Jandarma 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak

jandarma Genel Komutanlığı, 5 bin kontratlı uzman erbaş almak için ilana çıktı 1. GENEL BİLGİLER: a. Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i …

By

jandarma Genel Komutanlığı, 5 bin kontratlı uzman erbaş almak için ilana çıktı

1. GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265’i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Kontratlı Uzman Erbaş (erkek) temin edilecektir. COVİD-19 salgını nedeniyle imtihan tarihleri ve öteki kademelerle (Sınav sonuçlarının duyurulması, sıhhat raporlarının alınması vb.) ilgili konular ayrıyeten duyurulacaktır.

b. Müracaatlar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel/öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından 21-31 Ocak 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri ortasında müracaat formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

c. Müracaat yapan adaylardan Tablo-6’daki lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme imtihanlarına çağrılma öncelikleri ile Tablo-7’deki branşlara nazaran kontenjan ölçüsünün beş katı aday imtihana çağrılacaktır.

ç. 2021 yılı Kontratlı Uzman Erbaş teminine yönelik müracaat yapacak;

(1) Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile müracaat yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisan, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar müracaat yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından rastgele birine ilişkin KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adayların mezuniyeti ile KPSS puan çeşidinin uyumlu olması kıymet arz etmektedir. (Lisan mezunlarının P3, Ön lisans mezunlarının P93, Lise mezunlarının P94 tipinde puanı olacaktır.)

(2) İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, müracaat kılavuzunun 4’üncü hususunda belirtilen temellere nazaran imtihanlara çağrılacaktır.

(3) Müracaat yapacak adaylar tahsil düzeylerine nazaran TEK TERCİH yapabileceklerdir.

d. Temin edilecek tüm branşlardaki uzman erbaş adayları, kurumun muhtaçlıkları göz önünde bulundurularak öteki branşlarda (emniyet ve asayiş/komando) vazife icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir.

e. Müracaatları uygun görülen adayların seçme imtihanlarının ne vakit, nerede ve ne formda icra edileceği, kontenjana girmeye hak kazanmaları halinde ve imtihan fiyatını yatırmalarına müteakip ayrıyeten bildirilecektir.

f. İmtihan tarihleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel /öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen imtihan tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen imtihan tarihi ve saatinde imtihan yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte imtihana katılmayan adaylar, öteki bir tarihte imtihana alınmayacaktır.

g. Kılavuzun tamamını okumadan internetten Müracaat Formu doldurulmayacak, Müracaat Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler sonucunda doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle müracaat yapan adaylar imtihana alınmayacaktır. İmtihanda başarılı olmuş hatta, “Uzman erbaş olarak vazifeye başlamış olsalar dahi, daha sonra bu Yönetmelikte belirtilen kurallara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih süreci yapılır.” unsuru uygulanacaktır. (Uzman Erbaş Yönetmeliği Unsur 13)

ğ. Kontratlı Uzman Erbaş imtihanına katılacak adayların, kılavuzda belirtilen müracaat şartlarının yanı sıra 2’nci hususta belirtilen mevzuatları da incelemeleri yararlarına olacaktır.

2. YASAL DESTEK:

Kontratlı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu;

. 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

. Uzman Erbaş Yönetmelik ve Yönergesi,

. 2803 Sayılı J. Teşkilat Misyon ve Yetkileri Kanunu,

. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu,

. 6191 sayılı Kontratlı Erbaş ve Er Kanunu ve Yönetmeliği,

. Sıhhat Bakanlığı Sıhhat Raporları Tarz ve Asılları Hakkında Yönerge,

. TSK, J.Gn.K.lığı, Kıyı Güvenlik K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği ile, Uzman Erbaş teminini kapsayan öteki mevzuat, olur, onay ve buyruklar doğrultusunda hazırlanmıştır. Temin faaliyeti belirtilen mevzuat doğrultusunda icra edilecektir.

3. GİRİŞ ŞARTLARI VE MÜRACAAT KAİDELERİ:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Müracaat yapacak adaylarda mezuniyet koşulu ile ilgili olarak, Jandarma branşından (Komando-Asayiş) müracaat yapacak adaylarda en az Ortaöğretim (Lise) mezuniyeti kaidesi aranmakta olup, tüm lise, ön lisans ve lisans kısımlarının tamamı müracaat yapabileceklerdir. Başka branşlar için ise Tablo-6′ da belirtilen eğitim düzeyinden mezun olma koşulu aranacaktır.

c. Nüfus kaydına nazaran müracaat yapılan yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2021) prestijiyle yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) – 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma koşulu aranmamaktadır. Fakat, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak vazife yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Evrakından seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (31 Ocak 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla müddet geçmemiş olmak (31 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla müddet geçmemiş olması gerekmektedir.

g. Kontratlı erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl misyon yapmış, müteakip kontrat mühletleri içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi prestiji ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [(01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil)] tarihleri ortasında doğanlar)

ğ. Kontratlı erbaş ve er olarak hala vazife yapanların, müracaatın birinci günü olan 21 Ocak 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip periyot için kontrat imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken birinci mukavele tarihi, kontrat bitiş tarihi ve yeni kontrat tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Kontratlı erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin kontratları bizatihi son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine direkt katılmak zorundadır.

