Türkiye’de eğitim harcamaları geçen yıl 259 milyar lirayı geçti

Türkiye’de eğitim harcamaları, geçen yıl 2018’e nazaran yüzde 18,2 artarak 259 milyar 220 milyon lirayı buldu. Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 …

By

Türkiye’de eğitim harcamaları, geçen yıl 2018’e nazaran yüzde 18,2 artarak 259 milyar 220 milyon lirayı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ait “eğitim harcamaları istatistikleri”ni açıkladı.

Buna nazaran, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 18,2 artışla 259 milyar 220 milyon lira olarak gerçekleşti. Kelam konusu periyotta harcamaların en çok arttığı eğitim seviyeleri yüzde 31,9 ile ilkokul, yüzde 26,4 ile ortaokul oldu.

Türkiye’de eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı 2018 yılında yüzde 5,8 iken, 2019’da yüzde 6’ya yükseldi. Devlet eğitim harcamasının GSYİH içindeki hissesi ise 2018’de yüzde 4,3 iken, geçen yıl yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74’ü devlet tarafından finanse edildi. Hane halklarının eğitim harcamalarının hissesi yüzde 20,8 olarak hesaplandı.

Devlet kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 30,3’ünü yükseköğretim, yüzde 24,9’unu ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 38,4’ü ortaöğretime, yüzde 36,8’i yükseköğretime yönelik oldu.

– En yüksek harcama yükseköğretimde

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2018’de 10 bin 5 lirayı bulurken, geçen yıl 11 bin 769 lira olarak gerçekleşti.

Eğitim seviyelerine nazaran değerlendirildiğinde, geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim seviyesi 18 bin 830 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti.

Eğitim harcamalarının 2019’da bir evvelki yıla nazaran en fazla artış gösterdiği eğitim seviyesi ise yüzde 30,1 ile ilkokul oldu. Bunu yüzde 25,1 ile ortaokul takip etti.

You may also like