İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?

Kayseri Üniversitesi tarafından öğretim üyesi, öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımları 14 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de ilan …

By

Kayseri Üniversitesi tarafından öğretim üyesi, öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımları 14 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

Kelam konusu ilanları incelediğimizde, Meslek Yüksekokulu İç Yer Tasarımı Programının özel kuralları epey göze batmaktadır. İlgili yükseköğretim kurumu İç Yer Tasarımı Programına alacağı Öğretim Vazifelisi takımında; “İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KISMI LİSANS MEZUNU OLMAK. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAHUT FİZİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EN AZ 4 YIL EĞİTİM ÖĞRETİM DENEYİMİNE VE DERS VERME TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK.” kuralı aranmaktadır.

İlgili üniversitenin web sayfasında Program Profili ve kısımda verilen dersler hakkında şu bilgi yer almaktadır:

Kısmımızın maksadı; binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı yerlerin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı memleketler arası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma itimadına sahip, birebir vakitte uygun bir grup oyuncusu olma ahengi gösterebilen, mesleksel sorumluluk ve etik kuralların şuurunda, çağdaş dizayncılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim müddeti 2 yıl olan İç Yer Tasarımı Programında, Bilgisayar Uygulamaları, İş Sıhhati ve Güvenliği, Gereç ve Yapı Bilgisi, Mesleksel ve Teknik Fotoğraf, Mobilya Üretim Teknikleri, Temel Tasarım, İç Yer Tasarım Projesi, Mobilya Tasarım Projesi, Portfolyo ve Sunum Hazırlama Teknikleri, Materyal ve Yapı Bilgisi, İç Yer ve Mobilya Tarihi, Aksesuar ve Eser Tasarımı, İç Yerde Dokumacılık ve Mefruşat, Aydınlatma ve Akustik üzere dersleri almaktadırlar. Ayrıyeten yaz periyotlarında toplam 40 iş günü staj çalışması yaptırılarak öğrencilerin pratik ve kamu, özel dal piyasasındaki işleyiş hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.”

Bununla birlikte, birebir web sayfasında İç Yer Dizayndan mezun olan adayların hangi programlara geçiş yapılabileceği aşağıdaki formda tabir edilmiştir:

Mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin yapmış olduğu Dikey Geçiş İmtihanında başarılı oldukları takdirde üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir ya da yurtdışında bir üniversitede lisanslarını tamamlayabilirler. Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girip başarılı puanı almaları durumunda, üniversitelerin kontenjanları dahilinde; El Sanatları, Klâsik Türk El Sanatları, Klasik Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Etraf Tasarımı, Mimarlık, Onarım ve Konservasyon ile Tezhip kısımlarına dikey geçiş yaparak lisans mezunu olabilirler.”

Başka taraftan, YKS 2020 yerleştirme sayısal bilgilerine nazaran baktığımızda, ilgili İç Yer Dizaynının öğrenci alımını gerçekleştirdiği ve YÖK Akademik kayıtlarına nazaran baktığımızda ilgili programda halihazırda iki Tabip Öğretim Üyesinin vazife yaptığı görülmektedir.

İlgili öğretim üyelerinin alanlarına baktığımızda; bir öğretim üyesinin Fizik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gördüğünü, öteki öğretim üyesinin ise Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Lisans, Orman Sanayi Mühendisliği alanında Yüksek Lisans, doktorasının ise tekrar Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi alanında yapmıştır.

Programın akademik takımından da görüleceği üzere mevcutta zati var olan ve ilgili programda yahut bağlı olduğu Tasarım Kısmında yahut bu kısım altında açılabilecek Grafik Tasarımı, Moda Tasarımı (Çorap ve Moda Tasarımı), Sanayi Eserleri Tasarımı, Sahne ve Dekor Tasarımı üzere programların hiçbiri ile bir kontağı bulunmamaktadır. Şöyle ki; belirtilen dizayna yönelik programlar belirli bir yetenek üzerine ortaya koyulan eserler olmasına karşın Fizik ise çok farklı bir boyuttadır. Bunu Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik ABD Fizik Doktora Programı sayfasında yer alan formunda tanımlamışlardır.

Tıpkı kentte yer alan hatta ayrılan birtakım ünitelerinin bağlanması ile kurulumuna katkı sağlayan Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programının;

halinde tanımlamışlardır.

Görüldüğü üzere tariflerini incelediğimizde Fizik ile İç Yer Tasarımı Programı ortasında ne bir ilgi ne de bir alakası göremiyoruz.

Bu açıklamalar çerçevesinde değerlendirildiğinde, ilgili programın halihazırda eğitimine devam etmesine karşın bu programla direkt bağlı olan Mimarlık ve İç Mimarlık üzere dizayna yönelik kısımlardan öğretim vazifelisi alımı yapmak yerine, İnşaat Mühendisliği yahut Fizik alanında doktorasını tamamlamış ve bu alanda dört yıl deneyimli bir kişinin aranmasının sebebi yalnızca şahsa özel bir alım olduğu gerçeğini somut olarak açıklamaya çalıştık.

Üniversitelerde orta kademe insan gücü yetiştirmek hedefiyle kurulan meslek yüksekokullarında ilgili programın konusunda ehil şahısların ders vermesi büyük değer arz etmektedir. Son yıllarda norm takım sistemiyle getirilen bir grup yetki evreleri, meslek yüksekokullarında büyük suiistimal edilmiş, programla ilgisiz birçok şahsa akademinin kapısını açmıştır.

Sonuç olarak, Yükseköğretim Heyetinden beklenen Akademik Liyakat sisteminin getirilmesini dört gözle beklediğimizi tabir eder, her geciken gün bireye özel alımların yükseköğretim sisteminde büyük yaralara yol açtığını üzülerek tekraren belirtmek isteriz.

You may also like