Harran Üniversitesi’nin açıklamasındaki gariplikler!

Vakit zaman bu kıssayı duymuşsunuzdur. Adamın biri etrafındakilere ‘kurban’ sorununu şöyle anlatıyormuş: Hazreti Musa Allah’a dua etmiş. ‘Ya …

By

Vakit zaman bu kıssayı duymuşsunuzdur. Adamın biri etrafındakilere ‘kurban’ sorununu şöyle anlatıyormuş: Hazreti Musa Allah’a dua etmiş. ‘Ya Rabbi, bana bir kız evlat bahşedersen onu sana kurban edeyim.‘ Bir vakit sonra Hazreti Musa’nın bir kızı olmuş, ismini Ayşe koymuş. Çocuğun kurban edileceği vakit gelince Hazreti Musa bıçağı yavrucağın boynuna dayamış. Tam kesecekken Azrail gökten elinde bir keçiyle gelmiş… Öykünün tam bu noktasında dinleyenlerden biri dayanamamış ve şöyle demiş: ‘Ben bunun neresini düzelteyim? Hazreti Musa değil Hazreti İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç.’

Geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz Harran Üniversitesinde Dekanın kızının şahsa özel duyuruyla öğretim vazifelisi olarak yapılmasına yönelik argümanlarımıza dair ilgili yükseköğretim kurumu tarafından açıklama yapılarak kimi hususlarda okuyuculara bilgilendirmeler paylaşıldı, ayrıyeten açıklamanın sonunda “kelam konusu atamaya dair müracaat, imtihan ve kıymetlendirme ile ilgili muhtemel yanılgıları araştırmak için üniversitemizde bahis ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.” denildi. Soruşturma açılıp hakkaniyetle yapılabilirse bizi son derece şad eder. Lakin, açıklamadaki birtakım kusurları ve ilgili mevzuatın getirdiği durumu sizlerle paylaşmamız bizim görevimizdir.

Bu kapsamda, üniversite idaresi tarafından yapılan ilgili açıklamada; “Bahse bahis atama dekanın misyon yaptığı eğitim fakültesine değil, bir ilçe MYO yapılmıştır. MYO için takım ihdası Dekanın değil, üniversite senatosunun yetkisindedir.” tabiri kullanılmış. Burada, üniversite idaresi “Dekanın kızının ataması yapıldı lakin Dekan bu hususta rastgele bir yetkiye haiz değil” demek istemiş. Lakin, 2547 sayılı Kanunun 14 üncü unsuruna nazaran üniversite Dekanları Senato üyesidir. Üniversitenin en üst akademik organı olan Senatoda Dekanların temsil yetkisi bulunmakta ayrıyeten alınan kararlara katılmakta ve görüş bildirmektedir. İşin öteki tarafı ise, üniversitelerde takım transferleri Senato tarafından değil Üniversite Idare Kurulunca yapılmaktadır. Yeniden, burada da mezkür Kanunun 15 inci unsuru uyarınca Dekanlar üye olup, Üniversitenin Rektöre idari süreçlerde yardımcı organı olan Üniversite Idare Şurasında karar alma süreçlerinde faal kıymetli rol üstlenmektedir. Özetle, atamanın yapıldığı Meslek Yüksekokulu Müdürünün yetkisine göre Dekanların takım ihdas süreçlerinde yetki bakımından çok daha tesirli olduğunu söyleyebiliriz.

İkinci olarak, bahse mevzu açıklamada; “Kelamı geçen kişinin özel kaidesi “babasının editörü olduğu mecmuadaki yayınlarla sağladığı” argümanı gerçek değildir. İlgili kişinin müracaatta beyan ettiği belgede mobbing ile ilgili toplam 8 yayınından yalnızca 2’si tezdeki mecmuada yayımlanmıştır. Öteki 6 makale çeşitli ulusal mecmualarda yayımlanmıştır.” sözü geçmektedir. Bilindiği üzere, öğretim vazifelisi atamalarında belli adayı tanım eden özel kaidelere duyurularda yer verilmesi yönetmeliğe terstir. İlgili Yönetmeliğin 6 ncı hususunun 5 inci fıkrasında “Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı takım duyurularında lisans yahut lisansüstü mezuniyet alanları ile duyuru edilen alana ilişkin bilimsel, objektif ve denetlenebilir şartlar dışında belli bir adayı tanımlayan özel kaideler koyamazlar.” kararı amirdir. Üniversite idaresi hangi bilimsel, objektif ve denetlenebilir argümanlarla Meslek Yüksekokulunda mesleğe orta eleman yetiştirme emeli olan bir programda “Mobbing” konusunda çalışma yapmış öğretim vazifelisi gereksinimi duymuştur. Ne hikmetse, Dekanın kızının da Mobbing konusunda sekiz tane makalesi olması sizce de hayatın olağan akışına ters bir durum değil midir?

Bence üniversite idaresinin açıklaması bilinçaltımıza şu iletileri veriyor.”Aslında yanılgımızın farkındayız, lakin biz kişinin atamasını çabucak yaptık, Dekanımız ve kızları üzülmesin siz de çok üstüne düşmeyin, usulen bir soruşturma açtık onu da bir süre sonra kapatırız sarfiyat.”

Evet bu ülkede her türlü mevzuatına (kılıfına) uydurulan ancak art penceresinde bin türlü dolabın döndüğü işçi alımları daima yapılmaktadır. Sonuçta her şey mevzuata uygun! Lakin, şu soruyu Rektöre, Dekana ve kızına soralım.

Vicdanınız rahat mı? Rahatsa herkes üzere unutturun sizler de…

You may also like