Üç (3) yılını doldurmuş, lakin müteakip devir için mukavelesini yenilemeyenlerin müracaatları öbür adaylar ile birlikte birebir koşullarda (27 yaş ve başka şartlar) kabul edilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı mukavelesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu konuda yanlış yahut eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların süreçleri temin faaliyetinin hangi kademesinde olursa olsun sonlandırılacaktır.)

h. Seçme imtihanlarını muvaffakiyet ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü unsuru kapsamında ve EK-D çizelgede belirtilen temeller çerçevesinde (Komando Sıhhat Yeteneklerini Karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sıhhat konseyi raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm uzunluğunda olmak şartıyla, kilosu Tablo-1’de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen bedeller içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, tartı ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Kıyı Güvenlik K.lığında daha evvel subay, astsubay, uzman jandarma yahut uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, (Bu konuda yanlış yahut eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların süreçleri temin faaliyetinin hangi kademesinde olursa olsun sonlandırılacaktır.)

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların hala ikamet ettiği yeni adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (31 Ocak 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla müddet geçmemiş olmak (31 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla müddet geçmemiş olması gerekmektedir.

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse yahut affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalar ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri olağan mukarenet, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut gurur ve haysiyeti kırıcı hatalar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma cürümleri ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isyan cürümlerinden ötürü veya 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci unsurunda yazılı cürümlerden mahküm olmamak,

l. Taksirli hatalar hariç olmak üzere öbür kabahatlerden isimli yahut askeri mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla müddetli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olmamak,

m. Taksirli kabahatler nedeniyle altı (6) ay yahut daha fazla mühlet ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak,

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin erdem ve haysiyeti ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunmamış, tavır ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

o. Beden yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında biçim bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, bedeninin daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, bedeninin rastgele bir yerinde kendine ziyan verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

ö. Lisanında pelteklik, tutukluk ve kekemelik üzere konuşma özrü bulunmamak,

p. Tablo-6 ve 7’de kontenjanları belirtilen branşlara ait olarak karşılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak.

r. Her branşa ilişkin kontenjan ölçüsünün 5 katı aday, seçme imtihanlarına 4’üncü unsurda belirtilen kriterler doğrultusunda çağrılacaktır.

DEĞERLİ İHTAR: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, KONTRATI FESHEDİLEREK TSK, J.GN.K.LIĞI VE KIYI GÜVENLİK K.LIĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN UZMAN ERBAŞLAR TEKRAR UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEZLER.

4. MÜRACAAT YAPAN ADAYLARIN İMTİHANLARA ÇAĞIRILMA TEMELLERİ:

a. Her eğitim düzeyinde müracaat yapılabilmesi gayesiyle Tablo-6 ve 7’de, alt branşlara ilişkin tahsil düzeyi kontenjanları belirtilmiş olup, bu kontenjanlar doğrultusunda adaylar müracaat edebileceklerdir.

b. Belirtilen kontenjanlardan üst tahsile ilişkin kontenjanın doldurulamaması durumunda boş kalan kontenjan ölçüsü sırasıyla bir alt tahsil düzeyindeki [(Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim (Lise), İlköğretim (Ortaokul)] kontenjana, alt tahsil düzeyindeki kontenjanının doldurulamaması durumunda boş kalan kontenjan ise sırasıyla bir üstteki (Lise, Ön Lisans ve Lisans tahsil düzeylerine aktarılacaktır.) kontenjana aktarılacaktır.

c. KPSS notu ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim (Lise) eğitim düzeylerinde müracaat yapan adaylarda KPSS notu yüksek olanlardan başlayarak sırasıyla, İlköğretim (ortaokul) düzeyinde müracaat yapan adaylarda ise yaşı küçük olan adaylara öncelik verilecektir.

ç. Yaşı küçük aday sıralamasında ilköğretim (ortaokul) mezunları için zarurî olarak istenen dokümanlara [(Milli Eğitim Bakanlığı onaylı (MEB onaylı olmayan sertifika ve evraklar geçersiz sayılacaktır.) Ustalık, Kalfalık, Çıraklık, İş Yeri Açma Belgesi)] sahip olmayan adaylar kontenjana dahil edilmeyecek ve imtihanlara çağrılmayacaktır.
d. Adaylar kendi mezun olduğu bölümün/alanın Tablo-6’daki kısımlarından birine denk olduğunu tez ediyorsa ilgili kurumdan (lise alanları için MEB yahut ön lisans ve Lisans kısımları için ise YÖK’ten) aldığı denklik dokümanını hem ön müracaat esnasında www.jandarma.gov.tr internet adresindeki işçi temin sistemine yükleyecek, tıpkı vakitte seçme imtihanlarına gelirken de yanında getirecektir.

e. Denklik dokümanının sistemden yüklenmesi adayın başvurusunu geçerli hale getirmeyecektir. Denklik dokümanının denetimi seçme imtihanları kademesinde yapılacaktır. Denklik dokümanının aslını seçme imtihanlarına gelirken getirmeyen adaylar imtihanlara alınmayacaktır.

5. MÜRACAATIN YAPILMASI:

a. Müracaatlar yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ”Personel / öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların müracaat kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi faydalarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Müracaatlar; 21 Ocak 2021 günü başlayıp, 31 Ocak 2021 günü saat 23.59’da sona erecektir.

