Eski Rektörün akademik ilanlarını kişiye özel olduğu için ilan etmişti. Bakın o ne yaptı?

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü misyonuna 24 Mayıs 2019 tarihinde ataması yapılan Prof. Dr. Mehmet TURGUT, evvelki rektör periyodunda ilan …

By

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü misyonuna 24 Mayıs 2019 tarihinde ataması yapılan Prof. Dr. Mehmet TURGUT, evvelki rektör periyodunda ilan edilen üç akademik işçi alım ilanını “Şahsa Tanımlamaya Yönelik Olarak Akademik Rekabeti Engelleyecek Nitelikte Olması” gerekçesiyle 29 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de iptal ettirmişti.

İPTAL EDİLEN İLANLAR

– 24 Nisan 2019 tarihli öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımları ilanına ulaşmak için .

-10 Mayıs 2019 tarihli öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımları ilanına ulaşmak için .

-20 Mayıs 2019 tarihli profesör, doçent ve hekim öğretim üyesi takımları ilanına ulaşmak için .

Yeni rektörün misyona gelir gelmez üç ilanı birden şahsa özel olduğu münasebetleriyle büsbütün iptal etmesini ve bu hususta yaşanan sıkıntılara farkındalık göstermesini Memurlar.net olarak haberimizle tebrik etmiştik.

Ortadan geçen müddet zarfında, Rektör Prof. Dr. Mehmet TURGUT’un kişiyi tanımlayan, evvelce belirlenmiş senaryolarla tiyatro üzere oynanan akademisyen istihdamında bir örnek olmasını hayal ederken, durumun tam aksi biçimde cereyan etmesi bizleri hakikaten hayal kırıklığına uğratmıştır.

Adıyaman Üniversitesi tarafından 04 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi ve öğretim vazifelisi ilanını incelediğimizde, misyona yeni geldiğinde bireye özel olduğu gerekçesiyle iptal ettirdiği takımlardan tahminen çok daha spesifik kurallarla ilana çıkılmıştır.

Öğretim üyesi takımlarındaki özel koşullar göze çarpmakla birlikte, bilhassa bir öğretim vazifelisi takımı için belirlenen kriterin, imtihana girecek adayın tez konusu olarak belirlenmesi dikkati çekmiştir. Öğretim vazifelisi ilanlarında 3 üncü sırada yer alan Kahta Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Kısmı Bahçe Tarımı Öğretim Vazifelisi ilanında özel koşul olarak; “Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Kısmı Lisans mezunu olmak. BİYOGAZ ÜRETİM RANDIMANI ALANINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALARI OLMAK.” belirlenmiştir.

Kelam konusu takım için müracaatlar yapıldıktan sonra ön kıymetlendirme sonuçlarını ilan eden üniversitenin listesi incelendiğinde, özel koşullarla sonlandırma yapıldığı için haliyle müracaat kaidelerini taşıyan yalnızca bir aday bulunmaktadır. YÖK Tez Merkezi üzerinden “Biyogaz Üretim Randımanı” konusu üzerinden araştırma yapıldığında, imtihana girecek adayın yüksek lisans tez konusunun evvelden onu tanımlayacak formda ilana özel kural olarak tanımlandığı apaçık görülmektedir. Kişinin yüksek lisans alanının Etraf Mühendisliği olduğundan ilanda göze batmaması için yazılmaması da ayrıyeten dikkat çeken bir konudur.

Geldiğimiz noktada, Kahta Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Kısmı Bahçe Tarımı Öğretim Vazifelisi giriş imtihanı 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 14.00’de tek adayla yapılacak, hazırlanan senaryo başarılı bir biçimde sonuçlanacaktır.

Birebir şeyleri yazmaktan yorulsak da, YÖK’ten, akademik takım ilanları için ihtar ve YÖK Denetleme Heyeti’nden, bireye özel ilanlar için değerli ikaz başlıklı haberlerimizde, üst kuruluşların bu mevzudaki ikazları doğrultusunda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet TURGUT hocamıza şu iki soruyu sormak hakkımız diye düşünüyoruz:

1- “Kişiyi Tanımlamaya Yönelik Olarak Akademik Rekabeti Engelleyecek Nitelikte Olması” gerekçesiyle misyona geldiğinizde direkt iptal ettiğiniz takımlarla, üstteki takım ortasında bir fark mıdır?

2- Misyona geldiğiniz 24 Mayıs 2019 tarihinden bu yana geçen kısa müddette kişiyi tanımlayan öğretim elemanı ilanlarına yönelik bakışınızda değişiklik mi oldu?

You may also like