YÖK, 100/2000 doktora bursu müracaat duyurusunu yayımladı

YÖK, 100/2000 doktora başvurusu için duyuruya çıktı. 100/2000 doktora projesine yeni alanlar eklendi. İİŞTE YÖK’TEN BAHSE DAİR YAPILAN DUYURU …

By

YÖK, 100/2000 doktora başvurusu için duyuruya çıktı. 100/2000 doktora projesine yeni alanlar eklendi.

İİŞTE YÖK’TEN BAHSE DAİR YAPILAN DUYURU

Ülkemizde sıkça yaşanmakta olan ve ne yazık ki can kayıplarına da yol açabilen sarsıntılara yönelik olarak bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesi ismine “Zelzele Çalışmaları (Sismik İzolasyon Yolları, Zelzeleye Sağlam Materyal Teknolojileri, Entegre Teknolojiler, Pratik Güçlendirme Teknolojileri, Jeofizik Çalışmalar-Diri Fayların Tespiti, Sarsıntı Risk Çalışmaları, Yer Yapısının Tespitine Yönelik Çalışmalar, Zelzele Yapı Sönümleyicileri, Yapı Operasyonel Modal Testler, Zelzele Erken İkaz Sistemleri, Tsunami Erken İkaz Sistemleri, IoT Tabanlı Akıllı Zelzele İkaz Sistemleri dahil)” ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi” alt alanları eklenmiştir.

Ülkemizin güç kaynaklarını aktif kullanabilmesi ve var olan güç muhtaçlığının denizlerde yürütülen çalışmalarla problemsiz bir halde tespit edilebilmesi ismine “Yeraltı Güç Kaynakları İdaresi (Derin Deniz Sondajı ve Üretim Teknikleri, Doğal Gaz Üretim/Depolama Teknolojileri, Jeotermal Rezervuar, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Deniz ve Kara Sismik Ölçüm Teknolojileri dahil)”, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği (Deniz Sismolojisi, Deniztabanı Zelzele ve Tsunami Müşahede Teknolojileri, İnsansız Sualtı Araçları dahil) eklenmiştir.

Gelecekteki gereksinim olmaktan çıkıp günümüzü tehdit eden su kaynağı külfetlerinin tahliline yönelik çalışmaların artması ve yaygınlaşmasını teşvik etmek ismine “Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)” alt alanında yine davete çıkılmıştır.

“YÖK 100/2000 Doktora Projesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Periyodu (9. Çağrı) Müracaatları

Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan gereksinimini karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu? verilecektir.

Burs Programı ile ilgili

Yordam ve Asıllar için tıklayınız

Aktüel 100 Öncelikli Tematik Alan için tıklayınız

Devlet Yükseköğretim Kurumları başvurmak istedikleri alanlar için 7-22 Ocak 2021 (Saat17:00) tarihleri ortasında https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresinden müracaat yapacak olup, doldurulan formların elektronik hallerini Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza ulaştıracaklardır.

MÜRACAAT

1- Müracaatlar, yalnızca https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden yapılacaktır. Manuel doldurulan formlarla yapılan müracaatlar ve sistem üzerinden doldurulmuş olan lakin sonlandırılmamış olan formlar geçersiz müracaat olacaktır.

2- Yükseköğretim Kurumlarının, “YÖK 100/2000 Doktora Projesi Müracaat Formu”nda istenilen dataların girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS’te * yetkilendirmeleri gerekmektedir. Daha evvelden kullanılmakta olan giriş ekranlarında sistemde rol ataması yapılmış olan yetkililerin tekrar yetkilendirimesine gerek yoktur.

Birinci kez müracaat yapacak bireylerin yetkilendirme süreçleri ilgili Yükseköğretim Kurumunun İşçi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

*YÖKSİS Rol İsmi: “100/2000 YÖK Doktora Bursu”

Değerli: Bu etapta yalnızca Üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik müracaatlar alınacak olup öğrencilere yönelik müracaatlar bu müracaatların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.

3- Müracaat Formu’nun, karakter kısıtları göz önünde bulundurularak ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

4- Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 5 alan için en az 3 kontenjan talep ederek müracaat yapabilecektir.

5- Geçmiş devirlerden kalan hiçbir kontenjan 2020-2021 eğitim öğretim yılı Bahar periyoduna aktarılmayacaktır.

6- Müracaatta öncelikli alanın isminin ve kodunun seçilmesi mecburidir. Lakin program isminin müracaat yapılacak alan ismiyle birebir aynı olması gerekmemektedir.

You may also like