ç. Müracaatlar Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, taşınabilir imza, e-imza, T.C. kimlik kartı yahut internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi’ne giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından müracaat yapılabilmesi için, sayfanın sol tarafındaki menü içeriğinde bulunan “Profil Bilgileri” kısmından;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi, (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir.)

(2) Fotoğraf yüklenmesi, (Fotoğraf vesikalık olacaktır)

(3) Adres bilgisinin ve irtibat bilgilerinin girilmesi, (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek yahut elle girilerek yapılacaktır.Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması süreçlerinin sağlıklı bir halde yapılabilmesi niyetiyle adres bilgilerinin yanlışsız girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir. SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zaruridir. Müracaatta beyan edilen cep telefonu numarası değiştirilmeyecektir. Numara değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.)

e. Eğitim bilgilerinin yüklenmesi, [(Eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” yahut “Belgeye Dayalı” halinde girilecektir. Adaylar diplomasını YÖK onaylı, denklik dokümanı olan adaylar ise denklik evrakını (Taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) sisteme yükleyecektir.)]

(Personel teminine ait olarak Tablo-6’da belirtilen lisans, ön lisans kısımlarından ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmış denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına Tablo-6’da yazılan kısmı seçerek “Belgeye dayalı” olarak denklik dokümanını yükleyecektir.)

f. KPSS notu “KPSS İmtihan Bilgilerim” kısmında “Yıl Seçiniz” kısmından adayların “2019-2020” yıllarına ilişkin puan/puanları seçilerek “ÖSYM’den Sorgula” butonuna basılarak yüklenecektir. Adayın belirtilen yıllara ilişkin almış olduğu tüm imtihan notları sisteme yüklenecektir.

g. Askerlik durumunun beyan edilmesi, (Sözleşmeli erbaş ve er olarak hala misyon yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip devir için mukavele imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken birinci mukavele tarihi, kontrat bitiş tarihi ve yeni mukavele tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)

ğ. Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi, (Boy en az 1.64 cm ve en fazla 2.10 cm olmak şartıyla, kilosu Tablo-1’de belirtilen kilo aralığında olmak zorundadır.)

h. Adaylar tarafından “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından “belgeye dayalı” olarak Tablo-6’da karşılarında belirtilen niteliklere dair (Ustalık, Kalfalık, Çıraklık, İş Yeri Açma Belgesi) gerekli evrakın yüklenmesi süreçlerinin yapılması mecburidir. (MEB onayı olmayan sertifika ve evraklar geçersiz sayılacaktır.)

ı. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi girişleri tamamlandıktan sonra ”Başvurularım” kısmından ”Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek ”2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Kontratlı Uzman Erbaş Temini” ”Başvuru Yap” butonuna basılarak müracaat süreci başlatılacaktır.

i. ”Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra müracaat koşulları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ”Okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek ”Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak, ”Okudum ve onaylıyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar bu ekranda yazılı olan tüm imtihan kaidelerini taşıdıklarını kabul etmiş olacaktır.

j. ”Devam Et” butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun olarak ”2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Kontratlı Uzman Erbaş Temini ” müracaatında TEK BRANŞ tercih edilecek ve ”Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak müracaat tamamlanacaktır.

Lakin, internet üzerinden müracaatta bulunmak, adaylara imtihana katılma hakkı vermez. Müracaat yapan adayların müracaat yaptığı branşa ait kontenjanın 5 katı aday kılavuzda belirtilen kriterlere nazaran imtihana çağrılacaktır.

k. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler denetim edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki suret çıktısı alınarak kendisi tarafından imzalanacaktır. İMTİHAN DAVETİ YAPILAN ADAYLAR TARAFINDAN BU FORM İMZALI VE İKİ NÜSHA OLARAK İMTİHANA GETİRİLECEKTİR. Bu doküman adaylar seçme imtihanlarına geldiklerinde giriş kapısında denetim edilecektir.

l. Müracaatın tamamlanması ile tüm profil bilgileri müracaat bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların müracaatları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Müracaat sonrasında yapılacak değişiklikler bu müracaat bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi yahut güncellenmesi durumunda; ”Başvuru Sürecindekiler” kısmından mevcut müracaatın silinerek müracaatın tekrar yapılması gerekmektedir. Müracaatın güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi yahut güncellenmesi yapılmasına karşın müracaat bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

m. Sistem tarafından müracaat süreçleri sırasında adayların profil bilgileri ile müracaat koşulları karşılaştırılmakta ve yalnızca kuralları uyan adaylar müracaat süreçlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların müracaatlarını gerçek ve sıkıntısız yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve süreçler sırasında ekrana gelen ihtar ve kusur iletilerini çok dikkatli okumaları, talimatlara uymaları ehemmiyet arz etmektedir.

n. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek tüzel sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan müracaat kurallarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi etabında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve uzman erbaş olarak ataması yapılmış olsa dahi adayın süreçleri iptal edilecektir.

o. Temin edilecek branşlar için genel ve özel koşulları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme İmtihanlarına Çağrılma” duyurusu, Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi “Sonuç Bilgileri” kısmı altında “Sonuçlarım” kısmından yapılacaktır. Adaylar müracaatların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir.

