Ulusal Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Ulusal Eğitim Bakanlığından: ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR …

By

YÖNETMELİK

Ulusal Eğitim Bakanlığından:

ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 6 ncı unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ö) Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile birebir özel eğitim okuluna yahut birebir yerleşkede bulunan başka okul/okullara devam eden özel eğitim gereksinimi olmayan kardeşleri tespit etmek.”

UNSUR 2 – Birebir Yönetmeliğin 7 nci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile tıpkı özel eğitim okuluna yahut tıpkı yerleşkede bulunan öbür okul/okullara devam eden özel eğitim gereksinimi olmayan kardeşleri birebir araçla taşınabilir.”

UNSUR 3 – Birebir Yönetmeliğin 9 uncu hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında taşınan özel eğitim gereksinimi bulunan öğrencilerin tıpkı özel eğitim okuluna yahut tıpkı yerleşkede bulunan başka okul/okullara devam eden özel eğitim gereksinimi olmayan kardeşleri de tıpkı araçla taşınabilir.”

HUSUS 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 5 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

You may also like