Engelli öğretmen alımlarına dair 10 soru 10 cevap

Ulusal Eğitim Bakanlığı “ön başvuru” ve “tercihler” olmak üzere iki evrede engelli öğretmen adaylarının müracaatlarını alacaktır. Ön müracaatlar …

By

Ulusal Eğitim Bakanlığı “ön başvuru” ve “tercihler” olmak üzere iki evrede engelli öğretmen adaylarının müracaatlarını alacaktır. Ön müracaatlar 1 ila 5 Şubat 2021 saat 23:59) tarihleri ortasında, tercih müracaatları ise 11 ila 15 Şubat 2021 (saat 23:59) tarihleri ortasında alınacaktır. Bir sonra yani 16 Şubat’ 2021 tarihinde ise atamalar yapılacaktır.

Kılavuz için tıklayınız.

Hangi puana sahip olanlar müracaat yapabilecek?
2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (EKPSS-Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olanlar müracaat yapabilecek.

Eğitim fakültesi mezunu olmayanlar müracaat yapabilecek mi?
Tahsil programları 9 nolu Talim ve Terbiye Konseyi kararı eki cetvellerde yer alanlar pedagojik formasyon dokümanına sahip olması halinde müracaat yapabilecek

Mezuniyeti bağlamında birden fazla alana müracaat yapılabilir mi?
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, yalnızca bir alan için ön müracaatta bulunabileceklerdir.

Önbaşvuru için şahsen gitmeye gerek var mıdır?
Adaylar; evrak sunmak, ön müracaatlarını onaylatmak yahut rastgele bir nedenle vilayet ulusal eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön müracaatlar sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Pedagojik formasyon dokümanlarının hangi tarihten evvel alınmış olması gerekmektedir?
Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olanları almış oldukları pedagojik formasyon evraklarının 1 Ocak 2021 tarihinden evvel alınmış olması gerekmektedir. 1 Ocak 2021 ve sonraki bir tarihte tamamlanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ait evrak ler kabul edilmeyecek, bu durumda olan adayın başvurusu reddedilecektir

Ön müracaat yapan her adaya takım açılacak mı?
Hayır, ön müracaatta bulunan her adayın alanı için kontenjan açılmayacaktır. Kontenjanlar 11 Şubat’ta ilan edilecek.

Atama süreçleri nasıl yapılacak?
Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne nazaran elektronik ortamda yapılacaktır. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi prestijiyle evvel mezun olmuş olana, bunun birebir olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır

Hala 657 sayılı Kanununa tabi olarak öğretmen unvanında çalışanlar müracaat yapabilir mi?
MEB’de yahut öteki bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanuna tabi olarak öğretmen statüsünde misyon yapanlar, bu alımlara müracaat yapamaz. Çünkü engelli yönetmeliğine nazaran, çalışmakta olanlar yalnızca diğer bir unvana müracaat yapabilmektedir.

Kontratlı olarak çalışanlar, takımlı öğretmen alımına müracaat yapabilir mi?
Evet kontratlı statümde vazife yapanlar, bir evvelki soruda yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın müracaat yapabilirler.

2018 puanı ile EKPSS tercihlerinde bir takıma yerleşenler müracaat yapabilir mi?
2018 puanıyla bir takıma yerleşenler geçerliliği devam eden tıpkı 2018 puanıyla bu alımlara müracaat yapamaz.

You may also like