6. İMTİHAN FİYATININ YATIRILMASI :

a. Başvurusu kabul edilerek imtihanlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Adaylardan 50 Türk lirası imtihan fiyatı alınacaktır. (Sınav fiyatının hangi hesap numarasına ne biçimde yatırılacağı müracaat sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.)

(2) İmtihan fiyatını yatırmayan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

(3) İmtihan basamaklarından evvel evrakların denetim edilmesi süreci esnasında imtihan fiyatını yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı ve imtihan ismi bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

(a) İmtihana girmeyen, giremeyen, imtihana alınmayan, imtihandan çıkarılan, imtihanı geçersiz sayılan,

(b) İmtihan basamaklarının rastgele birinde başarısız olan,

(c) Sıhhat raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması evrelerinin rastgele biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) İmtihan fiyatını kendi ismine yatırmayan adayların, imtihan fiyatları iade edilmeyecektir.

b. İmtihan fiyatlarının yatırılması ve sonrasında imtihan takvimi ve öbür duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi İşçi Temin Sistemi ”Sonuç Bilgileri” kısmı altında ”Sonuçlarım” kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine nazaran duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine rastgele bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi İşçi Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

NOT: Şehit ve görev malullerinin eş ve çocuklarından müracaat yapacak adaylar imtihan fiyatı yatırmayacaktır. Müracaat sırasında ”Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan onaylı “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”ni (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) sisteme yükleyecektir. (Verilen şehitlik yahut görev malullüğü dokümanının Kurum yahut Valilik onaylı yahut Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen doküman, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve TSK işçisi şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Çaba Kanunu 21/j hususu kapsamında olanlar) Adaylar imtihana gelirken dokümanın aslını yanında getirecektir.

7. UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ SEÇME İMTİHANLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ EVRAKLAR:

a. Adaylar seçme imtihanlarına gelirken, Tablo-8’de örneği bulunan bir adet yarım kapaklı karton (Plastik belge getirilmeyecektir.) belgenin içinde takılı olarak aşağıdaki dokümanları sırasına nazaran dizmek suretiyle ve belgenin ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, İsmi ve Soyadı yazılmış olarak getirecektir.

b. Adaylar imtihana gelirken yanlarında;

(1) Müracaat Evrakı: İnternetten (https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) yapılan müracaata ilişkin “Aday Bilgi Formu”nun bilgisayar çıktısı,

(2) Nüfus Cüzdanı: Aslı (Yeni çipli kimlik kartı),

(3) Nitelik Evrakı: Hala silahaltında bulunan adaylar için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak vazife yapanlardan müracaat edenler dahil) Tablo-2’de belirtilen temellere nazaran tanzim edilen nitelik dokümanı, [(Nitelik dokümanına adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile olası terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik dokümanları kabul edilmeyecektir. Seçim basamağı imtihan tarihleri, dağıtım müsaadesine denk gelen adaylar, nitelik evraklarını acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday bir (1) suret nitelik evrakını kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir). Nitelik dokümanına âlâ, orta, zayıf üzere kıymetlendirme kriteri yazılmayacak, yalnızca sayıyla notlar yazılacaktır.)](Nitelik evrakını yanında getirmeyen kontratlı erbaş ve erler ile silahaltında bulunan erbaş ve erler imtihana kabul edilmeyecektir).

(4) Denklik Evrakı: Lise tahsillerini yurt dışında bitirenler için Ulusal Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik dokümanının aslı ve sureti, Lisans ve Önlisans için YÖK onaylı denklik evrakının aslı ve sureti.

(5) Tahsil Durum Dokümanı (Diploma), (E-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti)

(6) Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Dokümanı, (Aslı yahut E-devlet çıktısı)

(7) Adaylar barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine katılacaklarından; rastgele bir sıhhat kuruluşundan alacakları tek doktor imzalı,”Spor yapmasında sakınca yoktur. (Durum bildirir doktor raporu)” ibareli rapor (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),

(8) Fiziki yeterlilik imtihanları esnasında yaşanabilecek sıhhat sorunları ile ilgili sorumluluk adaya ilişkin olup, adaylar Tablo 5’deki muvafakat yazısı örneğini imzalayacak ve imtihana gelirken getireceklerdir.

(9) Kontratlı erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl misyon mühletini tamamlamış, müteakip mukavele müddetleri içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi prestijiyle yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan birliklerinden alacakları birinci mukavele dokümanları ile birlikte imtihana çağrıldığı gün hala vazifede olduğunu gösteren onaylı dokümanın aslı ve fotokopisi, (Bu doküman İşçi Temin Sistemine de yüklenecektir.) Birinci kontrat başlangıç tarihini gösterir belgeyi getirmeyenler imtihana kabul edilmeyecektir.

(10) Askerlik hizmetini yapmayanlar için, örneği Tablo-5’de bulunan “Muvafakat Yazısı Örneği”ni (İmzalı olacak ve evrak incelemesindeki misyonlu çalışana teslim edilecektir) getirecektir.

(11) Şoför evrakı, spor kısmında sertifika, yabancı lisan sertifikası vb. evraklara sahip olan adaylar, ayrıyeten bu evrakları de imtihana gelirken yanlarında getireceklerdir.

(12) Hangi branşa dair tercih yapılmışsa onunla ilgili istenen tüm dokümanların aslı ve ilgili kurum yahut noter onaylı fotokopisini getirecektir. Eksik/hatalı evrak getirenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.

