‘Akademik Liyakat’ Geciktikçe! Bölümlere ilgisiz öğretim üyesi ilanı alınmaya devam ediliyor!

Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından Tıp, Sıhhat, Eczacılık, Diş ve Mühendislik alanlarında istihdam edilecek öğretim üyesi alanlarının …

By

Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından Tıp, Sıhhat, Eczacılık, Diş ve Mühendislik alanlarında istihdam edilecek öğretim üyesi alanlarının standartları belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu ölçütler sayesinde ilgili programlara alan dışı öğretim üyesi istihdamı da büyük ölçüde engellendi.

Lakin, Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca belirlenen alanlar dışındaki programların taban ölçütlerinin belirlenmemiş olması, birtakım alanların yükseköğretim kurumları tarafından suiistimal edilmesine neden oluyor.

Buna dair somut bir örnek yakın tarihte Trabzon Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir. İlgili yükseköğretim kurumunca 06 Kasım 2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda; Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Kısmı Rekreasyon Anabilim Kısmına alınacak Tabip Öğretim Üyesinin özel koşulu; “Rekreasyon Kısmı yahut Jeodezi ve Fotogrametri / Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Jeodezi ve Fotogrametri/Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış ve Coğrafik Bilgi Sistemleri takviyeli alan çalışmaları yapmış olmak.” formunda belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, ülkemiz yükseköğretim sisteminde “Temel Alanlar” ile “Bilim Alanları” Üniversitelerarası Heyet tarafından belirlenmektedir. Bu listeye baktığımızda, Rekreasyon alanının “Spor Bilimleri” Temel ve Bilim Alanının altında, Harita Mühendisliğinin ise “Mühendislik” Temel alanının altında yer aldığı görülmektedir.

Öteki taraftan, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Kısmı web sayfasında ilgili kısmın temel gayesi ve mezunların kazanacakları yetkinlikler; “Fizikî idman ve spor merkezli özgür vakit ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren birey ve kümelere sunulmasında misyon alan insan kaynağının yetiştirilmesidir. Buna ek olarak ruhsal, toplumsal ve entelektüel beklentilerini tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve liderlik yaparken, rekreasyon iştirakine ait dinamik bağları araştırarak alana katkı sağlayabilen bilim insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır.

Rekreasyon Kısmı dört yıllık çoklu bilimsel ve uygulama disiplinini birleştirerek çalışma alnını geliştiren bir eğitim programına sahiptir. Kısım derslerini muvaffakiyetle tamamlayan öğrencimiz seçtiği bilim kısmına ait olarak Uzman statüsü kazanacaktır (örneğin Tabiat ve Macera Rekreasyonu Uzmanı yahut “Rekreasyon ve Fitness İdaresi uzmanı” gibi). Mezuniyet etabında öğrencilerin alacakları uygulamalı derslere ait sertifikalandırılmaları öncelikli hedeflerimizdendir. Mesleğinin başında sahip oldukları niteliklerine ait delil oluşturan sertifika programları için, Ulusal Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, SGM, TURSAB, Özerk Federasyonlar, Meslek Odaları ve Memleketler arası Sertifika Programları ile işbirliği yürütülmektedir.” halinde söz edilmektedir.

Bu açıklamalardan sonra Trabzon Üniversitesine şu sorularımızı yöneltelim;

1- Rekreasyon Kısmına Harita Mühendisliği alanında doktorasını yapmış kişi hangi dersler verecektir?

2- Rekreasyon Kısmıyla Harita Mühendisliği kısmının alakası nedir?

3- Rekreasyon Kısmı web sayfanızda söz ettiğiniz üzere “Fiziksel antrenman ve spor merkezli özgür vakit ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren birey ve kümelere sunulmasında misyon alan insan kaynağı yetiştirilmesini” amaçlıyorsa Spor Bilimleri başta olmak üzere Vücut Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük alanında eğitim görmüş bireylerin istihdam edilmesi daha uygun değil midir?

Bu soruların üzerine Yükseköğretim Heyeti Başkanlığına da şu soruları sunalım;

1- Üniversitelerde “bilimsel alana uygun takım” yerine “şahsa nazaran takım” uygulamasını sona erdirmek için “Akademik Meslek Liyakat” projesi ne vakit uygulamaya geçecektir?

2- İsmi çok savlı olan bu proje üstte bahsettiğimiz atamaların önünü kesebilecek midir?

You may also like