Akademik liyakat gelecekti! MYO kadroları alan dışı atamalarla doldurulmaya devam ediliyor

Memurlar.Net olarak uzunca müddettir üniversitelerde başta bireye özel akademik işçi alımları olmak üzere yükseköğretim sisteminde yaşanan …

By

Memurlar.Net olarak uzunca müddettir üniversitelerde başta bireye özel akademik işçi alımları olmak üzere yükseköğretim sisteminde yaşanan yapısal problemleri elimizden geldiğince gündeme getirmeye uğraş ediyoruz.

Bilhassa öğretim elemanı alımlarında yaşanan liyakatsiz atamaların getirdiği farkındalığın Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı tarafından “Akademik Kariyer-Liyakat Projesi“ni geçirmeyi tetiklediğini söz etsek yanlış olmaz. Bir rektörün eşini tanım eder formda ilana çıkabildiği keyfiyetin ve sistemsizliğin sonunun getirebileceğini ümit ettiğimiz bu projenin hayata geçmesini dört gözle beklerken, üniversitelerin hala başıboşluktan yararlanmak için ellerinden geleni yaptıklarına üzülerek müşahede ediyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen öğretim üyesi takımlarını incelediğimizde; Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Program takımında; “HALK BİLİMİNDE DOKTORA YAPMIŞ, EFSANELER ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.” kaidesi aranmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 16 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan “MYO Programlarına Alan Dışı Atamalar Engellenmeli” başlıklı yazımız ile 08 Ocak 2020 tarihli “MYO Takımlarına Atamalarda Bireye Özel İlanları Engelleyen Düzenleme Şart” yazımızda özetle; 2 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Takımlarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ait Yönetmelik“in 5 inci unsurunun 4 üncü fıkrasında yer alan; “Öğretim elemanı taban takım sayısını aşan bütün atamalarda taban takımlar da dahil olmak üzere takımların en fazla 2/3’ü birebir unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya yanlışsız yuvarlama yapılır.Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyesi temininde zahmet çekildiğine karar verilen ünitelerdeki hekim öğretim üyesi takımları ile meslek yüksekokullarında bu kaide aranmaz.” düzenlemesi sonucunda, norm takım yürürlüğe girdiği tarihten bu yana birtakım üniversiteler, meslek yüksekokullarındaki istisnayı bireye özel ilanların adresi haline getirdiğini gündeme getirmiştik. Bu haberlerdeki tenkitlerimize yönelik rastgele bir önlem alınmadığından meslek yüksekokullarında istihdam yetkinlik ve deneyim yerine birilerine takım açılacak gözden uzak yerler haline gelmiştir. Ek olarak, Fakültelerde norm takımın getirdiği 2/3 sonlandırmasından ötürü doktorası biten adaylar, hekim öğretim üyesi takımı alamadığı için meslek yüksekokullarında ilgisiz programlara atanmaktadır.

YÖK Akademik sayfasından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Türk Lisanı ve Edebiyatı Kısmını incelediğimizde; 1 Profesör, 1 Doçent ve 4 Tabip Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bu kısma 1 Doçent yahut Profesör ataması yapılamadığından 5 inci Hekim Öğretim Üyesi takımı alımına üstte açıklamadığımız mezkür yönetmelik çerçevesinde takım ilanı mümkün değildir.

Öbür taraftan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği üzerinden baktığımızda, Çocuk Gelişimi programlarında Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi başta olmak üzere eğitim bilimleri alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş adaylar istihdam edilmektedir. Halk bilimi alanı ise daha çok Edebiyatın alt kısmı olarak bilinmektedir.

İlgili üniversitenin ders bilgi paketlerinden de bakıldığında, Çocuk Gelişimi programının temel hedefi, “Okul öncesi eğitimi ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında müzik, fotoğraf, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, beğenilen vakit geçirmelerini sağlayan materyal(kukla, kavram oyuncakları ve bahis kartları) hazırlayan, birinci yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi marifete sahip bireyleri yetiştirmektir.” biçiminde açıklanmıştır.

Bununla birlikte, tekrar birebir ders bilgi paketlerinden incelendiğinde; Çocuk Gelişimi programı derslerinde Halk Bilimi doktoralı, efsaneler üzerinde çalışmaları olan bir adayın verebileceği ders sayısı epeyce sonlu seviyededir. Halbuki, Çocuk Gelişimi yahut Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora eğitimini tamamlamış adayların bu programda öğrencilere ders vermesi ve orta kademe meslek elemanı yetiştirmesi; gerek ilgili mevzuatımızın, gerekse yükseköğretimin hayal kurduğu kalite göstergesidir.

Daha evvelki yazılarımız da tekrar tekrar vurguladığımız üzere, bu ilanların birisine takım vermekten öbür nitekim akla mantığa yatan pek bir yanı bulunmamaktadır. Bizim göz kaçırdığımız bir konu varsa, üniversitenin bu bahiste bir bilgilendirme yapmasından sahiden çok mutlu oluruz. Lakin, üniversiteler bu ilanlar hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapmak yerine, vakit zaman Resmi Gazete’de iptal ya da düzeltme yoluna gitmektedir.

Sonuç olarak, bu ilanlar üzerinden kaygımız sistemin düzeltilmesine vesile olmaktır. Bir üniversitenin şahsa özel ilanını iptal etmesi, başka üniversitelerin bunu yapmalarını engellemeye vesile olmuyor. Zira, bu durum yükseköğretimin genel bir sıkıntısıdır. Bu sorunun, YÖK tarafından bu yıl için hedeflenen ve en son Ekim ayı sonuna kadar hayata geçeceği zikredilen Akademik Kariyer-Liyakat Projesi ile sona ereceğine inancımız hala sürmektedir!

You may also like