Üç KİT’te misyon yapan çalışana, harcırahlar iki kat ödenecek

7257 sayılı Kanun , 2 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 40. hususuyla 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ek unsur 4 …

By

7257 sayılı Kanun, 2 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 40. hususuyla 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ek unsur 4 eklenmiştir.

Eklenen husus yeterince, TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ’ta misyon yapan birtakım işçiye gündelikleri iki kat ödenecektir.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

HUSUS 40 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki ek husus eklenmiştir.

“EK UNSUR 4 – (1) Aşağıda belirtilen iş ve süreçleri yapmak üzere görevlendirilen işçi hakkında, 3213 sayılı Kanunda belirlenen ve madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için görevlendirilen işçiye uygulanan harcıraha ait kararlar uygulanır.

a) Bu Kanun kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi, incelenmesi ve denetimi için görevlendirilenler

b) Bakanlık çalışanından, elektrik üretim tesislerinde kullanılan yerli aksamın imalat ve tesis kontrolü ile görevlendirilenler de dahil olmak üzere, 5346 sayılı Kanun kapsamında elektrik üretim tesislerine ait kontrol faaliyetleri ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Güç Verimliliği Kanunu kapsamında yürütülen kontrol faaliyetleri ve elektrik üretim tesislerinin kabul süreçleri için görevlendirilenler

c) TEİAŞ’ta 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında misyon yapan çalışandan, açık ve kapalı trafo merkezleri ile güç nakil sınırlarının kontrolü, tesisi, bakımı yahut denetimi hizmetleri için görevlendirilenler

(2) Bu ödemeler damga vergisi hariç rastgele bir kesintiye tabi tutulmaz.”

3213 sayılı Maden Kanunun 35. unsuru şu haldedir:

Unsur 35 – Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve kontrolü için yapılacak masraflar, 4629 sayılı Kimi Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun süreksiz 1 inci hususu mucibince genel bütçeye özel gelir ve Genel Müdürlük bütçesine özel ödenek kaydedilen meblağlardan karşılanır.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve kontrolleri için görevlendirilen işçiye 6245 sayılı Harcırah Kanununa nazaran hak ettikleri gündeliklerin iki katı meblağında gündelik ödenir. Bu meblağ, üç katına kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir.

Bu hususa nazaran yapılacak ödemelerden damga vergisi hariç rastgele bir vergi alınmaz ve kesinti yapılmaz.

You may also like