Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’ten ortak minimum fiyat açıklaması

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak minimum fiyatın insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir düzeyde olması gerektiğini …

By

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak minimum fiyatın insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir düzeyde olması gerektiğini vurguladı.

Yeni yılda geçerli olacak taban fiyatın belirlenmesi sürecini dirsek teması halinde yürüten Türk-İş Genel Lideri Ergün Atalay, Hak-İş Genel Lideri Mahmut Arslan ve DİSK Genel Lideri İstek Çerkezoğlu dün Türk-İş’in konut sahipliğinde bir ortaya geldi.

Üç genel lider, toplantıda görüşmelerde gelinen evreyi değerlendirirken, talep ve görüşlerini de konuştu.Toplantının akabinde Atalay, Arslan ve Çerkezoğlu imzasıyla ortak yazılı açıklama yapıldı.

– “Asgari fiyat kesintisiz emekçinin eline geçmeli”

Açıklamada, çalışanlara aileleriyle kâfi ömür kurallarını sağlayacak düzeyde bir fiyatın her zamankinden daha kıymetli hale geldiği belirtilerek, şu tabirler kullanıldı:

“Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Memleketler arası Çalışma Örgütü (ILO), taban fiyat seviyesinin belirlenmesinde çalışanların ve ailelerinin gereksinimlerinin dikkate alınması gereğini kıymetle belirtmektedir. Minimum fiyat çalışanların aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak fiyattır. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Taban Fiyat Tespit Komitesince misyon verilen Türkiye İstatistik Kurumunca bekar bir emekçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı prestijiyle net 2 bin 792 liradır. Açıklanan bu meblağda aile ögesi yoktur, dikkate alınmamıştır. Bu ayın gerçekleşecek fiyat artışı ile minimum fiyatın geçerli olacağı 2021 yılı mümkün fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu ögeleri kapsayacak bir taban fiyatın, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan emekçinin eline geçmesi sağlanmalıdır.”

– “Hükümet ve patron, tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalı”

Minimum Fiyat Tespit Komitesi’nde hükümetin tavrının belirleyici olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Geçmiş kimi yıllarda olduğu üzere Hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kısımlar için kullanmalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir minimum fiyatın yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. Emekçi temsilcileri ‘insan onuruna yakışır’ bir seviyede taban fiyat belirlenebilmesi için kurul çalışmaları sırasında temel alınması gereken prensipleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Üç personel konfederasyonu olarak 4 Aralık 2020’de ortaklaştığımız ‘insan onuruna yaraşır bir minimum ücret’ belirlenmesi talebinin ardında durmaktayız. Çalışanların kabul edeceği, personellerin keyifli olacağı bir minimum fiyat lakin bu biçimde mümkün olacaktır. Hükümet ve patron, taban fiyatla ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır.”

You may also like