2020/2 KPSS tercihlerinde, bazı kurumların kadroları dava açılırsa iptal olabilir

05 Ocak 2021 tarihli “KPSS Tercih Kılavuzlarındaki Sürpriz Kaidelere Dair Çok Değerli Danıştay Kararı ” başlıklı yazımızda, 2013/1 KPSS Tercih …

By

05 Ocak 2021 tarihli “KPSS Tercih Kılavuzlarındaki Sürpriz Kaidelere Dair Çok Değerli Danıştay Kararı” başlıklı yazımızda, 2013/1 KPSS Tercih Kılavuzunda Orman Genel Müdürlüğü mühendis takımı için “Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D düzeyinde İngilizce bilmek” koşulu arandığından bahisle, bir adayın kanun ve yönetmelikte bu istikamette karar bulunmadığını, daha evvelki periyotlarda yabancı lisan kuralı aranmadığını, bu nedenle KPDS ve YDS’ye girmediğini belirterek KPSS tercih kılavuzunda yer alan kaidenin iptali için dava açtığını, Yönetim Mahkemesinin yetkisizlik kararı nedeniyle, Danıştay 12 nci Dairesi yapılan süreci hukuka uygun bulmuş, lakin temyiz sonucunda dava konusu olay Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca incelendiğini gündeme getirmiştik.

Bu hususla ilgili olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi Kararında özetle; merkezi atamalarda kurumların hizmetin özelliklerini ve niteliğini dikkate alarak adaylarda aranacak şartları belirlemelerinin hukuken mümkün bulunduğunu, fakat kelam konusu şartların, kurumun kanununda yahut kanunun bu bahse dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilmesi gerektiğinin açık olması karşısında; kurum mevzuatında yer almayan bir nitelik kodunun anılan düzenlemelere karşıt olarak kılavuzla belirlenemeyeceği kanaatine varmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kararı bu istikametiyle bütün merkezi ya da kurumsal alımlar için tabiri caizse rehber ve ikaz mahiyetindedir. İDDK, tercih devrinden evvel öngörülebilir olması için kurumların belirlediği şartların kılavuz yoluyla değil, ilgili mevzuatlarda garanti altında olması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Bu karar çerçevesinde, bugün müracaat süreci sona erecek olan KPSS 2020/2 merkezi alımlarında birtakım kurumların bu tarafta mevzuatlarına rastlanılmamasına karşın; yabancı lisan, mesleksel deneyim, sertifika, İş Güvenliği Uzmanlığı Dokümanıüzere hizmetin özelliklerine nazaran ek şartlar koymuşlardır. Her ne kadar belirlenen koşullar kamu faydası ve hizmet gerekleri bakımından yola uygun olsa bile, Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyinin özetlediğimiz kararına nazaran bakıldığında ilgili mevzuat açısından birçok riskler barındırmaktadır.

Bu bağlamda, tüm kamu yönetimlerinin Danıştay İDDK kararı çerçevesinde istihdam edecekleri işçiye yönelik belirleyeceği şartlarla ilgili olarak kanunlarda yahut yetki verdiği alt mevzuatta düzenlemeler yapması büyük değer arz etmektedir.

İşte dava açılması halinde, iptalinin mümkün olduğu takımlar:

You may also like