3 Kamu kurumu 70 personel almak için ilana çıktı

3 Kuruma ilişkin olan o ilanlar Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak 1-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU …

By

3 Kuruma ilişkin olan o ilanlar

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

1-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan tipi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İlana başvuran adayların 2020 KPSS P3 puan cinsinden en az 65 puan almaları gerekmektedir.

2. MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI ( Konya Büyükşehir Belediyesi)

İlan edilen zabıta memuru takımları için, mezun olunan okul prestijiyle tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak takımların karsısındaki puan çeşidinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,

657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen koşulların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer alan özel kaidelere nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az (B) sınıfı şoför evrakına sahip olmak,

Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memur alım ilanı için tıklayınız

2-Rize Pazar Belediyesi 10 memur alacak

PAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Pazar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; ”Mahalli Yönetimlere Birinci Kere Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği” ile Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Rize Pazar Belediyesi, Memur, Tahsildar, Sürücü ve Zabıta unvanlarında toplam 10 işçi alımı yapacaktır. İlana başvuran adayların 2020 KPSS P3 puan tipinde en az 60 puan almaları gerekmektedir.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat sırasında;

a- Müracaat formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.pazar.bel.tr) adresinden yahut Başkanlığımızdan temin edilecektir.

b- Nüfus cüzdanının aslı yahut fotokopisi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

c- Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

3-Türkiye Diyanet Vakfı 7 Müfettiş ve 3 Denetçi Yardımcısı alacak

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI/DENETÇİ YARDIMCILIĞI

GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

Türkiye Diyanet Vakfı Teftiş ve İç Kontrol Heyeti Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere yazılı ve kelamlı kısımlardan oluşan imtihan ile 7 (Yedi) Müfettiş Yardımcısı ve 3 (Üç) Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

KPSS P3 puan tipinden en az 60 puan almaları gerekmektedir.

İmtihan başvurusu, 01/02/2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak, 21/02/2021 Pazar günü saat 23:59’da sona erecektir. Müracaatlar Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesinden (www.tdv.org) yapılacaktır.

Tüm ilanları görmek için tıklayınız

You may also like