(13) Doküman incelemesi ve imtihan sonucunda 2, 4, 5, 6 ve 11 numaralı dokümanlar adaya iade edilecektir.

8. UYGULANACAK İMTİHANLAR:

a. Müracaatları uygun görülen adayların seçme imtihanlarının ne vakit, nerede ve ne halde icra edileceği, başvurusu kabul edilerek kontenjana girmeye ve imtihan fiyatını yatırmalarına müteakip ayrıyeten bildirilecektir. Adaylar imtihanlara gelirken yanlarında; cep telefonu, hesap makinesi, davet aygıtı, fotoğraf makinesi ve gibisi eşyalar getirmeyecektir. İmtihanlar beş evrede icra edilecektir. Her bir kademede başarılı olan adaylar bir sonraki evreye geçebilecektir.

(1) Ön sıhhat muayenesi;

(a) Adayların Tablo-1’de belirtilen uzunluk ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı denetim edilecektir. İlgili koşulları taşımayanlar müteakip kademelere alınmayacaktır.

(b) Adaylar, giriş şartlarında belirtildiği halde; genel beden yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla ölçüde çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, bedeninde dövme, lisanında pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sıhhat kusurlarının bulunmaması istikametinden muayeneye tabi tutalacaktır.

(2) Yazılı imtihan;

(a) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylara yazılı imtihan uygulaması yapılacaktır. Sözel (Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) bahislerden yapılacak olan imtihan (20) puan üzerinden pahalandırılacak ve adayların en az (10) puan alması gerekmektedir.
(b) Lisans, önlisans ve lise mezunu adaylara yazılı imtihan yapılmayacak olup, yazılı imtihan notu olarak KPSS puanının %20’si alınacaktır.

(3) Fiziki Yeterlilik İmtihanı (FYS) (spor testi);

(a) Adaylara uygulanacak FYS hususları ve baraj pahaları Tablo-3’te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakat ve uygulama imtihanına katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.

(c) Fiziki Yeterlilik İmtihanına katılacak adaylar, rastgele bir sıhhat kuruluşundan alacakları en az bir doktor imzalı “Adayın spor yapmasında sakınca yoktur.” ibareli durum bildirir tabip raporu getirecektir (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),

(ç) Fiziki Yeterlilik İmtihanının yapılacağı günde sıhhat durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç doktor imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile evvelden müracaat etmeleri durumunda imtihan takvimi içerisindeki öbür bir günde imtihana alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

(4) Uygulamalı Meslek Bilgisi İmtihanı;

(a) Uygulama imtihanı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulamalı meslek imtihanına tabi tutulacaktır. Uygulamalı meslek imtihanı 30 puan üzerinden pahalandırılacak, adayın başarılı olabilmesi için 15 ve üzerinde puan alması gerekmektedir (Uygulama imtihanından 15 puanın altında not alanlar mülakat imtihanına alınmayacaktır).

(b) Adayların uygulamalı ve yazılı imtihandan başarılı sayılabilmesi için; Lisans, Önlisans ve Lise mezunları için KPSS notunun %20’si, İlköğretim (Ortaokul) mezunları için ise yazılı imtihan notunun Uygulamalı Meslek Bilgisi imtihan notu ile toplanması sonucunda elde edilen puanın, 25 puan ve üzerinde olması gereklidir.

(5) Mülakat İmtihanı;

(a) Yazılı, Ön Sıhhat Muayene, FYS (Spor) ve uygulamalı meslek bilgisi imtihanlarında başarılı olan adaylar, mülakat imtihanına alınacaktır.

(b) Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok istikametli düşünme, davranışlardaki istikrar, kendine inanç üzere konular gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komitesince değerlendirilecektir. İmtihan mülakat kurulu ile aday ortasında yüz yüze, kelamlı irtibat biçiminde, soru-cevap yolu uygulanarak gerçekleştirilir.

(6) İmtihanlara İtiraz; Evrak İnceleme, Ön Sıhhat ve Fiziki Yeterlilik imtihanında elenen ve başarısız olan adayların imtihan kurullarına itiraz hakkı bulunmaktadır. İtirazlar tıpkı gün kurullarca neticendirilir ve bu karar katidir. Mevzuat kararları mucibince yazılı imtihan ve mülakat imtihanlarına itiraz edilemez.

(7) Kıymetlendirme Süreçleri;

(a) Mesleksel Nitelikli Branşlar için;

(1) Lisans, Önlisans ve Lise mezunu adayların kıymetlendirilmesi KPSS puanının %20’si+Uygulama İmtihan Notu+ FYS (Fiziki Yeterlilik Sınavı)+Mülakat Notu,

(2) İlköğretim (Ortaokul) mezunu adayların kıymetlendirilmesi ise Yazılı İmtihan Notu+Uygulama İmtihan Notu+FYS (Fiziki Yeterlilik Sınavı)+Mülakat Notunun alınması formunda değerlendirilecektir.

