Akademik alımlarda yazılı sınava katılım için adaylara makul süre tanınmalı!

Bilindiği üzere, öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımlarına müracaat için genel ve özel kaidelerle birlikte öbür bütün konular, 09 …

By

Bilindiği üzere, öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımlarına müracaat için genel ve özel kaidelerle birlikte öbür bütün konular, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik“te düzenlenmiştir.

Üniversiteler öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımlarını yönetmelikte belirtilen genel ve özel kurallara ek olarak belirledikleri niteliklerle birlikte, müracaat tarihi, ön kıymetlendirme sonuç ilan tarihi ve giriş imtihanı tarihlerini de Resmi Gazete’de ilan etmektedir.

İlanlara yapılan müracaatlar sonrası mezkür Yönetmeliğin 10 uncu unsurunda yer alan kurallara uygun olarak, ilan edilen takım sayısının 10 katı kadar aday giriş imtihanına çağrılmaktadır. Adaylar, her ne kadar üniversitenin yazılı imtihan tarihini daha evvelce biliyor olsa bile puan sıralamasını bilemediklerinden ötürü giriş imtihanı için bir ulaşım planlaması yapmaları mümkün değildir.

Başka taraftan, pandemi şartlarının getirdiği kısıtlamalar ve her an karantinaya girme durumu olduğu da düşünüldüğünde, bugünlerde yapılacak her planlamanın bir köşesinde COVİD-19 süreci göz önüne alınmaktadır.

Bir kadro yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ön kıymetlendirme sonuçlarına baktığımızda, yazılı imtihanlar için çok kısa mühletler belirlediği (1-2 gün sonrasına), bu durumun bilhassa imtihanın yapılacağı üniversiteye çok uzak vilayetlerden gelecek adaylar için büyük bir sorun oluşturduğu, alanında hudutlu sayıda takım ilan edilen adaylar için bu durumun mağduriyete dönüştüğü görülmektedir.

Bu bağlamda, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelik“te her ne kadar düzenlenmemiş olsa dahi yükseköğretim kurumlarının ön kıymetlendirme sonuç ilan tarihi ile giriş imtihanı tarihleri ortasında adayların bu devrin getirdiği şartları da göz önüne alarak makul müddet tanımaları konusunda hassasiyet göstermeleri büyük kıymet arz etmektedir.

You may also like