Yeni yılda vergi ve harçlar yine değerleme oranında artacak

Yeni yılda, kimi vergi ve harç meblağlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen tekrar değerleme oranında artışa gidilecek. Hazine ve Maliye …

By

Yeni yılda, kimi vergi ve harç meblağlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen tekrar değerleme oranında artışa gidilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının hususa ait 12 bildirisi, Resmi Gazete’nin tekrarlanmış sayısında 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Bildirimine nazaran, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras paylarında 334 bin 534 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarış ve çekilişler ile Baht Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Hisselerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan talih oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 703 lira istisna fiyatı dikkate alınacak.

Damga Vergisi Kanunu Genel Bildirimine nazaran, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ait üst hudut 3 milyon 534 bin 679,90 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 97,20 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 129,80, katma bedel vergisi beyannamesinde 64,10 lira olacak.

– Pasaport ve şoför evrakı harçları

Harçlar Kanunu Genel Bildirisine nazaran, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç fiyatı 227,20 lira, 1 yıl vadeli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl vadeli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl periyodikler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla periyodik olanlar için 1085,40 lira oldu. 2021’de A sınıfı şoför evrakı harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu fiyat B sınıfı şoför evrakı harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak.

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması yahut konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak.

Ticari maksatlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları maksadıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım müsaadesi için ödenmesi gereken harç fiyatı 2 bin 6 liraya çıktı.

Türkiye’nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının 2021 yılında yapacağı süreçlerde uygulayacağı harç ölçülerinin hesaplanmasında temel alınacak dolar kuru 7,88 lira olarak belirlendi.

Katma Kıymet Vergisi Genel Uygulama Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirisine nazaran, indirimli orana tabi süreçler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV meblağının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili hudut, 2021 yılı için 18 bin 900 lira olarak belirlendi.

– Etraf paklık vergisi

Vergi Tarz Kanunu Genel Bildirisine nazaran de ilgili kanunda yer alan para cezaları tekrar belirlendi. Buna nazaran, usulsüzlük cezaları derecelerine nazaran 5 lira ile 240 lira ortasında değişecek. Fatura ve gibisi evrak verilmemesi ve alınmaması formundaki usulsüzlüklere ait cezalar da 380 liradan başlayacak.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Bildirimine nazaran de konutlara ilişkin etraf paklık vergisi, su tüketim ölçüsü temel alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, öbür belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacak.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirime nazaran de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve başka her türlü vergiler dahil bedeli 330 bin 800 liranın altında olan binek araba, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip üzere taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 yahut daha fazla olan malul yahut engelliler tarafından 5 yılda bir keze mahsus olmak üzere birinci iktisabı ÖTV’den istisna tutuldu.

– MTV ve Emlak Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Bildirisine nazaran, 1-3 yaş aralığında olan arabaların 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira ortasında değişecek.

Birebir yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp ortasındaki arabaların vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira ortasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira ortasında değişecek.

Yıllık vergi meblağı, 1-6 yaş ortası minibüslerde 1256 lira, tıpkı yaştaki 25 şahsa kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve gibisi araçlarda 1127 lira olacak.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Bildirisine nazaran de 2021 yılına ilişkin emlak vergi kıymetleri, 2020 yılı vergi bedellerinin, bu yıla ilişkin tekrar değerleme oranının yarısı (yüzde 4,55) kadar artırılarak hesaplanacak.

Taşınabilir telefon aboneliğinin birinci tesisinde alınması gereken maktu özel irtibat vergisi (ÖİV) fiyatı da 86 lira olarak belirlendi.

You may also like