(b) Öteki branşlar için;

KPSS notunun %50’si+ FYS (Fiziki Yeterlilik Sınavı)+Mülakat Notunun alınması halinde değerlendirilecektir.

b. Doküman İnceleme, Ön sıhhat muayenesi, Yazılı imtihan, Fiziki Yeterlilik İmtihanı (spor testi), Uygulamalı Meslek Bilgisi İmtihanı ve Mülakat İmtihanı etaplarında başarılı olarak kontenjana giren adaylardan, yaptırılacak güvenlik soruşturmaları olumlu olanlar ile uygun sıhhat raporu alanların atamaları yapılacak ve atama duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinde ”Personel /öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından yayımlanacaktır.

c. İmtihanı kazanan adaylara, posta yoluyla yazılı rastgele bir evrak yahut davet yazısı gönderilmeyecek, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel /öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından yayımlanan duyuru bildirim niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi, müracaat sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması ve telefon numarasının değiştirilmemesi değer arz etmektedir. Bu konuda dilekçe ile sonradan yapılan müracaatlara süreç yapılmayacaktır.

9. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK SÜREÇLER (SADECE SİLAHALTINDA OLANLAR VE KONTRATLI ERBAŞ VE ERLER İÇİN):

a. Hala silahaltında bulunan ve imtihana girecek adaylara (sözleşmeli erbaş ve erler dahil) ait olarak; Tablo-2’de örneği bulunan nitelik evrakı doldurulacak, varsa mahkeme evrakları ile birlikte mühürlü zarf içerisine konulmuş bir formda adaylara teslim edilecek ve adaylar seçme imtihanlarına gelirken bu belgeyi yanlarında getirecektir. Ayrıyeten adaylara zarfı açmaması gerektiği ve seçme imtihanlarına gelirken bu zarfı getirmesi hususu bildirim edilecektir.

b. Nitelik evrakı seksen (80) puanın altında olan adaylara nitelik evrakı bildirim edilecek, düzenlenen bildirim ve nitelik evrakı şahsi belgesine konulacaktır. Bu adaylara ait süreçler yapılmayarak adaylar imtihanlara gönderilmeyecektir. İmtihanlara yalnızca nitelik puanı seksenin (80) üzerinde olan adaylar gönderilecektir. Nitelik dokümanına düzgün, orta, zayıf üzere kıymetlendirme kriteri yazılmayacak, yalnızca sayıyla notlar yazılacaktır.

c. Haklarında isimli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin mahkemesi dahil) süreç yapılanlara ilişkin dokümanlar, varsa RDM sürecine ilişkin tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.

ç. İmtihan tarihleri dağıtım müsaadesine denk gelen adaylar için nitelik evrakı, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır.

d. Silahaltındaki adaylara seçme imtihanları ve sıhhat raporu süreçleri müddetince müsaade verilmesi konusunda kolaylık sağlanması değer arz etmektedir.

e. 2803 Sayılı J. Teşkilatı Misyon ve Yetkileri Kanununun Ek-13’üncü unsurunda (Muvazzaf askerlik yükümlülüğüne başlamadan Jandarma Genel Komutanlığında uzman erbaşlığa kabul edilenler ile beş yıllık mukavele yapılır ve her türlü askerlik süreçleri ertelenir.) kararı bulunduğundan, kazanan adaylar için süreksiz terhis dokümanı düzenlenecektir.

f. Kontratlı erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin mukaveleleri tabiatıyla son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine direkt katılmak zorundadır.

10. SIHHAT RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ KONULAR:

a. Seçme imtihanlarını başarılı olan adaylar, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü unsuru kapsamında ve EK-D çizelgede belirtilen asıllar çerçevesinde) (Komando Sıhhat Yeteneklerini Sağlayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sıhhat raporu alacaktır. [(Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler) (Uzman Erbaş Olamaz/Komando Olamaz kararlı Sıhhat Heyeti Raporları kabul edilmeyecektir.)]

Sıhhat raporu için adaylar yapılacak imtihan sonuç duyurusunu müteakip, ASIL ve YEDEK olarak kazanan adaylar ikamet ettikleri yerdeki Vilayet J.K.lıklarına müracaat ederek alacakları sevk dokümanları ile birlikte (3) iş günü içerisinde Sıhhat Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelere [(Komando Sıhhat Yeteneklerini Sağlayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR “] kararlı sıhhat heyeti raporu almak üzere başvuracaktır.

b. Sevk dokümanlarının geçerlilik müddeti (3 iş günü) içerisinde hastaneye başvurmayan ve sevk evrakını rastgele bir kademede kaybeden, yırtan ve kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk evrakı verilmeyecektir. (İlk verilen sevk dokümanından sonra rastgele bir kuruma, silahaltında olan adayların birliklerinden almış oldukları sevk dokümanları de dahil olmak üzere alınan sevk dokümanları geçersiz sayılacaktır.)

c. Sıhhat heyeti raporu “Olumsuz” olan adayların, sıhhat heyeti süreçlerine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz süreçleri için, adayın “Olumsuz” olarak aldığı sıhhat raporu ile (3) iş günü içerisinde Vilayet Sıhhat Müdürlüğüne müracaat yapması gerekmektedir.

