Yargıtay’dan sadakatsiz eş kararı

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını kıymetlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; taraflar evli bile olsalar özel hayatlarının korunması …

By

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını kıymetlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; taraflar evli bile olsalar özel hayatlarının korunması gerektiğinden erkeğin özel hayatının CD’ye kaydedilmesinin özel hayatın kapalılığını ihlal eder ve hukuka karşıt kanıt niteliğinde olduğuna hükmetti. Bir müddettir geçimsizlik yaşayan genç çift, 3. Aile Mahkemesi’nde karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı bayan, bir mühlet takip ettiği kocasının özel hayatına dair imgeleri içeren CD’yi mahkemeye sundu.

Mahkeme; kocanın kusurlu olduğuna hükmedip bayan lehine nafaka kararı verdi. Kararı davalı karşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, sadakatsiz kocanın özel imajlarının elde ediliş formunun kanunlara alışılmamış olduğuna hükmetti.

Yargıtay kararında şu tabirlere yer verildi: “Mahkemece davacı-karşı davalı bayan tarafından evraka kanıt olarak sunulan CD karara temel alınarak davalı-karşı davacı erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD’nin erkeğin ‘Özel hayatının gizliliği’ ihlal edilmek suretiyle hukuka alışılmamış yolla elde edildiği anlaşılmaktadır. Hukuka ters kanıt karara temel alınamaz. CD’nin hukuka alışılmamış kanıt niteliğinde olması sebebiyle davalı-karşı davacı erkeğe sadakat yükümlülüğüne karşıt davranış vakıasının kusur olarak belirlenmesi yanlışsız görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Davalı-karşı davacı erkeğin yoksulluk nafakasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; lokal mahkemenin boşanma kararı, taraflarca temyiz edilmeyip, 02.03.2018 tarihinde katılaşmıştır. Davacı-karşı davalı bayanın yargılamanın devamı sırasında 15.09.2018 tarihinde evlendiği anlaşılmakla, evlendiği tarihten sonra yoksulluk nafakasının talep edilmeyeceği lakin evlenme tarihine kadar yoksulluk nafakası alabileceği dikkate alınmadan yazılı formda karar kurulması gerçek olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir.”

You may also like