumu oluşturmaktadır. Yani, birinci yerleştirmede Toplumsal Güvenlik Kurumu merkezi yerleştirme için takım ayırmamış olsa, kamu kurumlarına açıktan merkezi alım sayısı yok denecek düzeylere düşecektir.

KPSS ile yerleşen işçi almak yerine ya mevzuatını değiştirerek kurumsal seviyede kontratlı işçi almaya yönelmiş ya da az sayıda tahsis edilen atama müsaadelerini nakil kontenjanı olarak kullanmaya başlamıştır.

Yılın birinci bildiriminde takım ayırmayan yönetimlerin ikinci yerleştirme devrinde takım kontenjanı bildirmeleri çok olağan bir durum değildir. Çünkü ikinci periyoda bırakılan takım müsaadeleri çoklukla atama süreçleri bir sonraki yıla sarktığı için ister istemez bir risk barındırmaktadır.

Sonuç olarak, atama müsaadeleri ve merkezi yerleştirmeye ayrılan takım sayısı bizim için şu sonucu ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen atama müsaadelerinin yüzde 25’i merkezi yerleştirme için ayrılmakta, geri kalan %75’lik kısım ise kamu yönetimlerinin naklen işçi temininde kullanılmaktadır. Münasebetiyle, aslında kamuya birinci sefer atanan memur sayısı çok sonlu seviyede kalmaktadır. Bu durum tıpkı vakitte her Türk vatandaşın kamu hizmetlerine eşit yarış koşullarında girme hakkına mani olmakta, kurumların inisiyatifine bırakılan alım sistemleri ile kamu vicdanını yaralayan ve merkezi yönetime olan itimadın sarsılmasına neden olan sonuçlar da doğurmaktadır.

Bu noktada, atama müsaadelerinin tahsisi ve uyumundan sorumlu Strateji ve Bütçe Başkanlığının fiili durumu ele alarak kamuya giriş için tahsis edilen atama müsaadelerinin aktif ve verimli bir formda kullanılıp kullanılmadığına ek olarak naklen işçi alımlarının zati az sayıda tahsis edilen atama müsaadelerine dahil edilmemesine yönelik bir dizi önlemler almalarında yarar olacağı ortadadır. Yeni hükümet sistemi ile direkt Cumhurbaşkanlığına bağlanan bu kurumun, kamu idaresinde kaynakların verimli kullanılması prensibiniyalnızca takım planlaması ile değil, planlanan takımların her vatandaş tarafından eşit kurallarda tercih edilebilmesini de sağlaması gerekmektedir. Böylece bireylerin emek eseri olan Kamu Çalışanı Seçme Imtihanı Sonuçlarının daha objektif ortamlarda kullanabilmesine imkan verilmiş olacak, ayrıyeten işsizlik sayılarının düşmesine de katkı sağlanacaktır.

You may also like