ç. Hastane tarafından verilecek olan raporda bulunan karar hanesi ve bilgilerinizi denetim etmeniz gerekmektedir. Yanlışlı karar verilen, karar hanesi elle yazılan adaylar sıhhat raporlarını ilgili hastanelere müracat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. (Aksi halde rapor geçersiz sayılacaktır.)

d. İtiraz sonucu Vilayet Sıhhat Müdürlüğünce sevk edildiği hastane tarafından “Olumlu” sıhhat raporu alan adaylar, 3’üncü bir hastaneye (yani hakem hastanesine) sevkini yaptırmak üzere yeniden üç iş günü içerisinde Vilayet Sıhhat Müdürlüğüne tekrar başvuracaktır. Hakem hastane tarafından da “Olumlu Rapor” alınması durumunda sırayla;
Birinci hastaneden alınan “Olumsuz Rapor”, itiraz muayenesinde (ikinci hastane) alınan “Olumlu Rapor” ile hakem hastaneden alınan “Olumlu Rapor” olmak üzere toplam üç raporun JSGA Bşk.lığı İşçi Temin Merkez Komutanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

Hastaneler tarafından sıhhat şurası raporlarının uygun/hatasız formda düzenlenmemesinden, İşçi Temin Merkezi Komutanlığına vaktinde ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde gecikmelerden Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi sorumlu olmayacaktır.

e. Adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sıhhat raporu süreçleri en geç 45 gün içinde tamamlanacaktır.

f. Sıhhat raporlarının bir (1) nüshası, ilgili hastane tarafından JSGA Başkanlığı İşçi Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA adresine gönderilecektir.

g. Adayların hastanelerden aldığı ön rapor ile süreç tesis edilemeyeceğinden, ön sıhhat raporları JSGA Başkanlığı İşçi Temin Merkez Komutanlığına gönderilmeyecektir. Adaylar, kati sıhhat raporlarının onaylı suretlerini vakit geçirmeksizin posta yahut kargo ile JSGA Bşk.lığı Per.Tem.Mrk.K.lığı Beytepe/Çankaya/ANKARA adresine ulaştıracaktır. Olumsuz sıhhat raporu olan adaylar da birebir formda hareket edecektir. Hastaneler tarafından gönderilen ya da aday tarafından ulaştırılan kati sıhhat raporlarına nazaran süreç yapılacaktır.

ğ. Adayın sıhhat durumu ve sıhhat raporuyla ilgili rastgele bir tereddüt oluştuğunda, ataması yapılmış olsa dahi yönetim tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sıhhat heyeti raporu almaya gönderilebilir, olumsuzluk olması durumunda ise adaylığı iptal edilecektir.

h. Sıhhat raporlarının alınması, İşçi Temin Merkez Komutanlığına ulaştırılması etaplarında meydana gelebilecek aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(ÖNEMLİ İHTAR: BİRİNCİ RAPORU OLUMSUZ OLAN ADAYLARIN, İTİRAZ ETMELERİ DURUMUNDA İKİ FARKLI HASTANEDEN ALACAKLARI OLUMLU RAPOR İLE BİRLİKTE, BİRİNCİ ALDIKLARI OLUMSUZ RAPORU DA BİREBİR ZARFA KOYARAK TOPLAM ÜÇ RAPORU İŞÇİ TEMİN MERKEZ KOMUTANLIĞINA ULAŞTIRMASI GEREKMEKTEDİR.)

ı. Sevk edildikleri birinci sıhhat kuruluşundan olumsuz sıhhat konseyi raporu alan adayların İTİRAZ ve HAKEM hastane süreci üstte açıklanmıştır. İtiraz müddeti geçen ve rastgele bir halde Vilayet Sıhhat Müdürlüğünden itiraz mühleti dışında tekrar sevk alan adayların raporları kabul edilmeyecektir.
i. İmtihanların tüm evrelerinde başarılı olan adaylar hakkında yürürlükte olan ilgili mevzuat asıllarına nazaran güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

11. KAYIT KABUL SÜREÇLERİ:

a. Sonuçlar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel /öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından duyurulacaktır. Başarılı olan adayların hangi süreçleri yapması gerektiği ve izleyecekleri yol bu duyuruda detaylı olarak yer alacaktır.

b. Başarılı olan adaylara, posta yoluyla yazılı rastgele bir evrak yahut davet yazısı gönderilmeyecek, internetten yayımlanan duyuru bildiri niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi, müracaat sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması ve telefon numaralarının değiştirilmemesi ehemmiyet arz etmektedir.
c. Tüm seçme imtihan evrelerinde başarılı olsa dahi, kayıt kabul süreçleri sırasında rastgele bir giriş şartını taşımadığı tespit edilen yahut eksik evrak getiren adayların süreçleri iptal edilecek ve kayıt kabul süreçleri yapılmayacaktır.

ç. Uzman erbaş olarak vazifeye başlamış olup da daha sonra giriş şartlarında belirtilen kurallara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında, Uzman Erbaş Yönetmeliği 13/ğ hususuna nazaran fesih süreci yapılacaktır.

12. ATAMA SÜREÇLERİ:

Adayların atanması için uygun sıhhat raporunun İşçi Temin Merkezine ulaşması ve güvenlik soruşturmasının “Olumlu” olarak sonuçlanması gerekmektedir. Bu süreç 4-5 ay üzere bir vakit dilimini kapsarken kimi adaylar için bu müddet 8-9 ayı da aşabilmektedir.

Bu sebeple, imtihanlardan sonra sıhhat raporu ve güvenlik soruşturması olumlu olan adayların isim listesi, eğitim birliklerine atamalarının yapılması gayesiyle Jandarma Genel Komutanlığına gönderilmektedir.

