Ziraî dayanaklar belirlendi

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek ziraî takviyeler belirli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve …

By

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek ziraî takviyeler belirli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira takviye sağlanacak.

“2020 Yılında Yapılacak Ziraî Desteklemelere Ait Cumhurbaşkanlığı Kararı”, Resmi Gazete’nin tekrarlanmış sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, ÇKS’ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 27 lira, çeltik, kütlü pamuk için 62 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 66 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere toplam 26 lira, patates için 27 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 26 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 30 lira, dane mısır için 25 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 17 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira, zeytin ve öteki eserler için 15 lirası mazot ve 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira dayanak verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot takviyesi sağlanacak.

Toprak tahlili takviyesi olarak minimum 50 dekar ve üzeri tarım topraklarında, her 50 dekar yere kadar tahlil başına yetkili toprak tahlil laboratuvarlarına 40 lira takviye olunacak.

Organik tarım için kategorilerine nazaran dekar başına 5 ila 100 lira dayanak ödemesi yapılacak.

– Arıcılara kovan başına 10 lira dayanak

Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 10 lira takviye verilecek.

Yeterli tarım uygulamaları takviyesi de kategorilerine nazaran dekar başına 10 ile 150 lira ortasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 lira ödenecek.

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir takviyesi, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek. Katı organik-organomineral gübre dayanağı kapsamında dekara 10 lira destekleme ödemesi yapılacak. Klasik zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu dayanağı kapsamında dekara 100 lira takviye verilecek.

– Havzalarda yetiştirilen eserlere dayanaklar

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek eserler için verilecek takviyeler de tespit edildi.

Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeğine 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 13 ve dane zeytine 15 kuruş takviye sağlanacak.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ek yüzde 50 dayanak ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen eserlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen eserlere mazot, gübre, fark ödemesi, yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir takviyesi verilmeyecek.

Desteklemelerden, ÇKS’de özlük, eser, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, topraklarda desteklemeye temel eserleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı vilayet ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal müddet içinde destekleme müracaatlarını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve hükmî şahıslar yararlanacak.

– Yaş çayda fark ödemesi dayanağı

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi takviyesi, belirlenen havzalarda Bakanlar Konseyi kararıyla yürürlüğe konulan “Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar” ile belirlenen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak.

Hasat makineleriyle hasadı yapılan eser ve üretim alanları için hasat vaktinde uygun hasat makinelerinde uzaktan izleme ve randıman tespiti yapan sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

You may also like