Vergi, trafik cezaları ve KYK borçları yapılandırılabilecek

TBMM Genel Konseyi’nde kabul edilen kanun teklifine nazaran Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Paha Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi …

By

TBMM Genel Konseyi’nde kabul edilen kanun teklifine nazaran Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Paha Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Yapılandırılan borçlar 18 taksitle ödenebilecek.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme artırımları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na nazaran kesilen para cezaları; kara yollarından adapsız geçişler nedeniyle kesilen para cezaları üzere tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Tahsil katkı kredisi ve tahsil kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı hissesi da yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında Kanun’a nazaran takip edilen öteki alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Birinci taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. Birinci taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Toplumsal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz artırımları da yapılandırılabilecek.

Ayrıyeten vilayet özel yönetimlerine olan borçlar, emlak vergisi, etraf paklık vergisi, ilan ve reklam vergisi, başka vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık fiyatları, yol iştirak hisseleri, çeşitli fiyatlardan kaynaklı kurum alacakları ve artırım ve faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan dayanaklardan kaynaklananlar ile aidat alacakları, vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ilişkin şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama süreçlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının vilayet özel yönetimleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

Yapılandırmadan çiftçi ve orman köylüleri de faydalanabilecek
AK Partili milletvekillerin verdiği önergeyle vergi borçlarının yapılandırılmasının kapsamı genişletildi.

Buna nazaran belediyelerin tasarrufuna bırakılan tas,ınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı.

Teklifle büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su is,leri Genel Müdürlügüne olan borçları da yapılandırılabilecek.

Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay mühletle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları müddet için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; bayan, genç ve mesleksel yeterlilik evrakı sahiplerini istihdam etmesi halinde patrona sağlanan prim dayanağının bir evvelki yıl ortalamasına ek istihdam edilen bireyler için 12 ay, bu kişinin bayan, genç yahut engelli olması durumunda 18 ay müddetle patrona sağlanan prim teşvikinin ve ek istihdam sağlayan patrona Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi takviyesi uygulamasının müddetini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz tesirleri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının müddetini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Bu ortada Genel Kurul’da, uzunluğu ayarlanabilen yeni hatip kürsüsü alçak ayarda birinci sefer HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu tarafından kullanıldı. Piroğlu, Meclis Başkanlığına teşekkür ederek hayatı bütün engelli vatandaşlar için kolaylaştıracak adımların atılmasını istedi.

Konuşmaların akabinde Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime orta verdi. Bilgiç, ortanın akabinde komitenin yerinde olmaması üzerine birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

You may also like