Eğitim birliklerinin kapasitesi ve eğitim müddeti de göz önünde bulundurulduğunda tüm adayların tıpkı anda atanması mümkün olmamaktadır. Süreçlerin (sağlık raporu ve güvenlik soruşturması) bitiş sırasına nazaran listeler oluşturulmaktadır. Bu durum, tıpkı periyot imtihana giren adaylardan kimilerinin farklı vakitlerde eğitim birliklerine sevk edilmesine yol açmaktadır.

Adaylar mağduriyet yaşamamak için atama süreci tamamlanıp eğitim birliğine katılıncaya kadar sisteme girdikleri cep telefon numaralarında katiyetle değişiklik yapmayacak ve bu konuda talepte bulunmayacaktır.

Adayların durumları internet ortamında yayımlanacağından https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel /öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından takip edilmesi değer arz etmektedir.

Tüm seçme imtihan evrelerinden başarılı olup eğitim birliğine ataması yapılan adaylardan eğitim birliğine katılıp bırakanlar ve ilişiği kesilenler ile eğitim birliğine katılmayıp, müteakip devirlerde tekrar atama isteyenlerin dilekçesi dikkate alınmayacaktır. Adayların tek atama hakkı olduğundan tekrar atamaları yapılmayacaktır.
Seçme imtihanlarında YEDEK olarak kontenjana giren adaylara sıra gelmesi durumunda, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel /öğrenci alım müracaatları ve sonuçları” kısmından duyurulacaktır. YEDEK olarak sıra gelmeyen adaylara ise ayrıyeten duyuru yapılmayacaktır. İnternet duyuruları dışında dilekçe ile yapılan müracaatlara yanıt verilmeyecektir.

13. İRTİBAT VE ULAŞIM BİLGİLERİ:

a. Bağlantı İçin:

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı İşçi Temin Merkez Komutanlığı;
TEL : (0312) 464 4836
Faks: (0312) 464 4848

Jandarma Lojistik Komutanlığı;

Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Batıkent/Yenimahalle/ANKARA

TEL: (0312) 510 5555

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

c. Ulaşım Bilgileri:

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı;

Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek çizgisinde çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin birinci kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : Vilayet dışından imtihanlara katılmak üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya Yolu üzerindeki minibüs duraklarından geçen Ulus-İncek çizgisinde çalışan minibüsler ile gelebilir.

Minibüsler buradan hareketle, Konya Yolu üzerinden, Or-An Kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi önünden geçmektedir.

Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Adaylar Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi yerleşkesine, yalnızca İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden girebileceklerdir. Öbür nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım problemleri nedeniyle yerleşkeye girmelerine müsaade edilmeyecektir.
Jandarma Lojistik Komutanlığına;

Ulus : Bu bölgeden, İstanbul yolundan seyir eden Ulus-Sincan-Fatih sınırında çalışan minibüsler, belediye ve özel halk otobüsleri ile gelinebilir. Minibüslerin birinci kalkış durağı Ulus dolmuş duraklarıdır. Minibüsler buradan hareketle, belediye ve özel halk otobüsleri ise Gençlik Parkı önünden geçerek, İstanbul Yolu güzergahını takip edip Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı önünden geçmektedir.

Sıhhıye : Bu bölgeden, İstanbul yolundan seyir eden Ulus-Sincan-Fatih çizgisinde çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin birinci kalkış durağı Sıhhıye-Yenişehir Hastane Köprüsünün altında bulunan Sincan dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Sıhhıye Köprüsünün üzerinden geçerek Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı önünden geçmektedir.

Ayrıyeten, Ankara Adliyesi önünden geçen ve İstanbul yolundan seyir eden Ulus-Sincan-Fatih sınırında çalışan belediye ve özel halk otobüsleri ile de gelinebilir. Otobüslerin birinci kalkış durağı Ankara Adliyesi önünde bulunan otobüs duraklarıdır. Otobüsler buradan hareketle Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı önünden geçmektedir.
Kızılay : Bu bölgeden, İstanbul yolundan seyir eden Kızılay-Sincan-Fatih çizgisinde çalışan belediye ve özel halk otobüsleri ile gelinebilir. Otobüslerin birinci kalkış durağı Meşrutiyet caddesi üzerinde bulunan otobüs duraklarıdır. Otobüsler buradan hareketle, Eskişehir yolu üzerinden, İstanbul Yolu güzergahını geçerek Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı önünden geçmektedir.

AŞTİ : Vilayet dışından imtihanlara katılmak üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra Güney istikametinde ilerleyerek, Eskişehir Yolu üzerindeki alışveriş merkezinin önünde bulunan otobüs duraklarından geçen Kızılay-Sincan-Fatih sınırında çalışan belediye ve özel halk otobüsleri ile gelebilir. Otobüsler buradan hareketle, Eskişehir yolu üzerinden, İstanbul Yolu güzergahını geçerek Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı önünden geçmektedir.

DİKKAT! Adaylar Jandarma Lojistik Komutanlığına; yalnızca İstanbul Yolu üzerinde bulunan Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası 1 Numaralı Nizamiyesinden içeri alınacaktır.

14. TÜREL SORUMLULUK:

a. Bu kılavuzda yer alan konular, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler gizli olmak üzere, Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum müracaat sahipleri için bir hak doğurmaz.

b. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen konulara muhalif davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

İlanın öbür ayrıntıları için

You may also like