Türk Standardları Enstitüsü İşçi Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İŞÇİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR …

By

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İŞÇİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü İşçi Yönetmeliğinin 64 üncü hususunun ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“c) Daire/Merkez Lideri, I. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter Yardımcısı, Rehberlik ve Kontrol Şurası Lideri, Genel Sekreter durumlarına atanacaklar ve muvazzaf askerlik hedefiyle ayrılanlar hariç olmak üzere tazminatını alıp ayrılanlar ile 63 üncü unsura alışılmamış hareket edenler ve disiplin cürmü sonucu işine son verilenler hiçbir suretle,”

HUSUS 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3 – Bu Yönetmelik kararlarını TSE İdare Heyeti yürütür.

You may also like