Üniversite çalışanının kamu hastanelerinde kontratlı çalışma koşulları belirli oldu

Sıhhat Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Vilayet Sıhhat Müdürlüklerinde gönderilen resmi yazıya nazaran; 3359 sayılı Sıhhat …

By

Sıhhat Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Vilayet Sıhhat Müdürlüklerinde gönderilen resmi yazıya nazaran; 3359 sayılı Sıhhat Hizmetleri Temel Kanununun Ek 9 uncu hususu uyarınca, Yükseköğretim Heyeti ile ortaklaşa hazırlanıp 04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sıhhat Bakanlığına İlişkin Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Ünitelerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Adap ve Asılları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci hususunun birinci fıkrasında “Bakanlık ve YÖK tarafından, birlikte kullanıma ait olarak ortaklaşa tip protokol hazırlanır.” kararı mucibince sunulacak hizmetin niteliği, çalışanın hak ve yükümlülükleri, performans maksatları ve mühletinin de yer aldığı tip hizmet kontratı yürürlüğe konulmuştur.

Araştırma vazifelileri, öğretim elemanı dışındaki işçi ve tıbbi biyokimya/tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının imzalayacağı kontrat ekinde performans kriterleri belirlendi. Hizmet mukaveleleri başhekim, koordinatör başhekimlik kurulan sıhhat tesislerinde ise koordinatör başhekim ile üniversite çalışanı ortasında 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere imzalanacaktır.

Kontrata taraf işçinin performans sonuçları başhekim tarafından pahalandırılacak, mukavelede belirlenen amaçların sağlanamaması halinde, hastanenin eğitim, araştırma ve hizmet muhtaçlıkları dikkate alınmak suretiyle münasebetleri belirtilerek, Bakanlığın da görüşü alınarak mukavelenin yeni performans amaçları ile devamına yahut feshine karar verilecektir.

İmzalanacak hizmet kontratındaki değerli birtakım hususlar;

* Hastanede misyon yapan işçi disiplin ve tüm özlük süreçleri ile toplumsal güvenlik bakımından üniversitenin ilgili mevzuatına tabi olacak.

* Çalışanın çalışma saat ve müddetleri, Hastanenin çalışma saat ve mühletleri ile tıpkı olacak. Belli bir müddette bitirilmesi gereken işler kelam konusu olduğunda ilgili personel/akademik işçi olağan çalışma saatleri dışında da çalışmakla yükümlü olacak.

* İşçiye, Hastanedeki çalışma ve faaliyetlerine karşılık olarak 209 sayılı Sıhhat Bakanlığına Bağlı Sıhhat Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak Bakanlıkça yürürlüğe konulan Yönetmelik kararları çerçevesinde ek ödeme yapılacak.

* İşçinin aylık ve öbür özlük hakları takımının bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına tabi olarak üniversite tarafından ödenecek

* Tabip ve diş tabibi öğretim elemanları, ilgili mevzuatı çerçevesinde tıbbi berbat uygulamaya ait zarurî mali sorumluluk sigortasını yaptıracak.

Ek tablolar

Hizmet kontratlı

You may also like