2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu yayımlandı. 750 kontenjan yer aldı

Ulusal Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama şu biçimdedir: 2020 YLSY Burs Müracaatları Hakkında Duyuru Yükseköğretim kurumları ile öbür …

By

Ulusal Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama şu biçimdedir:

2020 YLSY Burs Müracaatları Hakkında Duyuru

Yükseköğretim kurumları ile öbür kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü tahsil görmek hedefiyle yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2020 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora tahsili görmek üzere yurt dışına 750 öğrenci gönderilecektir.

Yurt dışında lisansüstü tahsil görmek üzere müracaat yapacak adaylar, müracaat süreçlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri ortasında (Başvurular 18 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir) Bakanlığımızın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS – Resmi Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden “T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne yahut baba) T.C. kimlik numarasını” kullanarak yapacaklardır. REBUS “YLSY Müracaat Ekranı” 10 Eylül 2020 tarihinde adaylara açılacaktır.

Müracaat yapacak adayların, 2020 YLSY süreci ve kontenjanlara ait ayrıntılı bilgilere ulaşmak için duyuru ekinde yer alan 2020 YLSY Müracaat ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2020 YLSY Tercih Tablosunda yer alan “Tamamlanacak Tahsil Seviyesinde” tahsil görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda müracaatta bulunmaları değer arz etmektedir.

Adaylar;

1) Müracaat, seçme ve yerleştirme süreçlerine ait sorularını ylsy@meb.gov.tr e-posta adresi ile 0312 413 1625 ve 0312 413 5681 numaralı sınırları kullanarak,

2) REBUS’a ait teknik takviye taleplerini rebus@meb.gov.tr e-posta adresi ile 0312 413 1870 numaralı sınırı kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.

Ek-1: 2020 YLSY Müracaat ve Tercih Kılavuzu için (Tıklayınız)

Ek-2: 2020 YLSY Tercih Tablosu için (Tablo-1) (Tıklayınız)

Ek-3: 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları için (Tablo-2) (Tıklayınız)

Ek-4: Lisans Programları ve Kodları için (Tıklayınız)

You may also like