Yargıtay: Ölen kişinin hayat sigortası varsa mirasçısına müracaat edilemez

Gereksinim kredisi çeken müşterinin kanser hastası olduğunu bilen banka şubesi, hayat sigortası karşılığında talep edilen parayı tüketici …

By

Gereksinim kredisi çeken müşterinin kanser hastası olduğunu bilen banka şubesi, hayat sigortası karşılığında talep edilen parayı tüketici hesabına yatırdı. Bir mühlet sonra müşteri hayatını kaybedince banka, mirasçılar hakkında icra takibi başlatınca devreye Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme; ölen kişinin hayat sigortası varsa kredi borcundan ötürü mirasçılarına müracaat edilemeyeceğine hükmetti.

Muhtaçlık kredisi çekmek isteyen kanser hastası tüketici, banka şubesine gitti. Talep ettiği fiyat hayat sigortası poliçesi karşılığında müşterinin hesabına yatırıldı. Bir mühlet sonra kanser hastası müşteri hayatını kaybedince banka alacağı tahsil etme telaşına düştü. Hayat sigortası poliçesini düzenleyen şirkete müracaat yerine banka, mirasçılar hakkında kredi borcunun ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Aile, reddi miras kararı çıkartarak icra takibini itiraz etti. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutan banka avukatı bu kere iptalin kaldırılmasını talep etti. Davacı banka, davalıların babaları ile imzalanan Muhtaçlık mukavelesi doğrultusunda vefat eden borçlunun mirasçılarına muacceliyet ihtarnamesi bildirim edildiğini, bakiye borcun 1 hafta içerisinde ödenmesi için mühlet verildiğini, verilen müddet içerisinde borç ödenmediğinden borcun tahsili için murisin yasal mirasçıları hakkında icra takibi başlatıldığını lisana getirdi. Mirasçıların bu takibe itirazda bulunduğunu ileri sürerek vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istedi. Kredi borcuyla sarsılan acılı aile ise kredinin hayat sigortası poliçesi kapsamında çekildiğini zati kendilerinin reddi miras kararı çıkarttıklarını belirtmelerine karşın kaygılarını bankaya anlatamadı. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Banka avukatı bu defa kararı temyiz etti.

Devreye giren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, bankanın kredi talebinde bulunan müşterinin kanser hastası olduğunun bilindiğine vurgu yapıldı. Kararda şu sözlere yer verildi: “Kredi kullananın yaşamsal riski karşısında sigortalandığını, riskin gerçekleşmiş olması nedeniyle ödenmeyen borcunun sigorta şirketinden talep edilmesi gerektiği lisana getirilmiştir. Mahkeme de hayat sigortasının teminat mühleti içerisinde vefatın yani rizikonun gerçekleştiği, davacı bankanın poliçede daini mürtehin (rehin alacaklı) sıfatı bulunması sebebiyle vefat tazminatının dava dışı sigorta şirketinden talep etme hakkının davacı bankada bulunduğu lakin kullanılmadığına dikkat çekmiştir. Somut olayda hayat sigortası yapıldığı ve priminin ödendiği, murisin poliçeler üzerinde banka lehine dain ve mürtehin hakkı tesis ettiği uyuşmazlık konusu değildir. Davacı banka mirasçılara karşı icra takibine geçtiğini ve davalıların takibe haksız olarak itiraz ettiklerini beyan ederek eldeki davayı açmış ise de sigorta poliçelerinin üzerinde davacı Banka’nın ismine dain ve mürtehin kaydı bulunacağı yazılı olup sigorta şirketinin olumsuz karşılığına karşı türel yollar davacı banka tarafından tüketilmeden mirasçılara karşı takip başlatılması yerinde değildir. Mahkemece, bu konu gözetilerek vaktinden önce açıldığı anlaşılan davanın adaptan reddi gerekirken, işin aslına girilerek yazılı halde karar tesisi yol ve yasaya karşıt olup, kararın bozulmasını gerektirir. Bozma nedenine nazaran davacı ve davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu basamakta gerek görülmemiştir.”

Emsal nitelikteki kararla misal hususlarda bankalar ölen kişinin mirasçılarına değil hayat sigortası yapan sigorta şirketlerinin kapısını çalacak.

You may also like